Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Protecția datelor

Protecția datelor se referă la protejarea libertăților și drepturilor fundamentale ale persoanelor cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal, mai exact a oricăror informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, inclusiv nume, data nașterii, fotografii, materiale video, adrese de e-mail, numere de telefon și adrese IP.

Protecția datelor reprezintă un drept fundamental consacrat în dreptul primar și secundar al UE:

 • articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale prevede că orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal;
 • protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este, de asemenea, consacrată în articolul 16 din Tratatul privind funcționarea UE (TFUE), care constituie un temei juridic specific pentru adoptarea actelor legislative privind protecția datelor.
 • Pentru UE în ansamblu, normele privind protecția datelor sunt prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679, mai cunoscut sub denumirea „Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD)”. RGPD se aplică oricărei organizații cu sediul în UE, precum și organizațiilor aflate în afara UE care oferă în mod intenționat bunuri și servicii în UE sau care monitorizează comportamentul persoanelor în interiorul UE.
 • Regulamentul (UE) 2018/1725 (EUDPR) stabilește normele aplicabile prelucrării datelor cu caracter personal de către instituțiile, organismele, oficiile și agențiile UE, care sunt în concordanță cu standardele ridicate de protecție a datelor prevăzute de RGPD.

BCE are obligația de a respecta EUDPR atunci când prelucrează date cu caracter personal, de exemplu în calitate de:

 • angajator, când prelucrează datele cu caracter personal ale angajaților săi;
 • instituție publică, când invită membrii publicului larg să se înregistreze la evenimente prin partajarea informațiilor lor cu caracter personal;
 • autoritate de supraveghere bancară, când solicită informații, inclusiv date cu caracter personal, din partea instituțiilor supravegheate sau a ANC.

BCE a numit un responsabil cu protecția datelor, căruia i-a încredințat atribuția principală a asigurării, de o manieră independentă, a aplicării interne a EUDPR. Responsabilul cu protecția datelor al BCE poate fi contactat la adresa dpo@ecb.europa.eu pentru întrebări legate de protecția datelor cu caracter personal.

În calitate de persoană vizată (respectiv persoană ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de BCE), ai dreptul:

 • să fii informat(ă) despre existența unei operațiuni de prelucrare a datelor care te privește și despre caracteristicile principale ale acesteia;
 • să ai acces la datele tale cu caracter personal prelucrate de BCE;
 • să rectifici orice date cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • să îți retragi consimțământul în orice moment, acolo unde activitatea de prelucrare se bazează pe consimțământul tău;
 • să restricționezi prelucrarea datelor tale cu caracter personal;
 • să îți ștergi datele cu caracter personal;
 • să formulezi obiecții cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe motive legate de situația ta personală.

Poți afla cum îți prelucrează BCE datele cu caracter personal consultând declarațiile privind protecția vieții private, disponibile online.

De asemenea, poți consulta evidențele operațiunilor de prelucrare care implică date cu caracter personal, pe care BCE le pune la dispoziția publicului.

În cazul în care consideri că drepturile tale, astfel cum au fost descrise mai sus, au fost încălcate, ai dreptul să depui o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) în orice moment.

AEPD este o autoritate de supraveghere independentă, responsabilă de asigurarea protecției datelor cu caracter personal de către instituțiile, agențiile și organismele UE. Pentru informații suplimentare referitoare la AEPD, a se vedea website-ul AEPD.

Toate paginile din această secțiune