Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Tőkejegyzés

Utolsó frissítés: 2024. január 1.

Az EKB tőkéje az EU-tagállamok nemzeti központi bankjaitól (NKB) származik; összege 10 825 007 069,61 €.

A nemzeti központi bankok tőkerészesedését olyan jegyzési kulcs segítségével számítják ki, amely tükrözi az illető tagállamnak az Európai Unió népességszámában és bruttó hazai termékében való részesedését. A két tényező egyenlő súllyal esik latba. Az EKB ötévente, illetve akkor módosítja a tőkerészesedéseket, amikor az EKB tőkéjét jegyző NKB-k száma megváltozik. Azok az NKB-k tartoznak ide, amelyek országa európai uniós tagállam. A módosítás az Európai Bizottság által biztosított adatok alapján történt. A legutóbbi módosítás 2024. január 1-jén történt.

Euroövezeti nemzeti központi bankok

Az euroövezeti NKB-k összesen 8 851 402 605,67 € értékben jegyzik az EKB tőkéjét a következő bontásban:

Az euroövezeti NKB-k hozzájárulása az EKB jegyzett tőkéjéhez

Nemzeti központi bank

Tőkejegyzési kulcs % (1)

Befizetett tőke (€)

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgium)

3,0005

324 804 337,12

Deutsche Bundesbank (Németország)

21,7749

2 357 134 464,40

Eesti Pank (Észtország)

0,2437

26 380 542,23

Central Bank of Ireland (Írország)

1,7811

192 804 200,92

Bank of Greece (Görögország)

1,8474

199 981 180,60

Banco de Espańa (Spanyolország)

9,6690

1 046 669 933,56

Banque de France (Franciaország)

16,3575

1 770 700 531,41

Hrvatska narodna banka (Horvátország)

0,6329

68511469,74

Banca d’ Italia (Olaszország)

13,0993

1 418 000 151,07

Central Bank of Cyprus (Ciprus)

0,1802

19 506 662,74

Latvijas Banka (Lettország)

0,3169

34 304 447,40

Lietuvos bankas (Litvánia)

0,4826

52 241 484,12

Banque centrale de Luxembourg (Luxemburg)

0,2976

32 215 221,04

Central Bank of Malta (Málta)

0,1053

11 398 732,44

De Nederlandsche Bank (Hollandia)

4,8306

522 912 791,50

Oesterreichische Nationalbank (Ausztria)

2,4175

261 694 545,91

Banco de Portugal (Portugália)

1,9014

205 826 684,42

Banka Slovenije (Szlovénia)

0,4041

43743853,57

Národná banka Slovenska (Szlovákia)

0,9403

101 787 541,48

Suomen Pankki – Finlands Bank (Finnország)

1,4853

160 783 830,00

Összesen

81. 7681

8 851 402 605,67

(1) A gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszának 1999. január 1-jei kezdete óta kilenc ízben módosult a tőkejegyzési kulcs: az ötéves kiigazítás keretében 2004. január 1-jén, 2009. január 1-jén, 2014. január 1-jén, 2019. január 1-jén és 2024. január 1-jén; további módosítások voltak 2004. május 1-jén (amikor Csehország, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozott az EU-hoz), 2007. január 1-jén (Bulgária és Románia EU-csatlakozásakor), 2013. július 1-jén (Horvátország belépésekor), valamint 2020. február 1-jén (az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése után).

Euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok

Az euroövezeten kívüli hét EU-s nemzeti központi banknak kötelező a Központi Bankok Európai Rendszerében való tagságukból eredő működési költségekhez hozzájárulniuk úgy, hogy az EKB-tőkéjében jegyzett részesedésük kis százalékát befizetik. A befizetendő összeg 2010. december 29. óta a jegyzett tőkében való teljes részesedésük 3,75%-a. Az euroövezeten kívüli NKB-k összesen 74 010 167,40 € tőkét fizettek be az EKB-nak a következő bontásban:

Az euroövezeten kívüli NKB-k hozzájárulása az EKB jegyzett tőkéjéhez

Nemzeti központi bank

Tőkejegyzési kulcs (%)

Befizetett tőke (€)

Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) (Bulgária)

0,9783

3 971 289,16

Česká národní banka (Cseh Köztársaság)

1,9623

7 965 716,76

Danmarks Nationalbank (Dánia)

1,7797

7 224 474,41

Magyar Nemzeti Bank (Magyarország)

1,5819

6 421 529,51

Narodowy Bank Polski (Lengyelország)

6,0968

24 749 213,66

Banca Naţională a României (Románia)

2,8888

11 726 730,16

Sveriges Riksbank (Svédország)

2,9441

11 951 213,74

Összesen

18,2319

74010167,40

Az euroövezeten kívüli NKB-k nem tarthatnak igényt az EKB felosztható nyereségéből való részesedésre, ugyanakkor nem kötelesek finanszírozni az EKB esetleges veszteségét sem.

Az eurorendszer tőkejegyzési kulcsa

Az eurorendszer tőkejegyzési kulcsát használjuk például az EKB vásárlási programjaiban a legtöbb vásárlás során, mivel csak euroövezeti nemzeti központi bankok tartoznak bele.

Az eurorendszer tőkejegyzési kulcsa 2024. január 1-jén és 2023. január 1-jén

Ország

Eurorendszer kulcsa 2024. jan. 1.
%

Eurorendszer kulcsa 2023. jan. 1.
%

Belgium

3,6695

3,6139

Bulgária

Csehország

Dánia

Németország

26,6301

26,1494

Észtország

0,2980

0,2794

Írország

2,1782

1,6798

Görögország

2,2593

2,4536

Spanyolország

11,8249

11,8287

Franciaország

20,0047

20,2600

Horvátország

0,7740

0,8044

Olaszország

16,0201

16,8518

Ciprus

0,2204

0,2134

Lettország

0,3876

0,3865

Litvánia

0,5902

0,5741

Luxemburg

0,3640

0,3268

Magyarország

Málta

0,1288

0,1040

Hollandia

5,9077

5,8133

Ausztria

2,9565

2,9033

Lengyelország

Portugália

2,3254

2,3217

Románia

Szlovénia

0,4942

0,4776

Szlovákia

1,1500

1,1360

Finnország

1,8165

1,8221

Svédország

Összesen(2)

100,0000

100,0000

(2) Kerekítés miatt a tételek összege nem mindig egyezik meg a végösszeggel.

Az EKB nettó nyereségének, illetve veszteségének felosztása

Az EKB nettó nyeresége, illetve vesztesége a KBER és az EKB alapokmánya 33. cikkének megfelelően az euroövezeti NKB-k között felosztásra kerül:

33.1 Az EKB nettó nyereségét a következő sorrendben utaljuk át:

  1. a nettó nyereség 20%-át meg nem haladó, a Kormányzótanács által meghatározott összeget az általános tartalékalapba kell átutalni legfeljebb a tőke 100%-ig;
  2. a maradék nettó nyereséget az EKB részvényesei között befizetett részesedésük arányában fel kell osztani.

33.2 Ha az EKB-nak vesztesége keletkezik, a hiányt jóváírhatják az EKB általános tartalékalapja terhére, valamint – szükség esetén és kormányzótanácsi határozatot követően – az adott pénzügyi év monetáris jövedelme terhére a nemzeti központi bankokra osztott összegek arányában és mértékéig, ahogy a 32.5 cikkben előírják.

LÁSD MÉG

További kapcsolódó tartalom

Ebben a szekcióban található oldalak