European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Tőkejegyzés

Utolsó frissítés napja: 2023. január 1.

Az EKB tőkéje az EU-tagállamok nemzeti központi bankjaitól (NKB) származik; összege 10 825 007 069,61 €.

A nemzeti központi bankok tőkerészesedését olyan jegyzési kulcs segítségével számítják ki, amely tükrözi az illető tagállamnak az Európai Unió népességszámában és bruttó hazai termékében való részesedését. A két tényező egyenlő súllyal esik latba. Az EKB ötévente, illetve akkor módosítja a tőkerészesedéseket, amikor az EKB tőkéjét jegyző NKB-k száma megváltozik. Azok az NKB-k tartoznak ide, amelyek országa európai uniós tagállam. A módosítás az Európai Bizottság által biztosított adatok alapján történt. A legutóbbi módosítás, amely 2020. február 1-jén történt, az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépését követte.

Euroövezeti nemzeti központi bankok

Az euroövezeti NKB-k összesen 8 875 217 621,22 € értékben jegyzik az EKB tőkéjét a következő bontásban:

Az euroövezeti NKB-k hozzájárulása az EKB jegyzett tőkéjéhez
Nemzeti központi bank Tőkejegyzési kulcs % (1) Befizetett tőke (€)
(1) A gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszának 1999. január 1-jei kezdete óta nyolc ízben módosult a tőkejegyzési kulcs: az ötéves kiigazítás keretében 2004. január 1-jén, 2009. január 1-jén, 2014. január 1-jén és 2019. január 1-jén; további módosítások voltak 2004. május 1-jén (amikor Csehország, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozott az EU-hoz), 2007. január 1-jén (Bulgária és Románia EU-csatlakozásakor), 2013. július 1-jén (Horvátország belépésekor), valamint 2020. február 1-jén (az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése után).
(2) Miután Horvátország 2023. január 1-jén csatlakozott az euroövezethez, a Hrvatska narodna banka (HNB) az eurorendszer tagjává vált. Ezért ezen a napon a HNB befizette jegyzett tőkéjének fennmaradó részét az EKB-nak.
(3) Az euroövezeti NKB-k megnövekedett tőkerészesedése, amely a Bank of Englandnek a Központi Bankok Európai Rendszeréből történő kilépéséből következik (azaz Horvátország euroövezeti belépése előtt keletkezett) két éves részletre van osztva (lásd az EKB sajtóközleményét, amely 2020. január 30-án jelent meg az EKB honlapján). A két részletből az elsőt 2021. december 29-én fizették be, a másodikat pedig 2022. december 28-án.
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgium) 2,9630 320 744 959,47
Deutsche Bundesbank (Németország) 21,4394 2 320 816 565,68
Eesti Pank (Észtország) 0,2291 24 800 091,20
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland (Írország) 1,3772 149 081 997,36
Bank of Greece (Görögország) 2,0117 217 766 667,22
Banco de Espańa (Spanyolország) 9,6981 1 049 820 010,62
Banque de France (Franciaország) 16,6108 1 798 120 274,32
Hrvatska narodna banka (Horvátország) (2) 0,6595 71 390 921,62
Banca d’ Italia (Olaszország) 13,8165 1 495 637 101,77
Central Bank of Cyprus (Ciprus) 0,1750 18 943 762,37
Latvijas Banka (Lettország) 0,3169 34 304 447,40
Lietuvos bankas (Litvánia) 0,4707 50 953 308,28
Banque centrale de Luxembourg (Luxemburg) 0,2679 29 000 193,94
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta (Málta) 0,0853 9 233 731,03
De Nederlandsche Bank (Hollandia) 4,7662 515 941 486,95
Oesterreichische Nationalbank (Ausztria) 2,3804 257 678 468,28
Banco de Portugal (Portugália) 1,9035 206 054 009,57
Banka Slovenije (Szlovénia) 0,3916 42 390 727,68
Národná banka Slovenska (Szlovákia) 0,9314 100 824 115,85
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finnország) 1,4939 161 714 780,61
Összesen(3) 81,9881 8 875 217 621,22

Euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok

Az euroövezeten kívüli hét EU-s nemzeti központi banknak kötelező a Központi Bankok Európai Rendszerében való tagságukból eredő működési költségekhez hozzájárulniuk úgy, hogy az EKB-tőkéjében jegyzett részesedésük kis százalékát befizetik. A befizetendő összeg 2010. december 29. óta a jegyzett tőkében való teljes részesedésük 3,75%-a. Az euroövezeten kívüli NKB-k összesen 73 117 104,33 € tőkét fizettek be az EKB-nak a következő bontásban:

Az euroövezeten kívüli NKB-k hozzájárulása az EKB jegyzett tőkéjéhez
Nemzeti központi bank Tőkejegyzési kulcs (%) Befizetett tőke (€)
(4) A kerekítés miatt a végösszeg nem egyezik meg mindig a feltüntetett számok összegével.
Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) (Bulgária) 0,9832 3 991 180,11
Česká národní banka (Cseh Köztársaság) 1,8794 7 629 194,36
Danmarks Nationalbank (Dánia) 1,7591 7 140 851,23
Magyar Nemzeti Bank (Magyarország) 1,5488 6 287 164,11
Narodowy Bank Polski (Lengyelország) 6,0335 24 492 255,06
Banca Naţională a României (Románia) 2,8289 11 483 573,44
Sveriges Riksbank (Svédország) 2,9790 12 092 886,02
Összesen(4) 18,0119 73 117 104,33

Az euroövezeten kívüli NKB-k nem jogosultak az EKB felosztható nyereségéből való részesedésre, ugyanakkor nem kötelesek finanszírozni az EKB esetleges veszteségét sem.

Az eurorendszer tőkejegyzési kulcsa

Az eurorendszer tőkejegyzési kulcsát használjuk például az EKB vásárlási programjaiban a legtöbb vásárlás során, mivel csak euroövezeti nemzeti központi bankok tartoznak bele.

Az eurorendszer tőkejegyzési kulcsa 2023. január 1-jén és 2020. február 1-jén
Ország Eurorendszer kulcsa 2023. jan. 1. Eurorendszer kulcsa 2020. febr. 1.
% %
(5) Kerekítés miatt a tételek összege nem mindig egyezik meg a végösszeggel.
Belgium 3,6139 3,6432
Bulgária    
Csehország    
Dánia    
Németország 26,1494 26,3615
Észtország 0,2794 0,2817
Írország 1,6798 1,6934
Görögország 2,4536 2,4735
Spanyolország 11,8287 11,9246
Franciaország 20,2600 20,4243
Horvátország 0,8044  
Olaszország 16,8518 16,9885
Ciprus 0,2134 0,2152
Lettország 0,3865 0,3897
Litvánia 0,5741 0,5788
Luxemburg 0,3268 0,3294
Magyarország    
Málta 0,1040 0,1049
Hollandia 5,8133 5,8604
Ausztria 2,9033 2,9269
Lengyelország    
Portugália 2,3217 2,3405
Románia    
Szlovénia 0,4776 0,4815
Szlovákia 1,1360 1,1452
Finnország 1,8221 1,8369
Svédország    
Összesen(5) 100,0000 100,0000

Az EKB nettó nyereségének, illetve veszteségének felosztása

Az EKB nettó nyeresége, illetve vesztesége a KBER és az EKB alapokmánya 33. cikkének megfelelően az euroövezeti NKB-k között felosztásra kerül:

33.1 Az EKB nettó nyereségét a következő sorrendben utaljuk át:

  1. a nettó nyereség 20%-át meg nem haladó, a Kormányzótanács által meghatározott összeget az általános tartalékalapba kell átutalni legfeljebb a tőke 100%-át elérő mértékben;
  2. a maradék nettó nyereséget az EKB részvényesei között befizetett részesedésük arányában kell felosztani.

33.2 Az EKB által elért veszteség esetén lehetőség van a hiánynak az EKB általános tartalékalapja terhére, valamint szükség esetén és kormányzótanácsi határozatot követően az adott pénzügyi év monetáris jövedelme terhére való jóváírására a 32.5 cikk szerint a nemzeti központi bankokra osztott összegek arányában és mértékéig.

LÁSD MÉG

További kapcsolódó tartalom

Ebben a szekcióban található oldalak