Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Politinis nepriklausomumas

ECB nepriklausomumas padeda palaikyti kainų stabilumą. Tai patvirtina nuodugni teorinė analizė ir empiriniai duomenys apie centrinių bankų nepriklausomumą.

ECB nepriklausomumas yra įtvirtintas bendros pinigų politikos institucinėje struktūroje (Sutartyje ir Statute).

Praktinė svarba

Nei ECB, nei nacionaliniai centriniai bankai (NCB), nei bet kuris jų sprendimus priimančių organų narys negali siekti gauti ar priimti ES institucijų ar organų, bet kurios ES valstybės narės vyriausybės ar kurių kitų organų nurodymų.

ES institucijos bei organai ir valstybių narių vyriausybės įsipareigoja gerbti šį principą ir nesiekti paveikti ECB sprendimus priimančių organų narių (Sutarties 130 straipsnis).

Kitos nuostatos

ECB finansinės lėšos yra atskirtos nuo ES lėšų. ECB turi atskirą biudžetą. Jo kapitalą pasirašė ir apmokėjo euro zonos nacionaliniai centriniai bankai.

Statute numatytos ilgos Valdančiosios tarybos narių kadencijos. Vykdomosios valdybos nariai negali būti skiriami antrai kadencijai.

Nacionalinių centrinių bankų valdytojams ir Vykdomosios valdybos nariams užtikrinamas pareigų pastovumas:

  • minimali penkerių metų kadencija nacionalinių centrinių bankų valdytojams,
  • neatnaujinama aštuonerių metų kadencija ECB vykdomosios valdybos nariams,
  • tiek vieni, tiek kiti gali būti pašalinami iš pareigų tik kai nebeatitinka šioms pareigoms keliamų reikalavimų ar sunkaus nusižengimo atveju,
  • Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi įgaliojimus spręsti bet kokius ginčus.

Eurosistemai draudžiama teikti paskolas ES organams ar nacionalinėms valstybinio sektoriaus institucijoms. Tai ją dar labiau apsaugo nuo valdžios institucijų daromos įtakos.

Eurosistema savarankiškai vykdo savo funkcijas. ECB disponuoja visomis priemonėmis ir kompetencija, kurių reikia veiksmingai pinigų politikai vykdyti, ir gali savarankiškai nuspręsti, kaip ir kada jas naudoti.

ECB turi teisę priimti privalomus teisės aktus, jei jų reikia ECBS uždaviniams įgyvendinti, ir tam tikrais kitais atvejais, kaip tai numatyta konkrečiuose ES Tarybos teisės aktuose.

SEE ALSO

Find out more about related content

Teisinė sistema

Sutartis ir Statutas

Apie viską paprasčiau

Kodėl ECB yra nepriklausomas?

Visi šios dalies puslapiai