Menu

Poslanstvo ECB

Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke skupaj tvorijo Eurosistem – sistem centralnih bank v euroobmočju. Glavni cilj Eurosistema je ohranjati stabilnost cen oziroma varovati vrednost eura.

Evropska centralna banka je v okviru enotnega mehanizma nadzora, ki vključuje tudi pristojne nacionalne organe, pristojna za nadzor skrbnega in varnega poslovanja kreditnih institucij v euroobmočju in v sodelujočih državah članicah zunaj euroobmočja. S tem prispeva k varnosti in trdnosti bančnega sistema ter k stabilnosti finančnega sistema v EU in v vsaki sodelujoči državi.

V Evropski centralni banki smo zavezani uspešnemu opravljanju vseh nalog. Pri tem si prizadevamo za najvišjo raven poštenosti, strokovnosti, učinkovitosti in odgovornosti. Spoštujemo ločenost nalog denarne politike od nalog nadzora. Naloge opravljamo pregledno, hkrati pa v celoti upoštevamo veljavne zahteve glede varovanja zaupnosti.