Europos Sąjungos sutartis ir Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo

  1. Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinės redakcijos  OL C 326, 2012 10 26, p. 1.
  2. Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties suvestinės redakcijos OL C 321E, 2006 12 29, p. 1.
  3. Aktas dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų OL L 236, 2003 9 23, p. 33.
  4. Aktas dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų  OL L 157, 2005 6 21, p. 203.
  5. Lisabonos sutartis, iš dalies keičianti Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį pasirašyta Lisabonoje, 2007 m. gruodžio 13 d.  OL C 306, 2007 12 17, p. 1.