Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Náš cíl cenové stability a přezkum strategie

Naším úkolem je udržet ceny stabilní. Ekonomika se od roku 2003, kdy jsme naposledy provedli přezkum strategie, hodně změnila. Chceme zajistit, aby v tomto proměnlivém ekonomickém prostředí zůstal náš cíl cenové stability jasný, předvídatelný a snadno srozumitelný. Proto se Rada guvernérů dohodla na střednědobém inflačním cíli 2 %.

Proč byl cíl cenové stability součástí přezkumu naší strategie?

Stabilní ceny jsou prospěšné pro ekonomiku

Všechny nás zajímá, kolik stojí to, co kupujeme, zejména když se ceny hodně nebo nepředvídatelně mění. Naše hospodářství funguje nejlépe, když jsou ceny celkově stabilní. Stabilní ceny umožňují, aby si peníze udržely svou hodnotu, a pomáhají lidem i firmám lépe plánovat výdaje a investice. Díky tomu může ekonomika růst a vytvářet tak pracovní místa a bohatství.

Naším úkolem je udržovat cenovou stabilitu

Proto zajišťujeme, aby inflace – tedy míra změny celkových cen zboží a služeb postupem času – zůstávala nízká, stabilní a předvídatelná.

Proč jsme přehodnotili definici našeho cíle?

Nové ekonomické podmínky…

Dnešní ekonomické podmínky jsou o dost jiné než v roce 2003. Místo snahy zabránit příliš vysoké inflaci teď musíme zajistit, aby neklesla příliš nízko. Inflace v posledních letech klesala z mnoha důvodů. Souvisí s tím, jak naše ekonomiky fungují, a tento vývoj nemají centrální banky úplně pod kontrolou.

... vyžadují nový inflační cíl

Je nám zřejmé, že cenová stabilita znamená zabezpečit, aby inflace nebyla příliš nízká ani příliš vysoká. Proto si stanovujeme cíl střednědobé inflace ve výši 2 %. Náš závazek k tomuto inflačnímu cíli je symetrický. To znamená, že příliš nízkou inflaci vnímáme stejně negativně jako příliš vysokou inflaci. Obě jsou stejně nežádoucí.

Proč je příliš nízká inflace špatná?

Inflace, která je příliš nízká, není až tak dobrá, jak by si člověk možná myslel

Cenový růst by měl být dostatečně malý, aby lidem ani podnikům nedělal problémy, které jsou s vysokou inflací spojovány. Ale měl by být dostatečně velký, abychom zabránili negativním scénářům, které by se mohly naplňovat, klesne-li inflace příliš nízko. Příliš nízká inflace často znamená, že lidé méně utrácejí za zboží a služby, podnikům se tolik nedaří a zaměstnanci dostávají méně přidáno.

Riziko deflace

Když ekonomika oslabí, inflace zpravidla klesá. Ale když nastane recese při nízké inflaci, mohli bychom být svědky inflace, která klesne pod 0 %. Pokud ceny plošně a nepřetržitě klesají – tomuto jevu se říká „deflace“ –, vytváří se v ekonomice začarovaný kruh. Pokud například všichni očekáváme, že ceny klesnou, máme tendenci dnešní nákupy odkládat, abychom využili zítřejších nižších cen. A udělají-li to všichni, ekonomika by se mohla zastavit. Cílením inflace na 2 % ve střednědobém horizontu můžeme proti tomuto scénáři vytvořit bezpečnou rezervu.

Zajistit, aby náš inflační cíl byl snadno srozumitelný

Jasný inflační cíl může lépe ovlivňovat inflační očekávání.

Inflace, která je po příliš dlouhou dobu příliš nízká, může ovlivnit očekávání lidí, pokud jde o budoucí vývoj cen. Pokud si nakupující a majitelé podniků na příliš nízkou inflaci zvyknou, budou očekávat, že už to tak zůstane. Tato očekávání jsou důležitá. Lidé je využívají k rozhodování o výdajích, půjčování peněz a jejich investování.

Proto musí být náš inflační cíl jasný, předvídatelný a snadno srozumitelný. Pomáhá lidem očekávat, že budoucí změny cen se budou pohybovat kolem úrovně, na kterou cílíme. To nám zase pomáhá udržet ceny stabilní.

Pokud by tato čekávání byla výrazně pod naším cílem, bylo by pak pro nás velmi obtížné skutečný vývoj cen směrovat zpět k našemu cíli. Udržováním inflace blízko našeho cíle můžeme napomoci tomu, aby lidé takový vývoj neočekávali.

PŘEZKUM STRATEGIE
Potřebujete více informací?