Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Transparentnost

Opredelitev

Preglednost pomeni, da centralna banka splošni javnosti in trgom odkrito, jasno in pravočasno posreduje vse pomembne informacije o svoji strategiji, ocenah in političnih odločitvah kot tudi o svojih postopkih.

Večina centralnih bank, med njimi tudi ECB, preglednosti danes pripisuje ključni pomen. To še posebej velja za temeljne usmeritve njihove denarne politike. ECB učinkoviti komunikaciji z javnostjo pripisuje zelo velik pomen.

Preglednost denarne politike ECB

Preglednost javnosti pomaga, da razume denarno politiko ECB. Boljše razumevanje krepi verodostojnost in učinkovitost politike. Preglednost pomeni, da ECB pojasni, kako razume svoj mandat, in da je odkrita glede ciljev svoje politike.

Verodostojnost

ECB svojo verodostojnost neguje tako, da javnosti jasno sporoča, kako razume svoj mandat in kako ga izvaja. Če se ECB predstavlja kot ustanova, ki je sposobna in pripravljena izpolniti svoj politični mandat, so cenovna pričakovanja trdno zasidrana. Še posebej je pomembno, da centralna banka javnost redno obvešča o svojih ocenah gospodarskih razmer. Prav tako je koristno, da je odkrita in stvarna glede tega, česa je denarna politika zmožna in predvsem česa ni.

Disciplina

Dosledno spoštovanje načela preglednosti oblikovalce politike zavezuje k disciplini. Zagotavlja, da si njihove politične odločitve in utemeljitve slednjih s časom ne prihajajo v nasprotje. Možnost javnega vpogleda v ukrepe denarne politike organe odločanja dodatno spodbuja, da čim bolje izpolnjujejo svoj mandat.

Predvidljivost

ECB javno napoveduje svojo strategijo denarne politike in objavlja svojo redno oceno gospodarskih gibanj. S tem trgom pomaga, da lažje razberejo vzorec sistematičnih odzivov denarne politike na gospodarska gibanja in nepričakovane dogodke. Trgi tako lažje predvidijo srednjeročne spremembe politike, zato svoja pričakovanja lahko oblikujejo učinkoviteje in z večjo natančnostjo.

Če tržni subjekti lahko v grobem predvidijo politične odzive, lahko spremembe v denarni politiki zelo hitro vključijo v svoje finančne spremenljivke. To po drugi strani skrajša postopek prenosa denarne politike v investicijske in potrošniške odločitve. Obenem lahko tudi pospeši izvedbo gospodarskih prilagajanj, če so ta potrebna, in poveča učinkovitost denarne politike.

Vse strani v tem razdelku