Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Independența politică

Independența BCE favorizează menținerea stabilității prețurilor, lucru susținut și de numeroase analize teoretice și date empirice referitoare la independența băncilor centrale.

Independența BCE este prevăzută de cadrul instituțional pentru politica monetară unică (în Tratat și în Statut).

Implicații practice

Nici BCE, nici băncile centrale naționale (BCN) și niciun membru al organelor de decizie ale acestora nu pot solicita sau accepta instrucțiuni din partea instituțiilor sau organelor UE, a guvernelor statelor membre ale UE sau din partea oricărui alt organism.

Instituțiile și organele UE, precum și guvernele statelor membre trebuie să respecte acest principiu, fără a încerca să influențeze membrii organelor de decizie ale BCE (articolul 130 din Tratat).

Alte dispoziții

Gestionarea financiară a BCE este separată de cea a UE. BCE are buget propriu, iar capitalul său este subscris și vărsat de către BCN din zona euro.

Statutul prevede mandate mai îndelungate pentru membrii Consiliului guvernatorilor. Membrii Comitetului executiv nu pot fi numiți pentru un nou mandat.

Guvernatorilor BCN și membrilor Comitetului executiv li se garantează siguranța mandatului după cum urmează:

  • guvernatorii BCN au un mandat de minim cinci ani;
  • membrii Comitetului executiv al BCE au un mandat de opt ani, care nu poate fi reînnoit;
  • atât unii, cât și ceilalți pot fi demiși numai în caz de incapacitate sau în cazul comiterii unor abateri grave;
  • autoritatea competentă în soluționarea oricărui litigiu este Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Eurosistemul nu poate acorda împrumuturi organelor UE sau entităților din sectorul public național, fiind astfel protejat împotriva oricărei influențe exercitate de autoritățile publice.

Eurosistemul este independent din punct de vedere funcțional. BCE dispune de toate instrumentele și competențele necesare pentru punerea în aplicare a unei politici monetare eficiente și este abilitată să decidă în mod autonom cu privire la modalitatea și momentul în care va face uz de acestea.

BCE are dreptul de a adopta regulamente cu caracter obligatoriu în măsura în care acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii misiunilor SEBC, precum și în alte cazuri speciale prevăzute de acte specifice ale Consiliului UE.

SEE ALSO

Find out more about related content

Cadru juridic

Tratat şi Statut

Materiale explicative

De ce este BCE independentă?

Toate paginile din această secțiune