Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Hintavakaustavoite osana strategian uudelleenarviointia

EKP:n tehtävänä on pitää hinnat vakaina. Taloudessa on tapahtunut monenlaisia muutoksia sen jälkeen, kun EKP:n strategiaa viimeksi arvioitiin vuonna 2003. Selkeä hintavakaustavoite tekee rahapolitiikastamme ennakoitavampaa ja helpommin ymmärrettävää. Siksi EKP:n neuvoston keskipitkän aikavälin inflaatiotavoite on 2 %.

Miksi strategian uudelleenarvioinnissa käsiteltiin myös hintavakaustavoitetta?

Vakaa hintataso on hyväksi taloudessa

Ei ole yhdentekevää, mitä ostokset maksavat, etenkään jos hinnat vaihtelevat arvaamattomasti. Talous toimii parhaiten, kun yleinen hintataso pysyy vakaana. Hintavakaus säilyttää rahan arvon, jolloin ihmisten ja yritysten on helpompi suunnitella hankintoja ja sijoittamista. Talous voi kasvaa, työpaikkoja syntyy ja yhteiskunta vaurastuu.

EKP:n tehtävä on ylläpitää hintavakautta.

Inflaatio eli se, miten nopeasti tavaroiden ja palvelujen hinnat muuttuvat taloudessa ajan myötä, pyritään pitämään hitaana, vakaana ja ennustettavana.

Miksi tavoite määriteltiin uusiksi?

Uudessa taloudellisessa ympäristössä...

Taloudellinen ympäristö on muuttunut paljon vuoden 2003 jälkeen. Kun aiemmin estettiin inflaatiota kiihtymästä, nyt sitä ei saa päästää liian hitaaksi. Inflaatio on viime vuosina vaimentunut monista eri syistä. Talouden toiminta on muuttunut tavoilla, jotka eivät ole kaikki keskuspankin hallittavissa.

...inflaatiotavoitettakin oli uudistettava

Olemme tietoisia siitä, että hintavakauden vallitessa hinnat eivät sen paremmin laske kuin nousekaan liian nopeasti. Siksi tavoitteenamme on keskipitkällä aikavälillä 2 prosentin inflaatiovauhti. Inflaatiotavoite on symmetrinen, eli inflaatio ei saa olla liian hidas muttei liian nopeakaan. Molemmat ovat yhtä haitallisia.

Miksi liian hidas inflaatiovauhti on ongelma?

Liian hidaskaan inflaatio ei ole hyvästä

Hinnat eivät saisi nousta niin nopeasti, että kiihtyvästä inflaatiosta olisi haittaa ihmisille ja yrityksille. Niiden pitäisi silti nousta tarpeeksi nopeasti, sillä liian hidas inflaatio on ongelma sekin. Inflaation hidastuessa ihmiset ostavat helposti vähemmän tavaroita ja palveluja, yritysten kannattavuus heikkenee ja palkankorotukset jäävät pienemmiksi.

Vaarana on deflaatio

Talouden supistuessa inflaatio yleensä hidastuu. Jos inflaatio on jo valmiiksi hidasta laskusuhdanteen alkaessa, se voi muuttua negatiiviseksi. Jos yleinen hintataso laskee jatkuvasti, talouteen voi syntyä deflaatiokierre. Jos ihmiset odottavat hintojen laskevan, he lykkäävät ostoksia tulevaisuuteen saadakseen tehdä ne halvemmalla. Taloudellinen toiminta voi pysähtyä. Tavoittelemalla keskipitkällä aikavälillä 2 prosentin inflaatiota pystymme pitämään tällaisen kehityksen kaukana.

Inflaatiotavoitteen on oltava helppotajuinen

Selkeä inflaatiotavoite ohjaa inflaatio-odotuksia parhaiten

Jos inflaatio pysyy pitkään hyvin hitaana, ihmiset voivat alkaa odottaa, että se pysyy hitaana jatkossakin. Jos kuluttajat ja yritykset tottuvat hitaaseen inflaatioon, hintojen ei enää odoteta nousevan. Ja odotuksilla on suuri merkitys. Ne vaikuttavat siihen, mitä ihmiset ostavat, ottavatko he lainaa ja sijoittavatko he varojaan.

Selkeä hintavakaustavoite tekee rahapolitiikastamme ennakoitavampaa ja helpommin ymmärrettävää. Ihmiset osaavat odottaa, että pidämme inflaatiovauhdin tavoitteen mukaisena, jolloin meidän on helpompi pitää hinnat vakaina.

Jos hintojen odotettaisiin kehittyvän paljon tavoitettamme hitaammin, meidän olisi hyvin vaikeaa ohjata todellinen hintakehitys takaisin tavoitteen mukaiseksi. Kun inflaatio pysyy lähellä tavoitetta, inflaatio-odotuksetkin pysyvät helpommin sen mukaisina.

STRATEGIAN UUDELLEENARVIOINTI
Luettavaa aiheesta