Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Etična mreža multilateralnih organizacij (ENMO)

Mreža ENMO (Ethics Network of Multilateral Organisations) je bila ustanovljena leta 2010 in združuje vodilne uslužbence, odgovorne za vprašanja poklicne etike v približno 50 multilateralnih medvladnih institucijah.

Poslanstvo

ENMO vzpostavlja forum, na katerem lahko člani izmenjujejo informacije in izkušnje, da bi razširili svoje znanje in strokovno usposobljenost ter krepili standarde delovanja in temeljne naloge oddelkov za poklicno etiko v organizacijah, ki so članice mreže.

Članstvo

Članstvo v ENMO je institucionalno in odprto za multilateralne medvladne organizacije, med drugim za organizacije iz družine Združenih narodov in sorodne organizacije, pa tudi za mednarodne in regionalne finančne institucije.

ECB v celoti podpira vprašanja poklicne etike in dobrega upravljanja, članica ENMO pa je postala leta 2019.

Leta 2021 letno srečanje mreže gosti ECB

Pobudnice letnih srečanj ENMO so bile organizacije v okviru Združenih narodov, Mednarodni denarni sklad in Svetovna banka. Srečanje vsako leto gosti druga članska organizacija.

Na 13. srečanju ENMO, ki ga je julija in novembra 2021 gostila ECB, so sodelovali visoki pooblaščenci za poklicno etiko iz več kot 40 multilateralnih medvladnih institucij. Zaradi pandemičnih potovalnih omejitev in varnostnih ukrepov je dogodek potekal na spletu.

Letno srečanje je odprla predsednica ECB Christine Lagarde, ki je delegate pozvala, naj v razpravah, pri izmenjavi izkušenj in predvidevanju prihodnjih izzivov izkoristijo raznolikost pogledov in bogastvo kolektivne modrosti ter da naj pogumno oblikujejo najboljše sisteme poklicne etike in integritete.

Delegati so 7. in 8. julija 2021 predstavili najboljše prakse v svojih organizacijah in razpravljali o vprašanjih skupnega interesa, povezanih z etičnimi izzivi in tveganji, ki nastajajo zaradi dela na daljavo in »nove normalnosti«. Obravnavali so tudi interno »kulturo žvižgaštva« ter vprašanje, kako meriti in izboljševati vzdušje na delovnem mestu. V drugem delu srečanja 17. in 18. novembra 2021 pa so obravnavali diskriminacijo in rasizem v mednarodnih organizacijah z vidika pooblaščencev za poklicno etiko ter osebno uporabo družbenih medijev in s tem povezana etična tveganja.

Trinajsto letno srečanje ENMO je posvečeno spominu na pokojno Olivio Graham, nekdanjo svetovalko Mednarodnega denarnega sklada za etična vprašanja in aktivno podpornico mreže ENMO.

Spletno mesto za sodelovanje
Portal ENMO (samo za članske organizacije)

Vse strani v tem razdelku