Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Producerea și stocurile de bancnote

Producerea bancnotelor euro are la bază un efort combinat al băncilor centrale naționale și al BCE, prima etapă a acesteia fiind calcularea necesarului de bancnote pentru fiecare an. Trebuie produs un număr suficient de bancnote noi pentru a înlocui bancnotele necorespunzătoare, astfel încât să fie satisfăcute atât creșterile anticipate ale cererii – de exemplu, în perioadele de vârf sezonier –, cât și cele neprevăzute. BCN pun la dispoziție prognoze referitoare la cererea de bancnote euro pentru anul următor, iar BCE furnizează o prognoză centrală. Sub supravegherea BCE, BCN redistribuie bancnotele pentru a evita apariția unor deficite sau excedente în oricare dintre țări.

Tipărirea

În vederea eficientizării producerii bancnotelor, tipărirea acestora este partajată între diferite BCN. BCE alocă volume de producție unui număr de BCN care, ulterior, furnizează o proporție specifică din producția anuală totală de una sau mai multe cupiuri. Banca respectivă suportă costurile de producție aferente ponderii alocate. De exemplu, în anul 2017 băncile centrale din Franța, Germania și Italia au produs 1,7 miliarde de bancnote de 50 EUR.

11 imprimerii de înaltă securitate din Europa produc bancnotele. Acestea sunt distribuite ulterior diferitelor BCN.

Acest aranjament de producere în comun a bancnotelor euro și un sistem comun de management al calității asigură un standard uniform pentru toate bancnotele euro. De-a lungul întregului proces de producție, sunt efectuate sute de teste manuale și automatizate pentru a garanta că bancnotele sunt identice, indiferent de imprimeria de la care provin.

La fel ca în cazul bancnotelor euro din prima serie, bancnotele din seria „Europa” sunt tipărite pe hârtie din fibre de bumbac pur, care le conferă foșnetul special și le asigură rezistența la uzură. Anumite elemente de siguranță, precum filigranul și firul de siguranță, sunt încorporate în hârtie.

Sunt utilizate diferite tipuri de plăci, cerneluri speciale și mai multe procese: imprimarea ofset și imprimarea intaglio, presarea la cald în cazul hologramei și imprimarea serigrafică pentru numerele care își schimbă culoarea.

Tipărirea și producerea bancnotelor de 100 EUR și 200 EUR din seria „Europa”

Stocul strategic al Eurosistemului

Eurosistemul dispune de stocuri logistice și de un stoc strategic. Stocurile logistice acoperă necesarul de bancnote în condiții normale pentru:

  • a înlocui bancnotele necorespunzătoare (de calitate nesatisfăcătoare) retrase din circulație;
  • a satisface o creștere anticipată a numerarului în circulație;
  • a face față fluctuațiilor sezoniere ale cererii de numerar; și
  • a optimiza transferul bancnotelor între sucursalele băncilor centrale.

Stocul strategic trebuie utilizat numai în situații excepționale, respectiv atunci când stocurile logistice din cadrul Eurosistemului sunt insuficiente pentru a acoperi creșteri neașteptate ale cererii de bancnote euro sau în cazul unei întreruperi neprevăzute a aprovizionării.

Atât stocurile logistice, cât și cele strategice permit băncilor centrale naționale să facă față în orice moment fluctuațiilor la nivelul cererii de bancnote, indiferent dacă cererea provine din zona euro sau din afara acesteia.

Operarea cu numerar constituie una dintre atribuțiile tale la locul de muncă? Vezi toate materialele informative privind bancnotele euro.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Mai mult pe aceeași temă

Toate paginile din această secțiune