European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Upravljanje podnebnih tveganj

Podnebna tveganja merimo, upravljamo in spremljamo s ciljem, da bi cene ostale stabilne, banke pa varne.

Zakaj so podnebna tveganja pomembna za ECB?

Podnebne spremembe vplivajo na delovanje gospodarstva

To je rezultat dveh vrst tveganj:

  • fizičnih tveganj, ki nastajajo zaradi podnebnih sprememb, kot so pogostejši ali hujši vremenski pojavi, na primer poplave, suše in neurja
  • tranzicijskih tveganj, ki izhajajo iz prehoda v ogljično nevtralno gospodarstvo

Ta tveganja vplivajo na makroekonomske kazalnike, kot so inflacija, gospodarska rast, finančna stabilnost in transmisija denarne politike. Vplivajo tudi na vrednost in profil tveganosti imetij v Eurosistemovi bilanci stanja.

Podnebne spremembe so pomembne za naše delo v vlogi centralne banke in bančnega nadzornika

Upoštevati moramo, kako podnebne spremembe vplivajo na naše delo, katerega cilj je ohranjati cenovno in finančno stabilnost. To pomeni, da moramo podnebno problematiko upoštevati na naslednjih področjih:

  • analize in sprejemanje odločitev

  • makroekonomski modeli, projekcije in scenariji

  • ocenjevanje finančne stabilnosti

  • analiza denarne politike in transmisija denarne politike

  • okvir za upravljanje tveganj

Merjenje in spremljanje teh tveganj je pomembno tudi za zagotavljanje varnosti in trdnosti bančnega sektorja in celotnega finančnega sistema v euroobmočju. Naša dolžnost je skrbeti, da banke pravilno odkrivajo, upravljajo in razkrivajo tveganja, med katerimi so tudi podnebna tveganja.

Podnebna tveganja moramo upravljati tudi v lastnih portfeljih.

Kaj dela ECB, da bi upravljala podnebna tveganja?

Prilagajamo operacije denarne politike

Izboljšujemo naše zmogljivosti za ocenjevanje tveganj: upravljamo izpostavljenosti podnebnim tveganjem v Eurosistemovi bilanci stanja in ugotavljamo, kako se podnebne spremembe upoštevajo v bonitetnih ocenah, ki jih uporabljamo. Kjer je primerno, vpliv podnebnih sprememb upoštevamo tudi v okviru za izvajanje denarne politike, med drugim pri nakupih vrednostnih papirjev in v sistemu zavarovanja terjatev.

Sporočilo za javnost

Izvajamo podnebne stresne teste in ocenjujemo podnebna finančna tveganja

Stresne teste izvajamo v bilanci stanja Eurosistema, v bankah, ki jih nadziramo, in širše v gospodarstvu. To nam in drugim pomaga, da lahko bolje razumemo in upravljamo izpostavljenosti podnebnim tveganjem ter drugim sistemskim tveganjem v finančnem sistemu. Tako lahko sprejemamo bolj poučene odločitve.

Izboljšujemo modele in podatke

Objavili smo začetni sklop podnebnih kazalnikov, da bi izboljšali kakovost in razpoložljivost podnebnih podatkov. Poleg tega izboljšujemo modele, s katerimi ocenjujemo vpliv podnebnih sprememb na gospodarstvo.

Podnebni kazalniki

Zagotavljamo, da banke upravljajo podnebna tveganja

V vlogi bančnega nadzornika zagotavljamo, da banke varno in preudarno ugotavljajo, ocenjujejo in upravljajo podnebna in okoljska tveganja ter da transparentno razkrivajo tveganja, katerim so izpostavljene.

Podnebne spremembe in bančni nadzor

GLEJTE TUDI

Več

Lastno podnebno ukrepanje

V naši podnebni agendi so podrobno opisane vse tekoče dejavnosti ECB v zvezi s podnebnimi spremembami. Razdeljene so v šest prednostnih področij in temeljijo na treh strateških podnebnih ciljih.

Podnebna agenda ECB

Vse strani v tem razdelku