Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Repunerea în circulație a bancnotelor de către instituțiile de credit și alți agenți care operează cu numerar

BCE și băncile centrale naționale (BCN) din Eurosistem sunt autoritățile emitente de bancnote euro care trebuie să mențină încrederea publicului în moneda unică, asigurând, printre altele, integritatea bancnotelor euro în circulație.

Posibilitatea repunerii în circulație a bancnotelor euro permite instituțiilor de credit și altor agenți care operează cu numerar să își exercite rolul în circuitul de aprovizionare cu numerar într-un mod mai eficient și mai puțin costisitor. Pentru a asigura integritatea bancnotelor euro, la 16 septembrie 2010, Consiliul guvernatorilor BCE a adoptat Decizia BCE/2010/14 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2011.

Adoptarea unui act normativ a devenit necesară în urma modificării, în anul 20081, a Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului2, inclusiv în ceea ce privește:

  • menționarea explicită la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 a „procedurilor stabilite de BCE” privind obligația destinatarilor articolului 6 alineatul (1), denumiți „agenți care operează cu numerar” în Decizia BCE/2010/14, de a se asigura cu privire la „autenticitatea bancnotelor euro pe care le-au primit și pe care intenționează să le repună în circulație, precum și cu privire la detectarea contrafacerilor”;
  • extinderea sferei de cuprindere a destinatarilor articolului 6, astfel încât să includă alți agenți economici (precum comercianți și cazinouri a căror activitate presupune procesarea și distribuirea către public a bancnotelor prin intermediul bancomatelor), precum și transportatorii de fonduri.

Decizia BCE/2010/14 stabilește procedurile menționate la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001, pe care agenții care operează cu numerar au obligația să le respecte în contextul verificării autenticității și a calității bancnotelor euro. Aceasta a fost modificată de Decizia BCE/2012/19 din 7 septembrie 2012 în vederea extinderii sferei sale de aplicare, astfel încât să acopere verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a noilor serii de bancnote euro, precum și în vederea clarificării anumitor cerințe și de Decizia BCE/2019/39 din 5 decembrie 2019 în vederea autorizării reprocesării bancnotelor care nu sunt clar recunoscute ca fiind autentice și a introducerii unei noi categorii de echipamente de procesare a bancnotelor.

Decizia BCE/2010/14 prevede ca instituțiile de credit și agenții care operează cu numerar să repună în circulație bancnotele euro numai după verificarea autenticității și a calității acestora. Aceste verificări pot fi efectuate utilizând una dintre următoarele metode: (i) prin intermediul unui echipament de procesare a bancnotelor care a fost testat de o BCN din Eurosistem sau (ii) prin intermediul personalului calificat. Bancnotele validate de echipamente pot fi repuse în circulație prin intermediul bancomatelor sau al altor echipamente utilizate de clienți. Bancnotele testate de personalul calificat pot fi distribuite numai de la ghișeu.

Este important de menționat că monedele euro nu fac obiectul Deciziei BCE/2010/14, întrucât acestea nu intră în sfera de competență a BCE.

1 Regulamentul (CE) nr. 44/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării, JO L 17, 22.1.2009, p. 1. 2 JO L 181, 4.7.2001, p. 6.

Toate paginile din această secțiune