Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po


Ciljna raven cenovne stabilnosti in pregled strategije

Naša naloga je, da ohranjamo cene stabilne. A gospodarstvo se je od zadnjega pregleda strategije v letu 2003 zelo spremenilo. Zato želimo zagotoviti, da v tem spremenljivem gospodarskem okolju naš cilj cenovne stabilnosti ostaja jasen, predvidljiv in lahko razumljiv. In zato je Svet ECB sklenil, da je naš cilj inflacija v višini 2% v srednjeročnem obdobju.

Zakaj je bil naš cilj cenovne stabilnosti del pregleda strategije?

Stabilne cene so dobre za gospodarstvo.

Vsem nam je pomembno, koliko stvari, ki jih kupujemo, stanejo, še posebej, če se cene spreminjajo pogosto ali nepredvidljivo. Naše gospodarstvo deluje najbolje, če so cene na splošno stabilne. Stabilne cene omogočajo, da denar ohranja svojo vrednost in da lahko ljudje in podjetja bolje načrtujejo nakupe in naložbe. To po drugi strani omogoča gospodarsko rast, ki ustvarja nova delovna mesta in blaginjo.

Naša glavna naloga je vzdrževati stabilnost cen

V ta namen skrbimo, da inflacija – torej stopnja, po kateri se splošna raven cen izdelkov in storitev v času spreminja – ostaja nizka, stabilna in predvidljiva.

Zakaj smo prilagodili naš cilj?

Novo gospodarsko okolje ...

Današnje gospodarsko okolje je zelo drugačno, kot je bilo leta 2003. Namesto da bi preprečevali previsoko inflacijo, se moramo zdaj truditi, da inflacija ne bi padla pregloboko. Za zniževanje inflacije v zadnjih letih obstajajo številni razlogi. Povezani so s tem, kako gospodarstvo deluje, vendar vsi niso pod nadzorom centralne banke.

... terja nov inflacijski cilj

V ECB razumemo, da cenovna stabilnost pomeni preprečevanje inflacije, ki je prenizka ali previsoka. Zato je naš cilj stopnja inflacije, ki v srednjeročnem obdobju znaša 2%. Naša zavezanost inflacijskemu cilju je simetrična. To pomeni, da prenizko inflacijo obravnavamo enako negativno kot previsoko inflacijo. Obe sta enako nezaželeni.

Zakaj je prenizka inflacija nekaj slabega?

Prenizka inflacija ni tako dobra, kot se zdi

Rast cen bi morala biti tako majhna, da ljudem in podjetjem ne povzroča težav, ki spremljajo visoko inflacijo. Hkrati pa bi morala biti dovolj velika, da se ne razvijejo neugodna gibanja, ki so mogoča, če se inflacija preveč zniža. Prenizka inflacija pogosto pomeni, da ljudje kupujejo manj, podjetja poslujejo slabše, plače pa se zvišujejo počasneje.

Tveganje deflacije

Ko gospodarska rast upade, se inflacija ponavadi zniža. A če gospodarstvo prizadene recesija, ko je inflacija že sicer prenizka, se ta lahko spusti pod nič odstotkov. Če se cene neprekinjeno in povsod znižujejo – temu pojavu pravimo »deflacija« – pride v celotnem gospodarstvu do začaranega kroga. Če na primer pričakujemo, da bodo cene padle, potem rajši odložimo današnje nakupe, da bi v prihodnosti izkoristili nižje cene. Če bi to storili vsi, bi se gospodarstvo lahko zaustavilo. S ciljanjem inflacije na ravni 2% v srednjeročnem obdobju lahko ustvarimo varnostni blažilnik pred takšnim scenarijem.

Inflacijski cilj mora biti lahko razumljiv

Z jasnim inflacijskim ciljem je mogoče bolje vplivati na pričakovanja

Inflacija, ki je predolgo prenizka, lahko vpliva na pričakovanja ljudi o tem, kako se bodo cene gibale v prihodnosti. Če se nakupovalci in lastniki podjetij navadijo na zelo nizko inflacijo, začnejo pričakovati, da bo takšna tudi ostala. Pričakovanja so pomembna. Na podlagi pričakovanj se ljudje odločajo o nakupih, posojilih in naložbah.

Zato mora biti naš inflacijski cilj jasen, predvidljiv in zlahka razumljiv. Tako lahko ljudje pričakujejo, da se bodo cene v prihodnje spreminjale približno tako, kot določa naš cilj. To pa nam po drugi strani pomaga, da ohranjamo cene stabilne.

Če bi se pričakovanja spustila pregloboko pod naš inflacijski cilj, bi mi kot centralna banka zelo težko preusmerili dejanska gibanja cen v gospodarstvu nazaj k ciljni ravni. Z ohranjanjem inflacije blizu ciljne vrednosti lahko prispevamo k temu, da ljudje ne oblikujejo takšnih pričakovanj.

VEČ
Podrobnejša analiza o tej temi bo kmalu objavljena tukaj.
PREGLED STRATEGIJE
Bi radi še več informacij?