Tőkejegyzés

Utolsó frissítés: 2015. január 1.
 

Az EKB tőkéjét az EU-tagállamok nemzeti központi bankjai (NKB) jegyzik. Összege 10 825 007 069,61 €.

A nemzeti központi bankok részesedését tőkejegyzési kulcs alapján számítják, amely az illető tagállamnak az Európai Unió népességében és GDP-jében való részesedését tükrözi (a két tényező egyenlő súllyal esik latba). Az EKB ötévente, illetve valamely új tagállam EU-s csatlakozásakor az Európai Bizottságtól származó adatok alapján kiigazítja a részesedéseket.

A Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakaszának 1999. január 1-jei kezdete óta hat ízben módosult a tőkejegyzési kulcs: 2004. január 1-jén, 2009. január 1-jén és 2014. január 1-jén a rendes ötéves kiigazítás keretében; 2004. május 1-jén (Csehország, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia uniós csatlakozásával), 2007. január 1-jén (Bulgária és Románia uniós csatlakozásával) és 2013. július 1-jén (Horvátország uniós csatlakozásával) pedig további módosítások eredményeként.

Euroövezeti nemzeti központi bankok

Az euroövezet nemzeti központi bankjainak az EKB jegyzett tőkéjébe befizetett részesedése összesen 7 619 884 851,40 €, az alábbi bontásban:

Az euroövezeti NKB-k hozzájárulása az EKB jegyzett tőkéjéhez

Nemzeti központi bank Tőkejegyzési kulcs (%) Befizetett tőke (€)
1) A kerekítés miatt előfordulhat, hogy a végösszeg nem egyezik meg pontosan a feltüntetett számok összegével.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgium) 2,4778 268 222 025,17
Deutsche Bundesbank (Németország) 17,9973 1 948 208 997,34
Eesti Pank (Észtország) 0,1928 20 870 613,63
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Írország) 1,1607 125 645 857,06
Bank of Greece (Görögország) 2,0332 220 094 043,74
Banco de Espańa (Spanyolország) 8,8409 957 028 050,02
Banque de France (Franciaország) 14,1792 1 534 899 402,41
Banca d’ Italia (Olaszország) 12,3108 1 332 644 970,33
Central Bank of Cyprus (Ciprus) 0,1513 16 378 235,70
Latvijas Banka (Lettország) 0,2821 30 537 344,94
Lietuvos bankas (Litvánia) 0,4132 44 728 929,21
Banque centrale de Luxembourg (Luxemburg) 0,2030 21 974 764,35
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (Málta) 0,0648 7 014 604,58
De Nederlandsche Bank (Hollandia) 4,0035 433 379 158,03
Oesterreichische Nationalbank (Ausztria) 1,9631 212 505 713,78
Banco de Portugal (Portugália) 1,7434 188 723 173,25
Banka Slovenije (Szlovénia) 0,3455 37 400 399,43
Národná banka Slovenska (Szlovákia) 0,7725 83 623 179,61
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finnország) 1,2564 136 005 388,82
Mindösszesen1 70,3915 7 619 884 851,40

Az EKB nettó nyereségét, illetve veszteségét az euroövezeti központi bankok között a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmánya 33. cikkének megfelelően felosztják:

jogi keret

Az EKB nettó nyereségének és veszteségének felosztása

33.1. Az EKB nettó nyeresége a következő sorrendben kerül felosztásra:

  1. a nettó nyereség 20%-át meg nem haladó, a Kormányzótanács által meghatározott összeget az általános tartalékalapba kell átutalni legfeljebb a tőke 100%-át elérő mértékben;
  2. a nettó nyereség maradványát befizetett részesedésük arányában az EKB részvényesei között kell felosztani.

33.2. Az EKB által elszenvedett veszteség esetében a hiány az EKB általános tartalékalapja, szükség esetén pedig a Kormányzótanács határozatát követően az adott pénzügyi év monetáris jövedelme terhére jóváírható a nemzeti központi bankok között a 32.5. cikknek megfelelően felosztott összegek arányában és mértékéig.

Euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok

Az euroövezeten kívüli kilenc uniós NKB-nak EKB-tőkerészesedése kis százalékát kell befizetnie, és így hozzájárulnia a KBER-tagságából eredő működési költségekhez. A befizetendő összeg 2010. december 29. óta a jegyzett tőkében való összrészesedésük 3,75%-ának felel meg. Az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok összesen 120 192 083,17 € tőkét fizettek be az EKB-nak a következő bontás szerint:

Az euroövezeten kívüli NKB-k hozzájárulása az EKB jegyzett tőkéjéhez

Nemzeti központi bank Tőkejegyzési kulcs (%) Befizetett tőke (€)
1) A kerekítés miatt előfordulhat, hogy a végösszeg nem egyezik meg pontosan a feltüntetett számok összegével.
Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) (Bulgária) 0,8590 3 487 005,40
Česká národní banka (Cseh Köztársaság) 1,6075 6 525 449,57
Danmarks Nationalbank (Dánia) 1,4873 6 037 512,38
Hrvatska narodna banka (Horvátország) 0,6023 2 444 963,16
Magyar Nemzeti Bank (Magyarország) 1,3798 5 601 129,28
Narodowy Bank Polski (Lengyelország) 5,1230 20 796 191,71
Banca Naţională a României (Románia) 2,6024 10 564 124,40
Sveriges riksbank (Svédország) 2,2729 9 226 559,46
Bank of England (Egyesült Királyság) 13,6743 55 509 147,81
Mindösszesen1 29,6085 120 192 083,17

Az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok nem részesülhetnek az EKB felosztható nyereségéből, ugyanakkor nem kötelesek finanszírozni az EKB esetleges veszteségét sem.