Menu

ECB misija

Europos Centrinis Bankas ir nacionaliniai centriniai bankai kartu sudaro Eurosistemą – euro zonos centrinių bankų sistemą. Pagrindinis Eurosistemos tikslas yra palaikyti kainų stabilumą, t. y. saugoti euro vertę.

Europos Centrinis Bankas, vykdydamas Bendro priežiūros mechanizmo, kuris apima ir nacionalines kompetentingas institucijas, funkcijas, yra atsakingas už euro zonoje ir dalyvaujančiose euro zonai nepriklausančiose valstybėse narėse įsikūrusių kredito įstaigų rizikos ribojimu pagrįstą priežiūrą. Taip jis padeda užtikrinti bankų sistemos saugumą ir patikimumą bei finansų sistemos stabilumą ES ir kiekvienoje dalyvaujančioje valstybėje narėje atskirai.

Mes, dirbantieji Europos Centriniame Banke, esame įsipareigoję veiksmingai vykdyti visus mums patikėtus uždavinius. Darbą atliekame siekdami kuo didesnio sąžiningumo, kompetencijos, efektyvumo ir atskaitomybės. Mums svarbu atskirti pinigų politikos ir priežiūros funkcijas. Vykdydami savo uždavinius veikiame skaidriai ir laikomės visų galiojančių konfidencialumo reikalavimų.