Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Proceduri de testare a tipurilor de echipamente de procesare a bancnotelor

Clasificare

Obiectiv

La data de 16 septembrie 2010, Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a adoptat Decizia BCE/2010/14 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro.1 Decizia BCE/2010/14 a fost modificată astfel încât domeniul său de aplicare să acopere, de asemenea, verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a noilor serii de bancnote euro. Potrivit acestei decizii, bancnotele euro pot fi repuse în circulație numai după verificarea autenticității și a calității acestora. Autenticitatea și calitatea bancnotelor euro repuse în circulație prin intermediul echipamentelor utilizate de clienți sau al bancomatelor trebuie verificate cu un tip de echipament de procesare a bancnotelor care a fost testat cu succes de o bancă centrală națională (BCN) din Eurosistem.

Clasificarea echipamentelor

Echipamentele de procesare a bancnotelor care urmează să fie testate pot fi clasificate după cum urmează:

1. echipamente utilizate de clienți, care includ:

 • echipamente de recirculare a numerarului – echipamente care acceptă bancnote euro, verifică autenticitatea și calitatea acestora și eliberează bancnotele euro depozitate de alți clienți în cadrul tranzacțiilor anterioare;
 • echipamente mixte de tip cash-in – echipamente care acceptă bancnote euro, verifică autenticitatea acestora și eliberează bancnote euro cu care aceste echipamente au fost alimentate separat, dar care nu repun în circulație bancnotele euro depozitate de alți clienți în cadrul tranzacțiilor anterioare;
 • echipamente de tip cash-in – echipamente care acceptă bancnote euro și verifică autenticitatea acestora, dar care nu eliberează bancnote euro clienților;
 • echipamente de tip cash-out – alte echipamente care verifică autenticitatea și calitatea bancnotelor euro înainte de a le elibera clienților;
 • echipamente de distribuire a monedelor – echipamente care verifică autenticitatea bancnotelor euro introduse înainte de a elibera monede clienților.

2. echipamente utilizate de personal, care includ:

 • echipamente de procesare a bancnotelor – echipamente care verifică autenticitatea și calitatea bancnotelor euro;
 • echipamente de stabilire a autenticității bancnotelor – echipamente care verifică numai autenticitatea bancnotelor euro;
 • echipamente utilizate în casierie pentru recirculare – echipamente utilizate de agenți care operează cu numerar, care stochează bancnotele euro, permit creditarea sau debitarea conturilor clienților de către agenții care operează cu numerar și verifică autenticitatea și calitatea bancnotelor euro;
 • echipamente utilizate în casierie – echipamente utilizate de agenți care operează cu numerar, care stochează bancnotele euro, permit creditarea sau debitarea conturilor clienților de către agenții care operează cu numerar și verifică autenticitatea bancnotelor euro.

Pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate necesare procedurii de testare, echipamentele de procesare a bancnotelor trebuie să permită procesarea bancnotelor euro, precum și clasificarea și tratamentul bancnotelor euro în conformitate cu anexele IIa și IIb la Decizia BCE/2010/14, fără intervenția utilizatorului.

Dispozitive de stabilire a autenticității în cazul cărora nu se aplică procedura de testare

Procedura de testare nu se aplică echipamentelor de procesare a bancnotelor prezentate în cele ce urmează:

 1. dispozitive de stabilire a autenticității bancnotelor care procesează bancnotele individual sau sub formă de teancuri și care clasifică bancnotele, fără intervenția utilizatorului, în autentice sau suspecte, dar care nu separă în mod automat bancnotele suspecte de cele autentice (a se vedea lista dispozitivelor testate de stabilire a autenticității bancnotelor);
 2. dispozitive de stabilire a autenticității bancnotelor care necesită intervenția utilizatorului pentru a decide dacă o bancnotă este autentică sau nu (instrumente de verificare).

Solicitare de testare a echipamentelor

Producătorii trebuie să contacteze BCN pentru testarea echipamentelor2 (a se vedea lista persoanelor de contact de la BCN).

1 JO L 267, 9.10.2010, p. 1.2 În cazul în care un tip de echipament de procesare a bancnotelor este eliminat de pe website-ul BCE din cauza refuzului producătorului de a efectua o testare anuală, agenții care operează cu numerar și care utilizează același tip de echipament pot solicita ca o BCN să testeze echipamentul în cauză la nivel bilateral.

Proceduri de testare

Proceduri de testare

Introducere

Eurosistemul a stabilit o serie de proceduri comune de testare a diferitelor tipuri de echipamente de procesare a bancnotelor. Prin aceste teste este verificată capacitatea unui tip de echipament de procesare a bancnotelor de a stabili autenticitatea bancnotelor euro, de a separa bancnotele euro autentice de cele false (testul de detectare a bancnotelor contrafăcute) și, dacă este cazul, de a sorta bancnotele euro din punct de vedere calitativ (testul de evaluare a calității bancnotelor). În cazul echipamentelor utilizate de clienți, se verifică, de asemenea, buna funcționare a sistemului de trasabilitate (testul sistemului de trasabilitate).

Testele sunt realizate cu ajutorul unor seturi de bancnote euro autentice și false, prezentate în cele ce urmează. Luând în considerare faptul că oricând pot apărea tipuri noi de bancnote contrafăcute având caracteristici diferite de cele ale bancnotelor euro din pachetul de testare, vă rugăm să luați notă de faptul că rezultatele testelor publicate pe această pagină de internet reflectă în mică măsură capacitatea tipului relevant de echipamente de procesare a bancnotelor de a detecta bancnotele contrafăcute din pachetul de testare utilizat în ziua efectuării testelor.

Prin urmare, Eurosistemul încurajează producătorii să urmărească evoluțiile în domeniul contrafacerilor și, dacă este necesar, să actualizeze cu regularitate echipamentele pentru a se asigura că acestea pot detecta în mod eficient și noile tipuri de bancnote contrafăcute. Pe lângă testele inițiale de verificare a capacității diferitelor tipuri de echipamente de procesare a bancnotelor de a clasifica și a procesa bancnotele euro conform dispozițiilor Deciziei BCE/2010/14 (testele de verificare), procedurile comune de testare prevăd testarea anuală a diferitelor tipuri de echipamente de procesare a bancnotelor (testele anuale), precum și retestarea suplimentară ad-hoc, la cerere (retestările). Mai mult, conform procedurilor comune de testare, orice actualizare adusă unui tip de echipament de procesare a bancnotelor, care are un impact asupra funcțiilor sale de bază, implică retestarea acestuia. Procedurile aplicate sunt aceleași pentru toate testele, care sunt efectuate în cooperare cu producătorii echipamentelor în cauză. Lista publicată pe această pagină de internet include numai acele tipuri de echipamente de procesare a bancnotelor care au obținut rezultate pozitive la testele efectuate.

Unul sau mai multe echipamente suplimentare (echipamentele suplimentare) de același tip pot figura, de asemenea, pe listă pentru fiecare echipament testat de procesare a bancnotelor. Deși acestea nu au fost testate de o BCN din Eurosistem, echipamentele sunt listate pe această pagină de internet în baza unei garanții scrise furnizate de producător, care atestă faptul că acestea utilizează aceleași sisteme hardware și software, având, prin urmare, aceleași funcții de bază, conform Deciziei BCE/2010/14, precum echipamentele de procesare a tipurilor de bancnote deja testate. Astfel de echipamente suplimentare sunt listate alături de echipamentele de procesare a tipurilor de bancnote deja testate.

Testul de detectare a bancnotelor contrafăcute

Testul de detectare a bancnotelor contrafăcute se efectuează prin intermediul unui pachet de testare standardizat, care cuprinde bancnote euro autentice, bancnote contrafăcute reprezentative identificate în circulație și „documente suplimentare”, reproduceri create de Eurosistem care imită anumite caracteristici ale bancnotelor euro.

În plus, fiecare BCN poate utiliza bancnote naționale contrafăcute reprezentative, pentru a ține seama de cele mai recente progrese în domeniul contrafacerilor. Procedurile comune de testare și actualizarea periodică a pachetului de testare asigură faptul că utilizarea bancnotelor contrafăcute identificate recent la nivel local nu creează diferențe între standardele naționale de testare.

Eșantioane de bancnote contrafăcute amestecate cu bancnote euro sunt testate pentru toate cupiurile, seriile, sensurile de alimentare și opțiunile permise de respectivul tip de echipament.

Rezultatele testelor efectuate asupra echipamentelor de procesare a bancnotelor sunt considerate pozitive dacă: (a) niciuna dintre bancnotele contrafăcute și niciunul dintre „documentele suplimentare” prevăzute de Eurosistem nu sunt clasificate drept bancnote euro autentice (categoriile 4a sau 4b incluse în anexa IIa sau anexa IIb la Decizia BCE/2010/14); (b) cel puțin 90% dintre bancnotele euro testate sunt clasificate drept bancnote euro corespunzătoare și (c) toate bancnotele euro din cupiurile și/sau seriile respective care nu sunt permise de echipament sau cu care echipamentul este alimentat prin utilizarea unor sensuri de alimentare care nu sunt permise vor fi respinse de aparat. În plus, în ceea ce privește echipamentele utilizate de clienți, rezultatul testului este considerat pozitiv dacă cel mult 1% dintre bancnotele euro nu au fost sortate drept bancnote euro autentice (categoriile 4a sau 4b), iar pentru echipamentele utilizate de clienți care permit trasabilitatea acestora, cel puțin 90% dintre bancnotele contrafăcute1 sunt clasificate în categoriile 2 sau 3 (tabelul 1) prevăzute în anexa IIa la Decizia BCE/2010/14.

Eurosistemul actualizează pachetul de testare aproximativ la fiecare două luni pentru a asigura realizarea testelor pe baza bancnotelor contrafăcute identificate recent în circulație.

Testul de evaluare a calității

Testul de evaluare a calității este efectuat cu ajutorul unui set de bancnote euro autentice care prezintă o serie de defecte similare celor cauzate de utilizarea zilnică a bancnotelor. Aceste bancnote euro sunt introduse în echipamentul de procesare a bancnotelor euro în toate sensurile permise de acesta. Rezultatul testului este considerat pozitiv dacă cel mult 5% dintre bancnotele euro de calitate necorespunzătoare sunt clasificate în categoria 4a din anexa IIa sau IIb la Decizia BCE/2010/14.

Testul sistemului de trasabilitate

Rezultatul testului sistemului de trasabilitate, efectuat numai în cazul echipamentelor utilizate de clienți, este considerat pozitiv dacă echipamentul de procesare a bancnotelor stochează informații despre titularul contului pentru toate bancnotele euro clasificate în categoriile 2 și 3 (tabelul 1) prevăzute în anexa IIa la Decizia BCE/2010/14 și stabilește în mod fiabil o legătură între toate aceste bancnote euro și datele relevante privind titularul contului.

Publicarea rezultatelor pentru tipurile de echipamente de procesare a bancnotelor testate cu succes

Lista publicată include numai acele tipuri de echipamente de procesare a bancnotelor care au obținut rezultate pozitive la testele efectuate de către o BCN. A se vedea lista de echipamente testate cu succes.