Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Sikeresen bevizsgált bankjegyvizsgáló géptípusok

Mikor veszik fel az eszközöket a jegyzékekbe vagy távolítják el onnan?

Csak azok a bankjegyvizsgáló géptípusok szerepelnek a felsorolásban, amelyek megfeleltek valamely nemzeti központi bank (NKB) által végrehajtott bevizsgáláson, és amelyről a gyártó (lásd alábbi magyarázatot) az összes kért információt megadta az illetékes NKB-nak.

A bevizsgáláson megfelelt géptípusok adatai a bevizsgálás után legkésőbb egy hónappal ezen a weblapon jelennek meg.

A bevizsgálással kapcsolatos adatok 12 hónappal a bevizsgálás naptári hónapja után lekerülnek a weblapról, amennyiben az adott géptípus hamisítványkiszűrő képességét valamely NKB elmulasztotta ellenőrizni éves, ismételt vagy soron kívüli bevizsgálás keretében.

Ha a géptípus nem felel meg az újbóli bevizsgáláson, vagy ha a gyártó nem engedélyezi a bevizsgálását, akkor az adott géptípus és az annak megfelelő további gépek adatait ugyancsak haladéktalanul törlik a jegyzék(ek)ből.

Az NKB-nak a sikeres bevizsgálásról a gyártónak tett összefoglaló jelentése csak a vizsgálat időpontjában érvényes vizsgálati feltételekre érvényes, és csak addig az időpontig, ameddig a bevizsgálás eredményei ezen a weboldalon megtekinthetők.

Ha nincs arra utalás, hogy a gép támogatja-e a második eurobankjegy-sorozatot, az nem jelenti, hogy a gép nem lesz kompatibilis ezekkel a bankjegyekkel. Ezért kérjük a bankjegyvizsgáló gépek üzemeltetőit, hogy a gyártótól érdeklődjék meg, hogy az adott gép kompatibilis-e a második bankjegysorozattal.

A felelősségi nyilatkozat 1. pontjában megfogalmazott korlátozás betartásával a bevizsgálás és eredményei valamennyi euroövezeti tagállamban érvényesek. Amennyiben egy géptípus sikeresen megfelelt valamely NKB által végzett bevizsgáláson, gyártója nem köteles ugyanazt a géptípust egy másik euroövezeti tagállam NKB-jánál is bevizsgáltatni.

Lábjegyzet

a) A gyártó kijelenti, hogy a közvetlenül a fő géptípust tartalmazó sor alatt megnevezett további gép(ek) a bevizsgált funkció (valódiság- és forgalomképesség-ellenőrzés, visszakeresési képesség) tekintetében ugyanúgy teljesít(enek), mint a bevizsgált gép.

Magyarázat

A bevizsgálás előtt a vizsgálatot végző NKB a következő kiegészítő információkat kéri a gyártótól:

 1. nyilatkozat arról, hogy az adott bankjegyvizsgáló géptípus megfelel-e az országos vagy európai uniós munkavédelmi előírásoknak, és ha igen, akkor melyeknek;
 2. azoknak az eurocímleteknek, sorozatnak és adagolási képhelyzeteknek a megjelölése, amelyet az adott bankjegyellenőrző géptípus támogat, valamint hogy az ezzel kapcsolatos adatok egyértelműen fel vannak-e tüntetve a gépen;
 3. nyilatkozat arról, hogy az adott géptípus a gyártó leírása alapján mely biztonsági elemeket ellenőrzi, és hogyan zajlik a vizsgálat;
 4. kezelési útmutató – amennyiben az útmutató nem a bevizsgáló NKB tagállamának hivatalos nyelvén készült, úgy a bankjegyvizsgáló gép üzemeltetésére vonatkozó egyéb hasonló információk is biztosítandók;
 5. visszaigazolás arról, hogy a kezelési útmutató vagy az egyéb használati utasítások magukban foglalják: (i) az adott bankjegyvizsgáló géptípus szervizelési módját; (ii) a megbízható üzemelés által megkívánt szervizelés (pl. szenzortisztítás) gyakoriságát; (iii) az adott géptípus szoftververziójának felhasználó általi ellenőrzési módját;
 6. információ arról, hogy a bankjegyvizsgáló géptípus átállítható-e új hamisítványok felismerésére, és ha igen, milyen módon, továbbá hogyan bizonyosodhat meg az üzemeltető az átállításról;
 7. információ a forgalomképesség szerinti válogatás küszöbértékeinek módosításáról;
 8. információ az adott bankjegyellenőrző géptípus áramforrásáról.

Felelősségi nyilatkozat a bevizsgálásról és a bevizsgálási eredményekről

 1. A bevizsgálás során azokat a hamis eurobankjegyeket használják, amelyek az EKB és az NKB-k legjobb tudomása szerint a vizsgálatban alkalmazott csomag utolsó aktualizálásának időpontjában az euroövezeti forgalomban leggyakrabban előfordultak. Mivel az EKB és az NKB-k nem láthatják előre, illetve nem zárhatják ki annak a lehetőségét, hogy a hamisítványcsomag aktualizálása után újabb hamisítványok jelennek meg, a gyártónak rendszeres időközönként újból be kell vizsgáltatnia az általa gyártott géptípusokat. Ezen túlmenően a bankjegyvizsgáló gépek forgalmazóinak és üzemeltetőinek feladata, hogy a beépített valódiságvizsgáló elemeket bizonyos időközönként felújítsák, hogy alkalmasak legyenek az újabb hamisítványok kiszűrésére.
 2. A vonatkozó jogszabályok által megengedett keretek között az EKB-t és az NKB-kat nem terheli felelősség (i) a bevizsgálás végrehajtásából, az eredményeknek az EKB weboldalán való közzétételéből, a közzététel hiányából, vagy az eredményeknek a weboldalról való levételéből származó semminemű közvetlen vagy közvetett kárért, valamint (ii) a bevizsgálás kimeneteléért. A Deutsche Bundesbank és a Banco de Portugal külön felelősségi nyilatkozatai alább olvashatók.
 3. A vonatkozó jogszabályok által megengedett keretek között az EKB-t és az NKB-kat nem terheli felelősség a bevizsgálási eredményeknek az EKB weboldalán való közzétételéből, a közzététel hiányából, vagy az eredményeknek a weboldalról való levételéből származó közvetlen vagy közvetett kárért azokkal a további gépekkel összefüggésben, amelyeket az eurorendszerbeli NKB-k nem vizsgáltak be, de amelyek a gyártó írásos garanciája alapján szerepelnek az EKB honlapján. Az említett garancia kimondja, hogy a szóban forgó géptípus az EKB/2010/14 határozat I. függelékében meghatározott alapfunkciókat tekintve ugyanazzal a hardverrel, szoftverrel és teljesítménnyel rendelkezik, mint az adott gyártónak valamely eurorendszertag NKB vizsgálatán már megfelelt bankjegyvizsgáló géptípusa, amely közvetlenül a további gépek fölötti sorban van feltüntetve. Az egyértelműség kedvéért megjegyezzük, hogy amennyiben a tesztelt bankjegyvizsgáló géptípus lekerül a listáról, a további gép(ek)re való hivatkozást is eltávolítják, és fordítva. A következetesség biztosítása céljából a tesztelt bankjegyvizsgáló géptípust (valamint az adott gyártó minden további hasonló alapfunkcióval rendelkező gépét) is – az eltávolítás okától függetlenül – kötelező levenni a további géppel együtt a listáról. A Deutsche Bundesbank és a Banco de Portugal külön felelősségi nyilatkozatai alább olvashatók.
 4. Harmadik fél a közölt bevizsgálási eredményeket nem tekintheti az EKB vagy az NKB-k ajánlásának vagy arra való utalásának abban a tekintetben, hogy a tesztelt bankjegyvizsgáló géptípust vagy további gépet a harmadik fél igénybe vegye-e vagy sem.
 5. Jelen nyilatkozattal az EKB és az NKB-k sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát nem vállalnak arra, hogy a sikeresen bevizsgált géptípus vagy további gép folyamatosan és hibamentesen kiszűri a hamis eurobankjegyeket, továbbá ellenőrzi a bankjegyek forgalomképességét; sem arra, hogy betölti funkcióját függetlenül attól, hogy az üzemeltető betartja-e a használati útmutató előírásait vagy sem.

A felelősségi nyilatkozat 2. pontja a Deutsche Bundesbankra vonatkozóan

A Deutsche Bundesbank nem vállal semminemű felelősséget a bevizsgálás végrehajtásából, a vizsgálati eredményeknek az EKB weboldalán való közzétételéből, a közzététel hiányából vagy weboldalról való eltávolításából származó közvetlen vagy közvetett kárért, sem a bevizsgálás kimeneteléért, azzal a kivétellel, ha a káreseményt a Deutsche Bundesbank szándékosan vagy súlyos mulasztás elkövetésével okozza. Ezen túlmenően a Deutsche Bundesbank általános felelősségi nyilatkozatában rögzített felelősségi korlát továbbra is érvényben marad.

A felelősségi nyilatkozat 2. pontja a Banco de Portugalra vonatkozóan

A bevizsgálás lebonyolítása, a bevizsgálási eredményeknek az EKB weboldalán való közzététele, a közzététel elmaradása, vagy az eredményeknek az internetről való eltávolítása nem tekinthető a felsorolt eseményekből származó közvetlen vagy közvetett kárhoz kapcsolódó semmiféle felelősségvállalásnak.

A felelősségi nyilatkozat 3. pontja a Deutsche Bundesbankra vonatkozóan

A Deutsche Bundesbank nem vállal felelősséget semminemű közvetlen vagy közvetett kárért, amely további gép megnevezésének az EKB weboldalán való közzétételéből, a közzététel hiányából vagy weboldalról való eltávolításából származik, kivéve, ha a kárt a Deutsche Bundesbank szándékosan vagy súlyos mulasztás révén okozza. A felelősség fenti korlátozása nem vonatkozhat a testi épség és egészség sérelmére vonatkozó kártérítési felelősségre. Ezen túlmenően a Deutsche Bundesbank általános felelősségi nyilatkozatában rögzített felelősségi korlát továbbra is érvényben marad.

A felelősségi nyilatkozat 3. pontja a Banco de Portugalra vonatkozóan

A gyártónak a további gépre vonatkozó garanciavállalása, vagy a további géppel kapcsolatos információknak az EKB weboldalán való közzététele, a közzététel hiánya vagy az információk weboldalró való levétele nem tekinthető a felsorolt eseményekből származó közvetlen vagy közvetett kárhoz kapcsolódó semmiféle felelősségvállalásnak.