Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP hinnastabiilsuse eesmärk ja rahapoliitika strateegia läbivaatamine

Meie ülesanne on hoida hinnad stabiilsena. Alates 2003. aastast, mil EKP viimati oma rahapoliitika strateegia läbi vaatas, on majanduses toimunud palju muutusi. Soovime tagada, et meie hinnastabiilsuse eesmärk püsib muutuvas majanduskeskkonnas selge, prognoositav ja kergesti mõistetav. Seepärast leppis EKP nõukogu kokku, et inflatsioonieesmärgiks on 2% keskpika aja jooksul.

Miks oli rahapoliitika strateegia läbivaatamisel teemaks hinnastabiilsus?

Stabiilsed hinnad toovad kasu majandusele

Ostetavate kaupade ja teenuste hinnad on kõigi jaoks olulised, eelkõige aga siis, kui need muutuvad märkimisväärselt või ettearvamatult. Majandus toimib tõhusaimalt, kui üldine hinnatase püsib stabiilne. See võimaldab säilitada raha väärtust ning aitab nii eraisikutel kui ka ettevõtetel oma kulutusi ja investeeringuid paremini planeerida. Samal ajal soodustab see ka majanduskasvu, luues töökohti ja jõukust.

Meie ülesanne on hoida hinnad stabiilsena

Selleks tuleb tagada, et inflatsioon (mis näitab kaupade ja teenuste hindade üldist muutumist aja jooksul) püsib madal, stabiilne ja prognoositav.

Miks vaatasime läbi oma eesmärgi määratluse?

Uus majanduskeskkond

Praegune majanduskeskkond on 2003. aastaga võrreldes väga erinev. Selle asemel, et vältida inflatsioonimäära liigset tõusu, peame nüüd takistama selle langust liiga madalale tasemele. Viimastel aastatel on inflatsioon aeglustunud mitmel põhjusel, mis on seotud majanduse toimimisega. Need suundumused ei ole alati keskpankade kontrolli all.

Vajadus uue inflatsioonieesmärgi järele

EKP jaoks on selge, et hinnastabiilsuse hoidmiseks tuleb vältida nii liiga aeglast kui ka liiga kiiret inflatsiooni. Seepärast on EKP eesmärk hoida inflatsioonimäär keskpika aja jooksul 2% tasemel. Inflatsioonieesmärgi täitmisel püüame tagada sümmeetria. See tähendab, et liiga aeglane inflatsioon on meie hinnangul sama kahjulik kui ülemäära kiire inflatsioon. Mõlemad on sama ebasoovitavad.

Miks liiga aeglane inflatsioon ei ole hea?

Liiga aeglane inflatsioon ei ole sugugi nii soodne, nagu esmapilgul näib

Hinnatõusud peaksid olema piisavalt väikesed, et mitte tekitada kiire inflatsiooniga kaasnevaid probleeme inimestele ja ettevõtetele. Samal ajal peaks hinnatõus olema piisav selleks, et vältida ebasoodsat keskkonda, mille võib tekitada liiga loid inflatsioon. Liiga madal inflatsioon tähendab sageli seda, et kaupadele ja teenustele kulutatakse vähem, ettevõtete kasumlikkus kahaneb ning töötajate palgatõus jääb tagasihoidlikuks.

Deflatsiooni oht

Majanduskasvu kahanedes alaneb tavaliselt ka inflatsioon. Kui inflatsioon on majanduslanguse tekkides juba liiga aeglane, võib see veelgi pidurduda ja muutuda negatiivseks. Hindade pidevat üldist langust nimetatakse deflatsiooniks ning see tekitab majanduses suletud ringi. Kui inimesed eeldavad, et hinnad langevad, kipuvad nad oste edasi lükkama, et teha neid edaspidi madalama hinnaga. Juhul kui kõik nii käituvad, võib majandusareng peatuda. Kui hoiame inflatsioonimäära keskpika aja jooksul 2% tasemel, loome turvapuhvri sellise olukorra vältimiseks.

Inflatsioonieesmärk peab olema kergesti mõistetav

Selgelt määratletud inflatsioonieesmärgi kaudu saab ootusi tõhusamalt mõjutada

Pikaajaline liiga madal inflatsioon võib mõjutada seda, millised on inimeste ootused seoses hindade arenguga tulevikus. Kui ostjad ja ettevõtete omanikud väga madala inflatsiooniga harjuvad, siis oodatakse, et see püsib nii ka edaspidi. Nendel ootustel on mõju. Neist lähtudes teevad inimesed oma tarbimis-, laenu- ja investeerimisotsuseid.

Seepärast peab meie inflatsioonieesmärk olema selge, prognoositav ja kergesti mõistetav. See võimaldab hoida inimeste ootused tulevaste hinnamuutuste suhtes inflatsioonieesmärgi lähedal, mis omakorda aitab hoida hinnad stabiilsena.

Kui need ootused on meie eesmärgist oluliselt tagasihoidlikumad, on keskpangal väga raske suunata majanduses hindade tegelikku arengut tagasi seatud eesmärgi poole. Hoides inflatsioonimäära seatud eesmärgi lähedal, saame aidata vältida selliste ootuste kujunemist.

RAHAPOLIITIKA STRATEEGIA LÄBIVAATAMINE
Soovid rohkem teada?