Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Protezzjoni tad-dejta

Il-protezzjoni tad-dejta tirrigwarda l-protezzjoni tal-libertajiet u d-drittijiet fundamentali ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom, jiġifieri kull informazzjoni relatata ma’ persuna fiżika identifikata jew identifikabbli, inkluż isem, data tat-twelid, ritratti, filmati tal-vidjow, indirizzi tal-posta elettronika, tat-telefon numri u indirizzi IP.

Il-protezzjoni tad-dejta hija dritt fundamentali minqux fil-liġi primarja u sekondarja tal-UE:

 • L-Artikolu 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali (CFR) jiddikjara li kulħadd għandu d-dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali;
 • Il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom hija wkoll minquxa fl-Artikolu 16 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE (TFUE), li jikkostitwixxi bażi legali speċifika għall-adozzjoni ta' atti leġiżlattivi dwar il-protezzjoni tad-dejta.
 • Għall-UE kollha, ir-regoli tal-protezzjoni tad-dejta huma stabbiliti fir-Regolament (UE) 2016/679, magħruf aktar bħala r-Regolament Ġenerali għall-Protezzjoni tad-Dejta (GDPR). Il-GDPR japplika għal kwalunkwe organizzazzjoni stabbilita fl-UE, kif ukoll għal organizzazzjonijiet ibbażati barra mill-UE li intenzjonalment joffru oġġetti jew servizzi lill-UE, jew li jimmonitorjaw l-imġiba ta’ individwi fl-UE.
 • Ir-Regolament (UE) 2018/1725 (EUDPR) jistabbilixxi r-regoli applikabbli għall-ipproċessar ta’ dejta personali minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE li huma konformi mal-istandards għoljin ta' protezzjoni tad-dejta stabbiliti fil-GDPR.

Il-BĊE huwa obbligat li jikkonforma mal-EUDPR meta jipproċessa dejta personali, pereżempju bħala:

 • prinċipal, meta jipproċessa d-dejta personali tal-persunal tiegħu;
 • istituzzjoni pubblika, meta tistieden lill-membri tal-pubbliku ġenerali biex jirreġistraw għall-avvenimenti billi jaqsmu l-informazzjoni personali tagħhom;
 • superviżur bankarju, meta jitlob informazzjoni, inkluża dejta personali, minn istituzzjonijiet sorveljati jew NCAs.

Il-BĊE ħatar Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Dejta li huwa fdat bix-xogħol ewlieni li jiżgura, b’mod indipendenti, l-applikazzjoni interna tal-EUDPR. Id-DPO tal-BĊE jista’ jiġi kkuntattjat fuq dpo@ecb.europa.eu fil-każ ta’ mistoqsijiet rigward il-protezzjoni tad-dejta personali.

Bħala suġġett tad-dejta (i.e. individwu li d-dejta personali tiegħu tiġi pproċessata mill-BĊE) għandek id-dritt li:

 • tkun infurmat bl-eżistenza ta’ operazzjoni ta’ proċessar ta’ dejta li tikkonċerna lilek u l-karatteristiċi ewlenin tagħha;
 • ikollok aċċess għad-dejta personali tiegħek li qed tiġi pproċessata mill-BĊE;
 • tikkoreġi kwalunkwe dejta personali mhux eżatta jew mhux kompluta;
 • tirtira l-kunsens fi kwalunkwe ħin, fejn l-attività tal-ipproċessar tkun ibbażata fuq il-kunsens tiegħek;
 • tillimita l-ipproċessar tad-dejta personali tiegħek;
 • tħassar id-dejta personali tiegħek
 • toġġezzjona għall-ipproċessar tad-dejta personali tiegħek għal raġunijiet relatati mas-sitwazzjoni partikolari tiegħek.

Tista’ ssir taf kif il-BĊE jipproċessa d-dejta personali tiegħek billi taqra l-istqarrijiet ta’ privatezza onlajn tagħna.

Tista’ taqra wkoll ir-rekords tal-operazzjonijiet tal-ipproċessar li jinvolvu dejta personali, li l-BĊE jagħmel aċċessibbli pubblikament.

Jekk tikkunsidra li d-drittijiet tiegħek kif deskritti hawn fuq inkisru, inti għandek id-dritt li tagħmel ilment mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta (KEPD) fi kwalunkwe ħin.

Il-KEPD huwa l-awtorità superviżorja indipendenti, responsabbli biex tiżgura l-protezzjoni tad-dejta personali minn istituzzjonijiet, aġenziji u korpi tal-UE. Għal aktar inforsmazzjoni dwar il-KEPD, jekk jogħġbok irreferi għall-websajt tal-EDPS.

Il-paġni kollha f’din is-sezzjoni

Il-paġni kollha f’din it-taqsima