Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Strateške usmeritve Eurosistema in enotnega mehanizma nadzora

Priznana avtoriteta v denarnih in finančnih zadevah

Eurosistem – centralnobančni sistem euroobmočja –, ki gradi na trdnih institucionalnih temeljih, neodvisnosti in notranji povezanosti, predstavlja denarno oblast v euroobmočju ter je v celoti priznan kot vodilna finančna avtoriteta tako v Evropi kot zunaj nje. Pri uresničevanju svojega poglavitnega cilja – ohranjanja stabilnosti cen – Eurosistem opravlja potrebne ekonomske in denarne analize ter sprejema in izvaja ustrezne politike. Prav tako se primerno in uspešno odziva na denarna in finančna gibanja.

Finančna stabilnost in evropska finančna integracija

V Eurosistemu in v enotnem mehanizmu nadzora si v sodelovanju z uveljavljenimi institucionalnimi strukturami prizadevamo varovati finančno stabilnost in krepiti evropsko finančno integracijo. V ta namen prispevamo k politikam, ki zagotavljajo trdno evropsko in globalno arhitekturo za finančno stabilnost.

Odgovornost, neodvisnost, verodostojnost; povezanost z državljani Evrope

V Eurosistemu in v enotnem mehanizmu nadzora največji pomen pripisujemo verodostojnosti in odgovornosti ter delujemo pregledno, hkrati pa v celoti upoštevamo veljavne zahteve glede varovanja zaupnosti. Prizadevamo si za uspešno komuniciranje z državljani Evrope. Zavezani smo temu, da odnose z evropskimi in nacionalnimi oblastmi gradimo v popolni skladnosti z določili Pogodb ob upoštevanju načela neodvisnosti. V ta namen natančno spremljamo spremembe in dogajanja, ki vplivajo na denarne in finančne trge, ter smo dovzetni za javni interes in potrebe trgov.

Skupna identiteta, jasnost vlog in pristojnosti ter dobro upravljanje

V Eurosistemu in v enotnem mehanizmu nadzora si prizadevamo krepiti skupno identiteto v okviru jasno opredeljenih vlog in pristojnosti vseh udeležencev. V ta namen tako Eurosistem kot tudi enotni mehanizem nadzora gradita na zmožnostih in globoki vključenosti vseh svojih članic kot tudi na njihovi predanosti in pripravljenosti doseči dogovor. Eurosistem in enotni mehanizem nadzora si poleg tega prizadevata za dobro upravljanje ter uporabljata uspešne in učinkovite organizacijske strukture in delovne metode.

Najboljše prakse v bančnem nadzoru; enaka obravnava ter enakost pogojev in možnosti

V enotnem mehanizmu nadzora svoj nadzorni okvir ocenjujemo glede na najvišje mednarodne standarde. Iz nacionalnih pristopov pobiramo najboljše z namenom vzpostaviti okvir najboljših praks za bančni nadzor v vseh sodelujočih državah članicah, pri tem pa nam je v pomoč tudi vpogled v vse institucije. Enotni mehanizem nadzora zagotavlja spoštovanje enotnih pravil ter veljavnih nadzorniških načel in praks, s tem pa tudi enakost pogojev in možnosti ter enako obravnavo vseh nadzorovanih institucij.

Tveganju prilagojen pristop in sorazmernost; nadzorno ukrepanje

Bančni nadzor v okviru enotnega mehanizma nadzora je agilen in uporablja tveganju prilagojen pristop, pri čemer vključuje presojo in v prihodnost usmerjeno kritično oceno. Upošteva verjetnost propada institucije ali institucij kot tudi učinek takšnega propada na finančno stabilnost. Nadzorniške prakse v enotnem mehanizmu nadzora sledijo načelu sorazmernosti, kar pomeni, da je intenzivnost nadzora prilagojena sistemski pomembnosti in profilu tveganosti nadzorovanih bank. Pristop v enotnem mehanizmu nadzora spodbuja učinkovito in pravočasno nadzorno ukrepanje ter natančno spremljanje odziva kreditne institucije.

Vse strani v tem razdelku