Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Asumarea responsabilității

Avem nevoie ca dumneavoastră, în calitate de reprezentanți ai cetățenilor UE, să ne transmiteți preocupările acestora și să ne ajutați să le explicăm politicile noastre. 

Președinta Christine Lagarde

BCE este o instituție independentă care dispune de libertate deplină în ceea ce privește utilizarea instrumentelor sale, astfel cum este necesar, pentru îndeplinirea atribuțiilor și a mandatului său. Asumarea responsabilității reprezintă contraponderea necesară a acestei independențe. 

BCE este răspunzătoare pentru acțiunile sale în fața Parlamentului European, ca organism alcătuit din reprezentanții aleși ai cetățenilor UE.

Cadrul nostru de asumare a responsabilității

În conformitate cu articolul 284 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, BCE își asumă responsabilitatea în primul rând în fața Parlamentului European, unde sunt reprezentate interesele cetățenilor UE. BCE trebuie însă, de asemenea, să raporteze periodic Consiliului UE, care reprezintă autoritățile guvernamentale ale tuturor statelor membre ale UE. Acest cadru se reflectă, de asemenea, în Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC).

Articolul 15 alineatul (3) din Statut

De-a lungul anilor, am elaborat un cadru solid și cuprinzător de asumare a responsabilității, care depășește cu mult cerințele prevăzute în Tratat. 

Dialogul dintre BCE și Parlamentul European prezintă o importanță deosebită în acest sens. Acesta permite BCE să își explice în detaliu acțiunile și politicile în fața reprezentanților aleși ai cetățenilor UE și să le asculte preocupările. Astfel, cetățenii UE și reprezentanții acestora își pot forma o opinie cu privire la rezultatele BCE, având în vedere obiectivul principal al acesteia privind menținerea stabilității prețurilor, în conformitate cu articolul 127 alineatul (1) din Tratat.

Principalele noastre canale de asumare a responsabilității


Raportul anual al BCE

BCE prezintă Parlamentului European, Consiliului UE, Comisiei Europene și Consiliului European un raport anual privind misiunile sale, activitățile SEBC și politica monetară a Eurosistemului. În fiecare an, raportul este prezentat Parlamentului European de către vicepreședintele BCE în cadrul unei sesiuni speciale a Comisiei ECON. Cu ocazia unei dezbateri în plen, raportul este prezentat de președintă.

Consultă cea mai recentă ediție a Raportului anual
Audieri în fața Comisiei ECON

Președinta BCE participă la audieri trimestriale în fața Comisiei pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului European. Și alți membri ai Comitetului executiv iau parte la audieri ale acestei comisii pentru a explica raționamentul și deciziile BCE cu privire la teme specifice.

Transmisiuni online: audieri la Parlamentul European
Întrebări cu solicitare de răspuns scris

Deputații în Parlamentul European pot adresa președintei BCE întrebări cu solicitare de răspuns scris. Scrisorile de răspuns sunt publicate de BCE și de Parlamentul European pe website-urile lor respective.

Scrisori adresate unor deputați în Parlamentul European
Interacțiuni ad-hoc cu membrii Comitetului executiv al BCE

Președinta BCE și ceilalți membri ai Comitetului executiv participă, la solicitarea Parlamentului European sau din proprie inițiativă, la schimburi de opinii ad-hoc în fața Comisiei pentru afaceri economice și monetare, în vederea dezbaterii unor aspecte care țin de domeniile de competență ale BCE.

Află mai multe despre Comitetul executiv
Vizite informale la BCE

În fiecare an, membrii Comitetului executiv al BCE găzduiesc o delegație a Comisiei pentru afaceri economice și monetare pentru discuții informale pe teme care țin de domeniile de competență ale BCE.

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Avize ale BCE

BCE și Parlamentul European urmăresc să asigure că avizele BCE cu privire la propuneri de acte ale Uniunii sunt luate în considerare în mod corespunzător de organele competente ale Parlamentului European. În acest scop, Parlamentul European ar trebui, după caz, să solicite avizul BCE în timp util.

Toate avizele după dată

Înțelegere comună și cooperare eficace

Pentru a promova în continuare înțelegerea comună și cooperarea eficace, mecanismele de responsabilitate dintre BCE și Parlamentul European în domeniul activității de bancă centrală sunt clarificate sub forma unui schimb de scrisori.

Schimbul de scrisori între BCE și Parlamentul European

Supravegherea bancară a BCE și asumarea responsabilității

Asumarea responsabilității de către BCE pentru atribuțiile sale de supraveghere face obiectul unui regim specific prevăzut în Regulamentul privind Mecanismul unic de supraveghere (MUS).

Modul în care trebuie respectate, în practică, cerințele referitoare la asumarea responsabilității în materie de supraveghere este detaliat în:

Asumarea responsabilității – Supravegherea bancară a BCE

Alte canale de comunicare

Depășind cerințele prevăzute în Tratat, BCE a elaborat, de-a lungul anilor, și alte canale de comunicare cu publicul european. Aceasta îmbunătățește transparența și înțelegerea deciziilor BCE.

Buletin economic

Buletinul economic prezintă informațiile economice și monetare care stau la baza deciziilor de politică monetară ale Consiliului guvernatorilor. Este publicat de opt ori pe an, la două săptămâni după fiecare ședință de politică monetară.

Consultă cel mai recent Buletin economic
Situații financiare săptămânale

Situația financiară săptămânală consolidată a Eurosistemului furnizează informații privind operațiunile de politică monetară, operațiunile valutare și activitățile de plasament.

Situația financiară săptămânală
Conferințe de presă

BCE organizează conferințe de presă după fiecare ședință de politică monetară a Consiliului guvernatorilor, respectiv la fiecare șase săptămâni.

Conferințe de presă
Dări de seamă privind politica monetară

O dare de seamă privind dezbaterile referitoare la politica monetară din cadrul Consiliului guvernatorilor este publicată la patru săptămâni de la ședința respectivă.

Dările de seamă privind politica monetară
Bloguri, interviuri și discursuri

Membrii Comitetului executiv comunică periodic cu publicul prin intermediul blogurilor, interviurilor, discursurilor și, în unele cazuri, direct pe platformele de comunicare socială.

Media

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Mai mult

Care sunt misiunile principale ale BCE?

Misiunile noastre

Relațiile cu instituțiile europene

Cooperarea la nivel european

Toate paginile din această secțiune