Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

A bankjegyvizsgáló géptípusok bevizsgálási eljárásai

A gépek osztályozása

A bevizsgálás célja

2010. szeptember 16-án az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa elfogadta az EKB/2010/14 határozatot az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról1. Az EKB/2010/14 határozatot pedig módosította, hogy annak hatályát kiterjessze az új eurobankjegy-sorozat valódiság és forgalomképesség szerinti vizsgálatára, illetve visszaforgatására. A határozat értelmében az eurobankjegyeket csak azután lehet visszaforgatni a készpénzforgalomba, ha megbizonyosodtak róla, hogy valódiak és forgalomképesek. Az ügyfelek által kezelt gépeken és a pénzkiadó automatákon keresztül visszaforgatott eurobankjegyek valódiságát és forgalomképességét olyan bankjegyvizsgáló géppel kell ellenőrizni, amely az eurorendszer valamelyik nemzeti központi bankjánál (NKB) sikeres bevizsgáláson esett keresztül.

A gépek osztályozása

A bevizsgálandó bankjegyvizsgáló gép lehet:

1. Ügyfél által üzemeltetett gép, ezen belül:

 • készpénz-visszaforgató gép (CRM), amely elfogad eurobankjegyeket, ellenőrzi valódiságukat és forgalomképességüket, továbbá kiadja azokat a bankjegyeket, amelyeket más ügyfelek töltöttek fel korábbi tranzakcióik alkalmával;
 • készpénzbefizetésre alkalmas kombinált gép (CCM), amely elfogad eurobankjegyeket, ellenőrzi valódiságukat, más ügyfelek korábban befizetett bankjegyeit azonban nem forgatja vissza, hanem csak külön feltöltött bankjegyeket ad ki;
 • készpénzbefizetésre alkalmas gép (CIM), amely elfogad eurobankjegyeket, ellenőrzi valódiságukat, nem ad azonban ki bankjegyeket az ügyfélnek;
 • készpénzkifizetésre szolgáló gép (COM), amely az eurobankjegyek kiadása előtt ellenőrzi, hogy valódiak és forgalomképesek-e;
 • érmekiadó gép (CDM), amely az érmék kiadása előtt elvégzi a behelyezett eurobankjegyek valódiságának vizsgálatát.

2. Alkalmazott által üzemeltetett gép, ezen belül:

 • bankjegyfeldolgozó és -válogató gép (BPM), amely ellenőrzi, hogy az eurobankjegyek valódiak és forgalomképesek-e;
 • bankjegyvalódiság-vizsgáló gép (BAM), amely az eurobankjegyeknek csak a valódiságát vizsgálja;
 • pénztáros kiszolgálására alkalmas feldolgozó és válogató gép (TARM), pénzforgalmazó vagy pénzfeldolgozó személyzet által üzemeltetett, bankjegytárolásra alkalmas berendezés, amely lehetővé teszi a pénzkezelő személyzet számára az ügyfél bankszámlájának jóváírását, illetve megterhelését, valamint ellenőrzi, hogy valódiak és forgalomképesek-e a bankjegyek;
 • pénztáros kiszolgálására alkalmas bankjegyvalódiság-vizsgáló gép (TAM), amelyet a pénzforgalmazók vagy -feldolgozók üzemeltetnek, és amely lehetővé teszi a pénzkezelő személyzet számára az ügyfél bankszámlájának jóváírását, illetve megterhelését, valamint ellenőrzi, hogy valódi-e a bankjegy.

Csak olyan géptípus alkalmas a bevizsgálásra, amely az üzemeltető beavatkozása nélkül dolgozza fel, továbbá az EKB/2010/14 határozat IIa. és IIb. mellékleteiben előírtak szerint válogatja és kezeli az eurobankjegyeket.

A valódiságvizsgáló eszközöket itt nem tárgyaljuk

Nem vonatkozik a bevizsgálási eljárás az alábbi bankjegyvizsgáló berendezésekre:

 1. a bankjegyvalódiságot vizsgáló olyan berendezés, amely a bankjegyeket egyenként vagy kötegenként dolgozza fel, illetve a felhasználó beavatkozása nélkül valódi vagy hamisgyanús kategóriába sorolja, de nem választja ki automatikusan fizikailag a hamisgyanús bankjegyeket a valódiak közül (lásd a bevizsgált valódiságvizsgáló eszközök felsorolását);
 2. az a valódiságvizsgáló berendezés (valódiságvizsgáló segédeszköz), amelynek alkalmazása során a felhasználónak kell eldöntenie, hogy a vizsgált bankjegy valódi-e vagy sem.

Hogyan lehet a bevizsgálásra jelentkezni?

A gyártóknak évente kezdeményezniük kell valamely nemzeti központi banknál a bevizsgálást2 (Lásd a nemzeti központi bankok elérhetőségeit).

1 HL L 267., 2010.10.09., 1. o. 2 Amennyiben egy géptípus lekerül az EKB honlapjáról, mivel a gyártó nem hajlandó elvégezni az éves bevizsgálást, akkor az adott géptípust használó pénzforgalmazók, illetve -feldolgozók kérvényezhetnek kétoldalú bevizsgálást is az illetékes nemzeti központi banknál.

Bevizsgálási eljárások

Bevizsgálási eljárások

Bevezetés

Az eurorendszer a különböző bankjegyvizsgáló gépek vonatkozásában közös bevizsgálási eljárást dolgozott ki. Ennek során azt vizsgálják, hogy az adott géptípus képes-e felismerni a valódi eurobankjegyet, meg tudja-e különböztetni a hamistól (hamisítványfelismerő képességre irányuló bevizsgálás), és, amennyiben rendelkezik ilyen funkcióval, képes-e forgalomképesség szerint osztályozni (forgalomképesség felismerésére irányuló bevizsgálás) a bankjegyeket. Az ügyfél által működtetett berendezések esetében a nyomonkövetési rendszer megfelelő működéséről is meggyőződnek (visszakeresési rendszer bevizsgálása).

A tesztet valódi és hamis példányokat tartalmazó bankjegycsomaggal végzik az alábbi szempontok szerint. Mivel bármikor keletkezhetnek olyan hamisítványok, amelyeknek bizonyos jellemzői eltérhetnek a bevizsgálás során alkalmazott bankjegyekéitől, nem szabad megfeledkezni arról, hogy a honlapon közzétett eredmények csak azt mutatják, hogy a bevizsgált bankjegyvizsgáló gép felismeri-e az adott napon használt tesztcsomagban szereplő hamis bankjegyeket.

Az eurorendszer ezért arra ösztönzi a gépgyártókat és a felhasználókat, hogy kísérjék figyelemmel a pénzhamisítás alakulását, és szükség esetén, valamint rendszeres időközönként állítsák át a gépeket, hogy azok a legújabb hamis bankjegyeket is megbízható módon ki tudják szűrni. Az első bevizsgáláson túlmenően – amelynek során a bankjegyvizsgáló géptípus eurobankjegy-osztályozó és -feldolgozó képességét ellenőrzik az EKB/2010/14 határozat alapján (hitelesítési bevizsgálás) – a gépeket évente közös bevizsgálásnak vetik alá (éves bevizsgálás), de kérésre soron kívüli vizsgálatot is végeznek (újravizsgálás). Ezen túlmenően a közös bevizsgálási eljárás keretében minden olyan géptípus újravizsgálandó, amelynek esetében az alapfunkciókat érintő újítás történt. Minden egyes bevizsgálás azonos eljárással, a berendezés gyártójával együttműködésben zajlik. Honlapunkon kizárólag a sikeresen bevizsgált géptípusokat soroljuk fel.

Minden egyes bevizsgált bankjegyvizsgáló géptípus mellett fel lehet sorolni más, ugyanebbe a típusba tartozó gépe(ke)t is („további gépek”). Ezeket ugyan az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja sem vizsgálta be, mégis felkerültek a honlapra a gyártó írásos garanciája alapján, amelyben kijelenti, hogy az adott gép ugyanazzal a hardverrel és szoftverrel, tehát alapfunkcionalitással rendelkezik, mint az EKB/2010/14 határozat alapján bevizsgált bankjegyvizsgáló gép. A további gépek a bevizsgált géptípussal együtt vannak feltüntetve.

Hamisítványfelismerő képességre irányuló bevizsgálás

A hamisítványfelismerő képességre irányuló bevizsgáláshoz standardizált tesztcsomagot használnak, amely valódi bankjegyekből, a kézpénzforgalomban talált reprezentatív hamis bankjegyekből, valamint úgynevezett „egyéb dokumentumokból” – az eurobankjegyek bizonyos jellemzőit imitáló, az eurorendszer szakemberei által készített utánzatokból – áll.

Ezenkívül a nemzeti központi bankok olyan hamisítványokat is hozzáadhatnak a csomaghoz, amelyek az adott országban tipikusan előfordulnak, hogy a bevizsgálás hűen tükrözze az éppen aktuális pénzhamisítási helyzetet. A közös bevizsgálási eljárás, valamint a tesztcsomag rendszeres aktualizálása megóv attól, hogy a legfrissebb helyi hamisítványok miatt egymástól eltérő nemzeti bevizsgálási standardok alakuljanak ki.

A valódi eurobankjegyekkel kevert hamisítványok bevizsgálását a géptípus által támogatott valamennyi címlet, sorozat, adagolási nézet és opció vonatkozásában tesztelik.

A bankjegyvizsgáló gép abban az esetben felel meg a bevizsgáláson, ha a) a hamis bankjegyek és az eurorendszer által meghatározott „egyéb dokumentumok” közül egyetlenegyet sem minősít valódi eurobankjegynek (az EKB/2010/14 határozata IIa. és IIb. mellékletének 4a vagy 4b kategóriája); b) a vizsgált eurobankjegyek legalább 90%-át forgalomképesnek nyilvánítja; és c) a gép visszadobja az összes olyan bankjegyet, amely nem támogatott címletből, illetve sorozatból származik, vagy amelynek esetében az adagolási irány nem egyezik meg az adott gép által támogatottal. Ezenkívül a bevizsgálás akkor sikeres, ha az ügyfél által üzemeltetett gép a beadagolt valódi bankjegyek legfeljebb 1%-át nem sorolja a valódi eurobankjegyek közé (4a vagy 4b kategória), továbbá, ha az ügyfél által működtetett, ügyfél-visszakereső funkcióval ellátott gép a hamisítványoknak legalább 90%-át1 az EKB/2010/14 határozat IIa. melléklete 1. táblázatának 2. vagy 3. kategóriájába sorolja.

Az eurorendszer körülbelül kéthavonta aktualizálja a tesztcsomagot, hogy a forgalomból nemrég kivont hamis bankjegyek is szerepelhessenek a vizsgálatban.

A forgalomképesség-felismerő képességre irányuló bevizsgálás

Forgalomképesség-felismerés szempontjából a gépet olyan valódi bankjegyek felhasználásával vizsgálják be, amelyek elváltozásai a mindennapi használat során keletkezett sérülésekhez hasonlítanak. A forgalomképtelen bankjegyeket a géptípus által támogatott valamennyi képhelyzetnek megfelelően a gépbe adagolják. A gép akkor felel meg a bevizsgáláson, ha a forgalomképtelen tesztbankjegyeknek nem több mint 5%-át sorolja az EKB/2010/14 határozat IIa. vagy IIb. mellékletének 4a kategóriájába.

A visszakeresési rendszer bevizsgálása

Ezt a bevizsgálást kizárólag ügyfél által üzemeltetett gépeken végzik. Eredményesnek akkor tekinthető, ha a géptípus a számlatulajdonos adatait minden olyan eurobankjegy esetében tárolja, amely az EKB/2010/14 határozat IIa. melléklete 1. táblázatának 2. és 3. kategóriájába tartozik, továbbá ha megbízhatóan hozzárendeli ezeket a bankjegyeket a számlatulajdonosra vonatkozó információkhoz.

A sikeresen bevizsgált bankjegyvizsgáló géptípusok teszteredményeinek közzététele

Honlapunkon kizárólag a nemzeti központi banki vizsgálaton megfelelt géptípusokat tüntetjük fel. Lásd a sikeresen bevizsgált gépek felsorolását.