European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Upravljanje podnebnih tveganj

Podnebna tveganja merimo, upravljamo in spremljamo s ciljem, da bi cene ostale stabilne in banke varne.

Zakaj so podnebna tveganja pomembna za ECB?

Podnebne spremembe vplivajo na delovanje gospodarstva

To je rezultat dveh vrst tveganj:

  • fizičnih tveganj, ki so posledica podnebnih sprememb, kot so pogostejši ali hujši vremenski pojavi, na primer poplave, suše in neurja
  • tranzicijskih tveganj, ki izhajajo iz prehoda v ogljično nevtralno gospodarstvo

Ta tveganja vplivajo na makroekonomske kazalnike, kot so inflacija, gospodarska rast, finančna stabilnost in transmisija denarne politike. Vplivajo tudi na vrednost in profil tveganosti imetij v Eurosistemovi bilanci stanja.

Podnebne spremembe so pomembne za naše delo v vlogi centralne banke in bančnega nadzornika

Upoštevati moramo vpliv podnebnih sprememb na naše delo, katerega cilj je ohranjati cenovno in finančno stabilnost. To pomeni, da moramo podnebno problematiko vključiti v

  • analize in sprejemanje odločitev

  • makroekonomske modele, projekcije in scenarije

  • ocenjevanje finančne stabilnosti

  • analizo denarne politike in transmisijo denarne politike

  • okvir za upravljanje tveganj

Merjenje in spremljanje teh tveganj je pomembno tudi za zagotavljanje varnosti in trdnosti bančnega sektorja in celotnega finančnega sistema v euroobmočju. Naša dolžnost je skrbeti, da banke pravilno odkrivajo, upravljajo in razkrivajo tveganja, med katerimi so tudi podnebna tveganja.

Podnebna tveganja moramo upravljati tudi v lastnih portfeljih.

Kaj dela ECB, da bi upravljala podnebna tveganja?

Prilagajamo operacije denarne politike

Izboljšujemo zmogljivosti za ocenjevanje tveganj – upravljamo izpostavljenosti podnebnim tveganjem v Eurosistemovi bilanci stanja in ugotavljamo, kako se podnebne spremembe upoštevajo v bonitetnih ocenah, ki jih uporabljamo. Upoštevamo tudi vpliv podnebnih sprememb na okvir izvajanja denarne politike, kjer je to primerno. Sem sodijo nakupi vrednostnih papirjev in sistem zavarovanja terjatev.

Sporočilo za javnost

Izvajamo podnebne stresne teste in ocenjujemo podnebna finančna tveganja

Izvajamo stresne teste v bilanci stanja Eurosistema, v bankah, ki jih nadziramo, in širše v gospodarstvu. To nam in drugim pomaga, da lahko bolje razumemo in upravljamo izpostavljenosti podnebnim tveganjem ter drugim sistemskim tveganjem v finančnem sistemu. Tako lahko sprejemamo bolj poučene odločitve.

Izboljšujemo modele in podatke

Izboljšujemo modele, s katerimi ocenjujemo vpliv podnebnih sprememb na gospodarstvo. Poleg tega prispevamo k evropskim in mednarodnim prizadevanjem za boljšo kakovost in razpoložljivost podnebnih podatkov, med drugim z lastnim zbiranjem podatkov in pripravljanjem kazalnikov.

Zagotavljamo, da banke upravljajo podnebna tveganja

V vlogi bančnega nadzornika zagotavljamo, da banke varno in preudarno pristopajo k ugotavljanju, ocenjevanju in upravljanju podnebnih in okoljskih tveganj ter da transparentno razkrivajo tveganja, katerim so izpostavljene.

GLEJTE TUDI

Več

Lastno podnebno ukrepanje

V naši podnebni agendi so podrobno opisane vse tekoče dejavnosti ECB v zvezi s podnebnimi spremembami. Združene so v šest prednostnih področij in temeljijo na treh strateških podnebnih ciljih.

Podnebna agenda ECB

Vse strani v tem razdelku