Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Náš cieľ cenovej stability a revízia stratégie menovej politiky

Našou úlohou je udržiavať ceny stabilné. Od roku 2003, keď ECB naposledy uskutočnila revíziu svojej stratégie menovej politiky, prešla ekonomika mnohými zmenami. Chceme, aby v tomto meniacom sa hospodárskom prostredí náš cieľ cenovej stability zostal jasný, predvídateľný a zrozumiteľný. Preto sa Rada guvernérov zhodla na cieli, ktorým je inflácia na úrovni 2 % v strednodobom horizonte.

Prečo bol náš cieľ cenovej stability súčasťou revízie stratégie menovej politiky?

Stabilné ceny sú dobré pre ekonomiku

Všetkým nám záleží na cenách vecí, ktoré nakupujeme. Tým skôr, ak sa ceny rýchlo alebo nepredvídateľne menia. Ekonomika funguje najlepšie, ak sú ceny celkovo stabilné. Vďaka stabilným cenám si peniaze uchovávajú svoju hodnotu a ľudia a podniky si môžu lepšie plánovať spotrebu a investície. Tak môže ekonomika rásť, čo zasa podporuje tvorbu pracovných miest a rast prosperity.

Našou úlohou je udržiavať cenovú stabilitu

To znamená, že dávame pozor, aby inflácia – miera zmeny celkových cien tovarov a služieb v priebehu času – zostávala nízka, stabilná a predvídateľná.

Prečo sme uskutočnili revíziu nášho cieľa?

Nové hospodárske prostredie...

V porovnaní s rokom 2003 sa hospodárske prostredie veľmi zmenilo. Namiesto zasahovania proti príliš vysokej inflácii sa dnes snažíme zabrániť tomu, aby inflácia klesla príliš nízko. Dôvodov poklesu inflácie v posledných rokoch je mnoho. Súvisia so zmenami spôsobu fungovania ekonomiky, ktoré nie sú vždy pod kontrolou centrálnych bánk.

... si vyžaduje nový inflačný cieľ

Sme si vedomí toho, že cenová stabilita znamená chrániť ekonomiku pred príliš nízkou i príliš vysokou infláciou. Preto je naším cieľom miera inflácie na úrovni 2 % v strednodobom horizonte. Náš záväzok dosahovať tento inflačný cieľ je symetrický. To znamená, že príliš nízku infláciu vnímame rovnako negatívne ako príliš vysokú infláciu. Obidve sú rovnako nežiaduce.

Čo je zlé na príliš nízkej miere inflácie?

Príliš nízka inflácia nie je až taká dobrá, ako sa môže zdať

Ceny by mali rásť dostatočne pomaly, aby ľuďom a podnikom nespôsobovali problémy spojené s vysokou infláciou. Zároveň by však mali rásť dostatočne rýchlo, aby sme sa vyhli potenciálnym nepriaznivým následkom príliš nízkej inflácie. Príliš nízka inflácia môže často viesť k zníženiu našej spotreby tovarov a služieb, k zhoršeniu výkonnosti podnikov a pomalšiemu rastu miezd.

Riziko deflácie

S poklesom ekonomiky má tendenciu klesať aj inflácia. Ak však nastane recesia, keď už je inflácia príliš nízka, mohla by začať klesať až pod nulu. Nepretržitý celkový pokles cien – tzv. deflácia – privádza ekonomiku do začarovaného kruhu. Ak napríklad všetci očakávame pokles cien, máme tendenciu odkladať nákupy na neskôr, aby sme mohli využiť nižšie ceny. Keby sa tak však správali všetci, ekonomika by sa mohla postupne zastaviť. Sledovaním cieľa, ktorým je miera inflácie na úrovni 2 % v strednodobom horizonte, si môžeme na odvrátenie tohto scenára vytvoriť rezervu.

Zabezpečenie zrozumiteľnosti nášho inflačného cieľa

Jasný inflačný cieľ dokáže lepšie usmerňovať očakávania

Ak príliš nízka inflácia trvá príliš dlho, môže ovplyvniť to, aký vývoj cien ľudia očakávajú v budúcnosti. Ak si spotrebitelia a majitelia podnikov zvyknú na veľmi nízku infláciu, budú očakávať, že už nízka zostane. Tieto očakávania sú dôležité. Ľudia sa podľa nich rozhodujú o spotrebe, úveroch a investíciách.

Preto náš inflačný cieľ musí byť jasný, predvídateľný a zrozumiteľný. Pomáha ľuďom očakávať, že zmeny cien v budúcnosti budú v blízkosti našej cieľovej úrovne. To nám zasa pomáha udržiavať ceny stabilné.

Ak by tieto očakávania klesli príliš hlboko pod náš cieľ, bolo by pre nás veľmi ťažké nasmerovať skutočný vývoj cien v hospodárstve späť k tomuto cieľu. Udržiavaním inflácie v blízkosti nášho cieľa môžeme prispieť k tomu, aby si ľudia takéto očakávania nevytvárali.

REVÍZIA STRATÉGIE
Máte záujem o viac informácií?