Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Upravljanje podnebnih tveganj

Podnebna tveganja merimo, upravljamo in spremljamo s ciljem, da bi cene ostale stabilne in banke varne. Proučujemo tudi povezavo med naravo, gospodarstvom in bankami v euroobmočju.

Zakaj so tveganja v zvezi s podnebjem in naravo pomembna za ECB?

Podnebne spremembe ter siromašenje in degradacija narave vplivajo na delovanje gospodarstva

To je rezultat dveh vrst tveganj:

  • fizičnih tveganj, ki so posledica podnebnih sprememb, kot so pogostejši ali hujši vremenski pojavi, na primer poplave, suše in neurja, ter posledica porušenih ekosistemov zaradi zmanjševanja števila opraševalcev in krčenja gozdov
  • tranzicijskih tveganj, ki izhajajo iz prehoda v ogljično nevtralno gospodarstvo ali regulativnih sprememb, ki omejujejo izkoriščanje naravnih virov

Podnebna tveganja vplivajo na makroekonomske kazalnike, kot so inflacija, gospodarska rast, finančna stabilnost in transmisija denarne politike. Vplivajo tudi na vrednost in profil tveganosti imetij v Eurosistemovi bilanci stanja.

Posledice podnebnih tveganj bodo najverjetneje še hujše zaradi izgube biotske raznovrstnosti in degradacije naravnih ekosistemov. Bolje moramo razumeti, kaj so ta tveganja in kako vplivajo na širše gospodarstvo in finančno stabilnost. 

Podnebne spremembe so pomembne za naše delo v vlogi centralne banke in bančnega nadzornika.

Upoštevati moramo vpliv podnebnih sprememb na naše delo, katerega cilj je ohraniti cenovno in finančno stabilnost. To pomeni, da moramo problematiko podnebnih sprememb upoštevati na naslednjih področjih:

  • analize in sprejemanje odločitev
  • makroekonomski modeli, projekcije in scenariji
  • ocenjevanje finančne stabilnosti
  • analiza denarne politike in transmisija denarne politike
  • okvir za upravljanje tveganj

Merjenje in spremljanje teh tveganj je pomembno tudi za zagotavljanje varnosti in trdnosti bančnega sektorja in celotnega finančnega sistema v euroobmočju. Odgovorni smo, da zagotovimo, da banke pravilno odkrivajo, upravljajo in razkrivajo tveganja, med katerimi so tudi podnebna tveganja.

Podnebna tveganja moramo upravljati tudi v lastnih portfeljih.

Podnebje in narava sta medsebojno odvisna: podnebne spremembe dodatno ogrožajo ekosisteme, medtem ko degradacija narave pospešuje podnebne spremembe. Kot centralna banka in bančni nadzornik moramo še temeljiteje proučevati povezavo med podnebjem, naravo, gospodarstvom in bankami v euroobmočju.

Kaj dela ECB, da bi upravljala podnebna tveganja?

Prilagajamo operacije denarne politike

Izboljšujemo zmogljivosti za ocenjevanje tveganj, kar vključuje upravljanje izpostavljenosti podnebnim tveganjem v Eurosistemovi bilanci stanja in ugotavljanje, kako bonitetne ocene, ki jih uporabljamo, upoštevajo problematiko podnebnih sprememb. Vpliv podnebnih sprememb upoštevamo tudi v okviru izvajanja denarne politike, kjer je to primerno, kar zajema nakupe vrednostnih papirjev in sistem zavarovanja terjatev.

Sporočilo za javnost

Izvajamo podnebne stresne teste in ocenjujemo podnebna finančna tveganja

Izvajamo stresne teste v bilanci stanja Eurosistema, v bankah, ki jih nadziramo, in širše v gospodarstvu. To nam in drugim pomaga, da lahko bolje razumemo in upravljamo izpostavljenosti podnebnim tveganjem ter sistemskim tveganjem v finančnem sistemu. Tako lahko sprejemamo bolj poučene odločitve. Proučujemo tudi odvisnost gospodarstva in finančnega sistema od narave.

Izboljšujemo modele in podatke

Objavili smo podnebne kazalnike, da bi izboljšali kakovost in razpoložljivost podnebnih podatkov. Poleg tega ves čas izboljšujemo modele, s katerimi ocenjujemo vpliv podnebnih sprememb ter siromašenja in degradacije narave na gospodarstvo.

Podnebni statistični kazalniki

Zagotavljamo, da banke upravljajo podnebna tveganja

V vlogi bančnega nadzornika zagotavljamo, da banke varno in previdno pristopajo k ugotavljanju, ocenjevanju in upravljanju podnebnih in okoljskih tveganj ter da transparentno razkrivajo tveganja, ki so jim izpostavljene.

Podnebne spremembe in bančni nadzor

Vse strani v tem razdelku