Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Varstvo podatkov

Varstvo podatkov se nanaša na varovanje svoboščin in temeljnih pravic posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov. To pomeni vsakršne informacije, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo, vključno z imenom in priimkom, datumom rojstva, fotografijami, video posnetki, e-poštnimi naslovi, telefonskimi številkami in IP naslovi.

Varstvo podatkov je temeljna pravica, ki je zapisana v primarno in sekundarno zakonodajo EU:

 • člen 8 Listine o temeljnih pravicah navaja, da ima vsakdo pravico do varstva osebnih podatkov;
 • varstvo fizičnih oseb pri obdelavi njihovih osebnih podatkov je zapisano tudi v členu 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki predstavlja pravno podlago za sprejemanje zakonodajnih aktov o varstvu podatkov;
 • za EU kot celoto so pravila o varstvu podatkov določena v Uredbi (EU) 2016/679, ki se imenuje tudi splošna uredba o varstvu podatkov. Ta uredba velja za vse organizacije, ustanovljene v EU, ter za organizacije s sedežem zunaj EU, ki namerno ponujajo blago in storitve v EU ali spremljajo vedenje posameznikov znotraj EU;
 • Uredba (EU) 2018/1725 opredeljuje pravila, ki se uporabljajo pri obdelavi osebnih podatkov s strani institucij, organov, uradov in agencij EU. Ta pravila so v skladu z visokimi standardi varstva podatkov iz splošne uredbe o varstvu podatkov.

ECB je dolžna ravnati v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725, ko obdeluje osebne podatke, na primer kot:

 • delodajalec, ko obdeluje osebne podatke svojih zaposlenih;
 • javna institucija, ko pripadnike splošne javnosti vabi, da se registrirajo za dogodke s posredovanjem svojih osebnih podatkov;
 • bančni nadzornik, ko od nadzorovanih institucij ali pristojnih nacionalnih organov zahteva informacije, vključno z osebnimi podatki.

ECB je imenovala uradno osebo za varstvo podatkov, katere glavna naloga je neodvisno zagotavljati, da se Uredba (EU) 2018/1725 interno uporablja. V primeru vprašanj o varstvu osebnih podatkov je mogoče kontaktirati uradno osebo za varstvo podatkov po e-pošti na naslov dpo@ecb.europa.eu.

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki (tj. posameznik, katerega osebne podatke obdeluje ECB), imate pravico:

 • da ste obveščeni o obstoju dejanja obdelave podatkov, ki zadevajo vas, in o glavnih značilnostih obdelave;
 • da imate dostop do svojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje ECB;
 • da popravite netočne ali nepopolne osebne podatke;
 • da kadarkoli prekličete privolitev, če obdelava temelji na vaši privolitvi;
 • da omejite obdelavo svojih osebnih podatkov;
 • da svoje osebne podatke izbrišete;
 • da ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem.

Več informacij o tem, kako ECB obdeluje vaše osebne podatke, je na voljo v spletnih izjavah o varstvu zasebnosti.

Na voljo so tudi evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov, ki so javno dostopne.

Če menite, da so bile vaše pravice, kot so opisane zgoraj, kršene, imate pravico, da se kadarkoli pritožite pri evropskem nadzorniku za varstvo podatkov.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov je neodvisen nadzorni organ, ki je pristojen za zagotavljanje varstva osebnih podatkov v institucijah, agencijah in organih EU. Več informacij o evropskem nadzorniku za varstvo podatkov je na njegovem spletnem mestu.

Vse strani v tem razdelku