European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Podpiramo prehod v zeleno gospodarstvo

Najhujše posledice podnebnih sprememb lahko preprečimo edino tako, da zmanjšamo izpuste ogljikovega dioksida. Evropska unija se je zato zavezala, da bo izpuste do leta 2030 zmanjšala za 55%, do leta 2050 pa dosegla podnebno nevtralno gospodarstvo.

Čeprav so za pospeševanje zelenega prehoda v prvi vrsti odgovorne vlade in zakonodajalci, moramo svoj delež prispevati tudi v ECB, tako da spodbujamo trajnostno financiranje in ozelenimo operacije denarne politike, ne da bi to posegalo v naš poglavitni cilj cenovne stabilnosti.

Zakaj je prehod v zeleno gospodarstvo pomemben za ECB?

Dolgoročne prednosti hitrega in urejenega prehoda daleč odtehtajo začetne stroške

Rezultati podnebnega stresnega testa na ravni celotnega gospodarstva so pokazali, da bodo stroški prehoda v ogljično nevtralno gospodarstvo bisveno nižji, če bomo ukrepali dovolj zgodaj, kot če ne ukrepamo.

Urejen prehod v zeleno gospodarstvo je priložnost za vse nas, tudi za podjetja in finančne institucije, da izkoristimo prednosti čiste in cenejše energije, tehnoloških inovacij in novih poslovnih dejavnosti.

Rezultati podnebnega stresnega testa na ravni celotnega gospodarstva

Zeleno gospodarstvo dolgoročno prispeva k cenovni in finančni stabilnosti

Z urejenim prehodom v zeleno gospodarstvo bi se dolgoročno zmanjšala podnebna tveganja za celotno gospodarstvo in finančni sistem, kakor tudi za inflacijo in imetja v bilanci stanja Eurosistema. Zato bi to dolgoročno prispevalo k cenovni in finančni stabilnosti.

Kot institucija EU podpiramo prizadevanja na ravni celotne EU

V skladu s Pogodbo EU mora ECB v okviru svojega mandata in brez poseganja v poglavitni cilj, ki je ohranjanje stabilnosti cen, podpirati splošne ekonomske politike v EU. Tako prispevamo k prehodu v ogljično nevtralno gospodarstvo in k varovanju okolja. 

Kako ECB podpira prehod v zeleno gospodarstvo?

Strokovno znanje in nasvete o trajnostnem financiranju delimo z drugimi ter tako spodbujamo razvoj takšnega financiranja, saj imajo banke in druge institucije v finančnem sektorju ključno vlogo pri financiranju zelenega prehoda.

S prizadevanji za ozelenitev naših dejavnosti, vključno z operacijami denarne politike, ustvarjamo tudi spodbude za bolj zelen finančni sistem.

Analize in svetovanje o politikah

Prispevamo k razvoju podnebnih politik v evropskih in mednarodnih forumih na področjih, kot so določanje cene ogljika, povečevanje zelenega financiranja, zelene inovacije in upravljanje tveganj zaradi naravnih nesreč.

Izvajanje denarne politike

Pri izvajanju denarne politike upoštevamo podnebne spremembe, kjer je to primerno, na primer pri nakupih vrednostnih papirjev in v sistemu zavarovanja terjatev.

Sporočilo za javnost

GLEJTE TUDI

Več

Lastno podnebno ukrepanje

V naši podnebni agendi so podrobno opisane vse tekoče dejavnosti ECB v zvezi s podnebnimi spremembami. Združene so v šest prednostnih področij in temeljijo na treh strateških podnebnih ciljih.

Podnebna agenda ECB

Vse strani v tem razdelku