SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Vores målsætning om prisstabilitet og gennemgangen af den pengepolitiske strategi

Det er vores opgave at holde priserne stabile. Økonomien har ændret sig meget siden 2003, da vi sidst gennemgik den pengepolitiske strategi. Vi vil gerne sikre, at vores målsætning om prisstabilitet fortsat er klar, forudsigelig og let at forstå i dette skiftende økonomiske landskab. Derfor har Styrelsesrådet vedtaget et inflationsmål på 2 pct. på mellemlangt sigt.

Hvorfor indgik målsætningen om prisstabilitet i vores gennemgang af den pengepolitiske strategi?

Stabile priser er gode for økonomien

Priserne på de varer og tjenester, som vi køber, betyder noget for os alle, især hvis de ændrer sig meget eller på en uforudsigelig måde. Vores økonomi fungerer bedst, når priserne samlet set er stabile. Stabile priser betyder, at pengene beholder deres værdi, og de gør det lettere for mennesker og virksomheder at planlægge deres udgifter og investeringer. Det bidrager til en vækst i økonomien, som skaber arbejdspladser og velstand.

Det er vores opgave at fastholde prisstabilitet.

Det gør vi ved at sikre, at inflationen – den takt, hvormed de samlede priser på varer og tjenesteydelser ændrer sig over tid – forbliver lav, stabil og forudsigelig.

Hvorfor tog vi vores mål op til fornyet overvejelse?

Et nyt økonomisk landskab ...

I dag er det økonomiske landskab meget forskelligt fra det, der var i 2003. I stedet for at forhindre, at inflationen bliver for høj, er det nu nødvendigt at undgå, at den bliver for lav. Der er mange årsager til, at inflationen er faldet de seneste år. De vedrører den måde, vores økonomier fungerer på, og centralbankerne har ikke kontrol med hele udviklingen på dette område.

... kræver et nyt inflationsmål

For os står det klart, at prisstabilitet betyder, at det skal sikres, at inflationen hverken bliver for lav eller for høj. Derfor sigter vi mod en inflationsrate på 2 pct. på mellemlangt sigt. Vores tilgang til dette inflationsmål er symmetrisk. Det betyder, at vi anser en inflation, der er for lav, for at være lige så negativ som en inflation, der er for høj. Begge dele er lige uønskede.

Hvorfor er det ikke godt, at inflationen er for lav?

Det er ikke så godt med en inflation, der er for lav, som man måske kunne tro

Prisstigningerne bør være små nok til ikke at skabe de problemer for mennesker og virksomheder, der følger med høj inflation. Men de bør være store nok til at forhindre de dårlige scenarier, der kan opstå, hvis inflationen bliver for lav. Er inflationen for lav, medfører det ofte, at folk bruger mindre på varer og tjenesteydelser, at det ikke går så godt for virksomhederne, og at arbejdstagernes løn stiger mindre.

Risikoen for deflation

Når økonomien skrumper, har inflationen tendens til at falde. Men er inflationen allerede for lav, når recessionen rammer, kan inflationen falde til under nul. Et kontinuerligt, generelt prisfald – også kaldet "deflation" – skaber en ond cirkel for økonomien. Hvis vi fx forventer, at alle priser vil falde, er vi tilbøjelige til at udsætte dagens indkøb, så vi kan drage fordel af morgendagens lavere priser. Og hvis alle gør det, kan økonomien gå i stå. Ved at sigte mod en inflationsrate på 2 pct. på mellemlangt sigt kan vi skabe en sikkerhedsbuffer, så vi kan undgå dette scenario.

Vi skal sikre os, at vores inflationsmål let kan forstås

Et klart inflationsmål kan bedre påvirke forventningerne

Er inflationen for lav i for lang tid, kan det påvirke folks forventninger om, hvordan priserne vil udvikle sig i fremtiden. Hvis forbrugere og virksomhedsejere vænner sig til meget lav inflation, ender de med at forvente, at det vil fortsætte på denne måde. Disse forventninger er vigtige. Folk bruger dem til at træffe beslutninger om forbrug, låntagning og investering.

Derfor er det nødvendigt, at vores inflationsmål er klart, forudsigeligt og let at forstå. Det hjælper folk til at forvente fremtidige prisændringer på et niveau, som svarer stort set til det, vi sigter mod. Og det bidrager til at holde priserne stabile.

Hvis forventningerne falder til et niveau langt under vores mål, ville det blive meget svært at styre den faktiske prisudvikling i økonomien tilbage til dette mål. Ved at fastholde inflationen tæt på vores mål kan vi være medvirkende til at forhindre, at folk danner sådanne forventninger.

GENNEMGANG AF DEN PENGEPOLITISKE STRATEGI
Vil du gerne vide mere?