Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Výroba bankovek a jejich zásoby

Výroba eurobankovek probíhá v rámci spolupráce mezi národními centrálními bankami a ECB. Začíná výpočtem objemu bankovek, které jsou každý rok potřeba. Je třeba vyrobit dostatek nových bankovek, které nahradí neupotřebitelné bankovky a pokryjí očekávaný růst poptávky, např. v důsledku sezonních vlivů, i nárůst poptávky, který očekáván nebyl. Prognózy poptávky po eurobankovkách na další rok připravují národní centrální banky a ECB sestaví centrální prognózu. Národní centrální banky bankovky pod dohledem ECB redistribuují, aby se vyrovnal jejich případný přebytek nebo nedostatek v jednotlivých zemích.

Tisk

V zájmu efektivity výroby se o tisk dělí několik národních centrálních bank. ECB přidělí objemy produkce několika národním centrálním bankám, které pak dodají konkrétní podíl celkové roční výroby jedné nebo více nominálních hodnot. Náklady na výrobu přiděleného podílu nese příslušná banka. Například centrální banky Francie, Německa a Itálie vyrobily v roce 2017 celkem 1,7 miliardy bankovek 50 €.

Bankovky vyrábí 11 tiskáren v Evropě, které dosahují vysokého stupně bezpečnosti. Následně se bankovky distribuují mezi jednotlivé národní centrální banky.

Tato dělba činností a společný systém řízení kvality zajišťují pro všechny eurobankovky jednotný standard. Během celého výrobního procesu se provádějí stovky ručních i automatizovaných zkoušek zajišťujících, že jsou bankovky jednotlivých nominálních hodnot stejné, ať už byly vytisknuty kdekoli.

Stejně jako u bankovek první série jsou i bankovky série Europa tištěny na papír z vláken čisté bavlny, který jim propůjčuje zvláštní tuhost a je odolný vůči opotřebení. Některé ochranné prvky jako vodoznaky a zapuštěné proužky jsou součástí samotného papíru.

Používají se různé druhy tiskových desek, speciální tiskařské barvy a několik technik: ofsetová nebo hlubotisková technologie, aplikace hologramu horkou ražbou a sítotisk v případě měnící se barvy hodnotových čísel.

Tisk a výroba bankovek 100 € a 200 € ze série Europa

Strategická zásoba Eurosystému

Eurosystém má zásoby logistické a strategické. Logistické zásoby pokrývají poptávku po bankovkách za běžných okolností a využívají se v těchto situacích:

  • výměna neupotřebitelných bankovek (nízké kvality) stažených z oběhu,
  • uspokojení očekávaného nárůstu poptávky po bankovkách v oběhu,
  • pokrytí sezonních výkyvů v poptávce,
  • optimalizace přepravy bankovek mezi pobočkami národních centrálních bank.

Strategické zásoby mají být použity ve výjimečných případech, kdy Eurosystém nemá dostatečné logistické zásoby k pokrytí neočekávaného růstu poptávky po bankovkách nebo v případě náhlého přerušení jejich dodávky.

Díky logistickým i strategickým zásobám mohou národní centrální banky vždy zareagovat na jakoukoli změnu poptávky po bankovkách bez ohledu na to, zda poptávka vychází zevnitř eurozóny nebo zvnějšku.

Zpracováváte bankovky? Podívejte se na všechny naše informační materiály o eurobankovkách.

VIZ TAKÉ

Související informace

Všechny stránky v této části