Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vårt prisstabilitetsmål och översynen av den penningpolitiska strategin

Vårt jobb är att hålla priserna stabila. Ekonomin har förändrats mycket sedan 2003, då vi senast genomförde en strategiöversyn. Vi vill se till att prisstabilitetsmålet är klart, förutsägbart och lätt att förstå i detta föränderliga ekonomiska landskap. Det är därför som ECB-rådet har enats om att sätta ett inflationsmål på 2 procent på medellång sikt.

Varför ingick prisstabilitetsmålet i vår strategiöversyn?

Stabila priser är bra för ekonomin.

Vi bryr oss alla om priset på de saker och ting som vi köper, särskilt om priserna rör sig mycket. Vår ekonomi går bäst om priserna är stabila. Med stabila priser behåller pengar sitt värde. Det gör det enklare för människor och företag att planera sin konsumtion och sina investeringar. Det hjälper ekonomin att växa, vilket leder till nya jobb och välfärd.

Vårt jobb är upprätthålla prisstabilitet.

Vi gör detta genom att se till att inflationen – den takt med vilken de totala priserna på varor och tjänster förändras över tiden – förblir låg, stabil och förutsägbar.

Varför reviderade vi vårt mål?

Ett nytt ekonomiskt landskap ...

Dagens ekonomiska landskap är helt annorlunda än det var 2003. Istället för att hindra inflationen från att stiga för mycket måste vi nu se till att den inte sjunker för mycket. Det finns flera orsaker till att inflationen fallit de senaste åren. De hänger samman med hur våra ekonomier fungerar och utveckling som inte helt kontrolleras av centralbanker.

... skapar behov av ett nytt inflationsmål

För oss står det klart att prisstabilitet innebär att skydda mot såväl alltför låg som alltför hög inflaton. Därför valde vi en inriktning mot ett inflationsmål på 2 procent på medellång sikt. Vårt engagemang för detta inflationsmål är symmetriskt. Det innebär att vi ser för låg inflation som lika negativ som för hög inflation. Båda är lika oönskade.

Varför är för låg inflation dåligt?

För låg inflation är inte så bra som du kanske tror.

Prisökningarna bör vara tillräckligt låga för att inte skapa sådana problem som hög inflation innebär för människor och företag. Men de bör vara tillräckligt höga för att undvika dåliga scenarier som kan uppstå om inflationen sjunker för lågt. För låg inflation kan leda till att människor konsumerar mindre varor och tjänster, att det går sämre för företagen och att arbetstagarna får lägre löneökningar.

Risken för deflation

När ekonomin krymper kan inflationen falla. Men om inflationen redan är låg när recessionen slår till kan vi hamna i ett läge där vi ser inflationen gå ned under noll. Om priserna faller kontinuerligt över hela linjen – och något som kallas för ”deflation” uppstår – inleds en ond cirkel för ekonomin. Om vi då alla förväntar oss att priserna ska sjunka framöver, skjuter vi ofta upp dagens inköp för att få lägre priser längre fram. Gör alla likadant kan ekonomin stanna av. Genom att rikta in oss på ett inflationsmål på 2 procent på medellång sikt kan vi skapa en säkerhetsbuffert för att undvika detta scenario.

Se till att vårt inflationsmål är lätt att förstå

Ett tydligt inflationsmål kan bättre påverka förväntningar

För låg inflation under alltför lång tid kan påverka framtida prisförväntningar. Om konsumenter och företag vänjer sig vid mycket låg inflation skapas förväntningar om att den ska förbli låg. Dessa förväntningar är viktiga. Människor utgår från dem för att fatta beslut om konsumtion, lån och investeringar.

Alltså måste vårt inflationsmål vara klart, förutsägbart och lätt att förstå. Det hjälper till att människor kan förvänta sig prisförändringar som ligger runt den nivå som vi eftersträvar. Detta kan i sin tur hjälpa oss att hålla priserna stabila.

Om dessa förväntningar skulle gå långt under vårt mål skulle det bli mycket svårare för oss att styra den aktuella prisutvecklingen tillbaks till målet. Genom att hålla inflationen nära vårt mål kan vi undvika att människor skapar sådana förväntningar.

STRATEGIÖVERSYNEN
Vill du veta mer?