Tőkejegyzés

Utolsó frissítés: 2019. január 1.

Az EKB tőkéje az EU-tagállamok nemzeti központi bankjaitól (NKB) származik; összege 10 825 007 069,61 €.

A nemzeti központi bankok tőkerészesedését olyan jegyzési kulcs segítségével számítjuk, amely az illető tagállamnak az Európai Unió népességszámában és bruttó hazai termékében való részesedését fejezi ki. A két tényező egyenlő súllyal esik latba. Az EKB ötévente módosítja a részesedéseket, valamint olyankor, amikor megváltozik az EKB tőkéjéhez hozzájáruló NKB-k száma. Itt az EU-tagállamok NKB-iról van szó. A módosítást az Európai Bizottságtól kapott adatok alapján végezzük.

A Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakaszának 1999. január 1-jei kezdete óta hét ízben módosult a tőkejegyzési kulcs: a rendes ötéves kiigazítás keretében 2004. január 1-jén, 2009. január 1-jén, 2014. január 1-jén és 2019. január 1-jén; valamint további módosítások eredményeként 2004. május 1-jén (Csehország, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia EU-csatlakozásával), 2007. január 1-jén (Bulgária és Románia uniós csatlakozásával), valamint 2013. július 1-jén (Horvátország EU-csatlakozásával).

Euroövezeti nemzeti központi bankok

Az euroövezeti NKB-k összesen 7 536 110 121,69 € értékben jegyzik az EKB tőkéjét a következő bontásban:

Az euroövezeti NKB-k hozzájárulása az EKB jegyzett tőkéjéhez

Nemzeti központi bank Tőkejegyzési kulcs (%) Befizetett tőke (€)
1) A kerekítés miatt előfordulhat, hogy a végösszeg nem egyezik meg pontosan a feltüntetett számok összegével.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgium) 2,5280 273 656 178,72
Deutsche Bundesbank (Németország) 18,3670 1 988 229 048,48
Eesti Pank (Észtország) 0,1968 21 303 613,91
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Írország) 1,1754 127 237 133,10
Bank of Greece (Görögország) 1,7292 187 186 022,25
Banco de Espańa (Spanyolország) 8,3391 902 708 164,54
Banque de France (Franciaország) 14,2061 1 537 811 329,32
Banca d’ Italia (Olaszország) 11,8023 1 277 599 809,38
Central Bank of Cyprus (Ciprus) 0,1503 16 269 985,63
Latvijas Banka (Lettország) 0,2731 29 563 094,31
Lietuvos bankas (Litvánia) 0,4059 43 938 703,70
Banque centrale de Luxembourg (Luxemburg) 0,2270 24 572 766,05
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (Málta) 0,0732 7 923 905,17
De Nederlandsche Bank (Hollandia) 4,0677 440 328 812,57
Oesterreichische Nationalbank (Ausztria) 2,0325 220 018 268,69
Banco de Portugal (Portugália) 1,6367 177 172 890,71
Banka Slovenije (Szlovénia) 0,3361 36 382 848,76
Národná banka Slovenska (Szlovákia) 0,8004 86 643 356,59
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finnország) 1,2708 137 564 189,84
Összesen1 69,6176 7 536 110 121,69

Az EKB nettó nyereségét, illetve veszteségét az euroövezeti NKB-k között a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmánya 33. cikkének megfelelően felosztják:

Jogi keret

Az EKB nettó nyereségének és veszteségének felosztása

33.1. Az EKB nettó nyeresége a következő sorrendben kerül felosztásra:

  1. a nettó nyereség 20%-át meg nem haladó, a Kormányzótanács által meghatározott összeget az általános tartalékalapba kell átutalni legfeljebb a tőke 100%-át elérő mértékben;
  2. a nettó nyereség maradványát befizetett részesedésük arányában az EKB részvényesei között kell felosztani.

33.2. Az EKB által elszenvedett veszteség esetében a hiány az EKB általános tartalékalapja, szükség esetén pedig a Kormányzótanács határozatát követően az adott pénzügyi év monetáris jövedelme terhére jóváírható a nemzeti központi bankok között a 32.5. cikknek megfelelően felosztott összegek arányában és mértékéig.

Euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok

Az euroövezeten kívüli kilenc uniós NKB-nak EKB-tőkerészesedése kis százalékát kell befizetnie, hozzájárulva ezzel a KBER-tagságából eredő működési költségekhez. A befizetendő összeg 2010. december 29. óta a jegyzett tőkében való teljes részesedésük 3,75%-ának felel meg. Az euroövezeten kívüli NKB-k összesen 123 333 635,55 € tőkét fizettek be az EKB-nak a következő bontás szerint:

Az euroövezeten kívüli NKB-k hozzájárulása az EKB jegyzett tőkéjéhez

Nemzeti központi bank Tőkejegyzési kulcs (%) Befizetett tőke (€)
1) A kerekítés miatt előfordulhat, hogy a végösszeg nem egyezik meg pontosan a feltüntetett számok összegével.
Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) (Bulgária) 0,8511 3 454 936,32
Česká národní banka (Cseh Köztársaság) 1,6172 6 564 825,54
Danmarks Nationalbank (Dánia) 1,4986 6 083 383,35
Hrvatska narodna banka (Horvátország) 0,5673 2 302 884,94
Magyar Nemzeti Bank (Magyarország) 1,3348 5 418 457,29
Narodowy Bank Polski (Lengyelország) 5,2068 21 136 367,55
Banca Naţională a României (Románia) 2,4470 9 933 297,11
Sveriges Riksbank (Svédország) 2,5222 10 238 562,31
Bank of England (Egyesült Királyság) 14,3374 58 200 921,14
Összesen1 30,3824 123 333 635,55

Az euroövezeten kívüli NKB-k nem részesülhetnek az EKB felosztható nyereségéből, ugyanakkor nem kötelesek finanszírozni az EKB esetleges veszteségét sem.

Sajtóközlemény