Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

L-għan tagħna tal-istabbiltà tal-prezzijiet u r-reviżjoni tal-istrateġija

Xogħolna hu li nżommu l-prezzijiet stabbli. l-ekonomija nbidlet ħafna mill-2003, meta għamilna l-aħħar reviżjoni tal-istrateġija. Irridu niżguraw li l-għan tagħna ta’ stabbiltà fil-prezzijiet jibqa’ ċar, prevedibbli u li jinftiehem faċilment f’dan ix-xenarju ekonomiku li qed jinbidel. Huwa għalhekk li l-Kunsill Governattiv qabel dwar mira ta’ inflazzjoni ta’ 2% fuq żmien medju.

Għaliex l-għan tagħna tal-istabbiltà tal-prezzijiet kien parti mir-reviżjoni tal-istrateġija tagħna?

Prezzijiet stabbli huma tajbin għall-ekonomija

Aħna lkoll jimpurtana kemm jiswew l-affarijiet li nixtru, speċjalment jekk il-prezzijiet jinbidlu ħafna jew b’mod imprevedibbli. L-ekonomija tagħna taħdem l-aħjar meta l-prezzijiet b’mod ġenerali jkunu stabbli. Prezzijiet stabbli jippermettu li l-flus iżommu l-valur tagħhom, u jgħinu lin-nies u lin-negozji jippjanaw aħjar l-infiq u l-investiment tagħhom. Dan jgħin biex l-ekonomija tikber, u b’hekk jinħolqu l-impjiegi u l-prosperità.

Xogħlna nżommu l-istabbiltà tal-prezzijiet.

Nagħmlu dan billi niżguraw li l-inflazzjoni – ir-rata li biha l-prezzijiet ġenerali għall-prodotti u s-servizzi jinbidlu maż-żmien – tibqa’ baxxa, stabbli u prevedibbli.

Għaliex irrivedejna l-għan tagħna?

Xenarju ekonomiku ġdid...

Ix-xenarju ekonomiku tal-lum huwa differenti ħafna minn dak fl-2003. Minflok ma nwaqqfu l-inflazzjoni milli togħla wisq, issa rridu nżommuha milli taqa’ baxxa wisq. Hemm ħafna raġunijiet għaliex l-inflazzjoni naqset f’ dawn l-aħħar snin. Huma relatati mal-mod kif jaħdmu l-ekonomiji tagħna, u dawn l-iżviluppi mhumiex kollha taħt il-kontroll tal-banek ċentrali.

...appella għal mira ġdida ta’ inflazzjoni

Għalina, huwa ċar li l-istabbiltà tal-prezzijiet tfisser li wieħed iħares kontra l-inflazzjoni li hija baxxa wisq jew għolja wisq. Għalhekk qed nimmiraw għal rata ta’ inflazzjoni ta’ 2% fuq żmien medju. L-impenn tagħna għal din il-mira ta’ inflazzjoni huwa simetriku. Dan ifisser li nqisu l-inflazzjoni li hija baxxa wisq bl-istess mod negattiv daqs l-inflazzjoni li hija għolja wisq. It-tnejn li huma ma humiex mixtieqa.

Għaliex ir-rata tal-inflazzjoni hija baxxa wisq?

Inflazzjoni li hija baxxa wisq mhijiex tajba daqs kemm taħseb

Iż-żidiet fil-prezzijiet għandhom ikunu żgħar biżżejjed biex ma jinħolqux problemi li jiġu b’inflazzjoni għolja għan-nies u n-negozji. Iżda għandhom ikunu kbar biżżejjed biex jevitaw ix-xenarji ħżiena li jistgħu jiżviluppaw jekk l-inflazzjoni taqa’ baxxa wisq. L-inflazzjoni li hija baxxa wisq spiss tfisser li n-nies jonfqu inqas fuq il-prodotti u s-servizzi, il-kumpaniji jkollhom inqas suċċess u l-ħaddiema jkollhom inqas żidiet fil-pagi.

Ir-riskju ta’ deflazzjoni

Meta l-ekonomija tonqos, l-inflazzjoni għandha t-tendenza li tonqos. Iżda jekk l-inflazzjoni tkun diġà baxxa wisq meta tfaqqa’ reċessjoni, nistgħu nibdew naraw li l-inflazzjoni tinżel taħt iż-żero. Jekk il-prezzijiet qed jaqgħu kontinwament fil-livelli kollha — fenomenu imsejjaħ “deflazzjoni” — joħloq ċirku vizzjuż għall-ekonomija. Pereżempju, jekk ilkoll nistennew li l-prezzijiet jonqsu, għandna t-tendenza li nipposponu x-xiri tal-lum biex nieħdu vantaġġ minn prezzijiet aktar baxxi għada. U jekk kulħadd jagħmel dan, l-ekonomija tista’ tistaġna għal kollox. Billi nimmiraw lejn rata ta’ inflazzjoni ta’ 2% fuq żmien medju, nistgħu noħolqu lqugħ ta’ sikurezza biex nevitaw dan ix-xenarju.

Niżguraw li l-mira tal-inflazzjoni tagħna tinftiehem faċilment

Mira ċara għall-inflazzjoni tista’ tinfluwenza aħjar l-aspettattivi

L-inflazzjoni li hija baxxa wisq għal żmien twil tista’ tinfluwenza kif in-nies jistennew li l-prezzijiet jiżviluppaw fil-futur. Jekk ix-xerrejja u s-sidien tan-negozji jidraw inflazzjoni baxxa ħafna, jistennew li se tibqa’ hekk. Dawn l-aspettattivi huma importanti. In-nies jużawhom biex jieħdu deċiżjonijiet dwar l-infiq, is-self u l-investiment.

Huwa għalhekk li l-mira tal-inflazzjoni tagħna jeħtieġ li tkun ċara, prevedibbli u li tinftiehem faċilment. Dan jgħin lin-nies jistennew li l-bidliet futuri fil-prezzijiet ikunu madwar il-livell li qed nimmiraw għalih. Dan imbagħad jgħinna nżommu l-prezzijiet stabbli.

Kieku dawn l-aspettattivi kellhom jimxu ferm taħt il-mira tagħna, ikun diffiċli ħafna għalina li mmexxu l-iżvilupp attwali tal-prezzijiet fl-ekonomija lura għal dik il-mira. Jekk inżommu l-inflazzjoni qrib il-mira tagħna, nistgħu ngħinu biex nevitaw li n-nies jiffurmaw dawn l-aspettattivi.

REVIŻJONI TAL-ISTRATEĠIJA
Trid aktar informazzjoni?