Menu

Tőkejegyzés

Utolsó frissítés: 2020. január 30.

Az EKB tőkéje az EU-tagállamok nemzeti központi bankjaitól (NKB) származik; összege 10 825 007 069,61 €.

A nemzeti központi bankok tőkerészesedését olyan jegyzési kulcs segítségével számítjuk, amely az illető tagállamnak az Európai Unió népességszámában és bruttó hazai termékében való részesedését fejezi ki. A két tényező egyenlő súllyal esik latba. Az EKB ötévente módosítja a tőkerészesedéseket, illetve akkor is, amikor az EKB jegyzett tőkéjéhez hozzájáruló NKB-k száma megváltozik. Az érintett nemzeti központi bankok európai uniós tagállamokhoz tartoznak. A módosítás az Európai Bizottság adatai alapján történik.

A Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakaszának 1999. január 1-jei kezdete óta nyolc ízben módosult a tőkejegyzési kulcs: az ötéves kiigazítás keretében 2004. január 1-jén, 2009. január 1-jén, 2014. január 1-jén és 2019. január 1-jén; további módosítások történtek 2004. május 1-jén (amikor Csehország, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozott az EU-hoz), 2007. január 1-jén (Bulgária és Románia EU-csatlakozásakor), 2013. július 1-jén (Horvátország belépésekor), valamint 2020. február 1-jén (az Egyesült Királyság unióból történő kilépését követően).

Euroövezeti nemzeti központi bankok

Az euroövezeti NKB-k összesen 7 583 649 493,38 € értékben jegyzik az EKB tőkéjét, a következő bontásban:

Az euroövezeti NKB-k hozzájárulása az EKB jegyzett tőkéjéhez(1)

Nemzeti központi bank Tőkejegyzési kulcs (%) Befizetett tőke (€)

(1) Az euroövezeti NKB-k a Bank of Englandnek a Központi Bankok Európai Rendszeréből történő kilépése miatt megnövekedett tőkerészesedésüket teljes egészében, két összegben fizetik be, 2021, illetve 2022 végén (lásd az EKB sajtóközleményét, amely 2020. január 30-án jelent meg az EKB weboldalán).
(2) A kerekítés miatt előfordulhat, hogy a végösszeg nem egyezik meg pontosan a feltüntetett számok összegével.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgium) 2,9630 276 290 916,71
Deutsche Bundesbank (Németország) 21,4394 1 999 160 134,91
Eesti Pank (Észtország) 0,2291 21 362 892,01
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Írország) 1,3772 128 419 794,29
Bank of Greece (Görögország) 2,0117 187 585 027,73
Banco de España (Spanyolország) 9,6981 904 318 913,05
Banque de France (Franciaország) 16,6108 1 548 907 579,93
Banca d’Italia (Olaszország) 13,8165 1 288 347 435,28
Central Bank of Cyprus (Ciprus) 0,1750 16 318 228,29
Latvijas Banka (Lettország) 0,3169 29 549 980,26
Lietuvos bankas (Litvánia) 0,4707 43 891 371,75
Banque centrale de Luxembourg (Luxemburg) 0,2679 24 980 876,34
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (Málta) 0,0853 7 953 970,70
De Nederlandsche Bank (Hollandia) 4,7662 444 433 941,02
Oesterreichische Nationalbank (Ausztria) 2,3804 221 965 203,55
Banco de Portugal (Portugália) 1,9035 177 495 700,29
Banka Slovenije (Szlovénia) 0,3916 36 515 532,56
Národná banka Slovenska (Szlovákia) 0,9314 86 850 273,32
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finnország) 1,4939 139 301 721,39
Összesen(2) 81,3286 7 583 649 493,38

Az EKB nettó nyereségét, illetve veszteségét az euroövezeti NKB-k között a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmánya 33. cikkének megfelelően felosztják:

Jogi keret

Az EKB nettó nyereségének és veszteségének felosztása

33.1. Az EKB nettó nyeresége a következő sorrendben kerül felosztásra:

  1. a nettó nyereség 20%-át meg nem haladó, a Kormányzótanács által meghatározott összeget az általános tartalékalapba kell átutalni legfeljebb a tőke 100%-át elérő mértékben;
  2. a nettó nyereség maradványát befizetett részesedésük arányában az EKB részvényesei között kell felosztani.

33.2. Az EKB által elszenvedett veszteség esetében a hiány az EKB általános tartalékalapja, szükség esetén pedig a Kormányzótanács határozatát követően az adott pénzügyi év monetáris jövedelme terhére jóváírható a nemzeti központi bankok között a 32.5. cikknek megfelelően felosztott összegek arányában és mértékéig.

Euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok

Az euroövezeten kívüli nyolc uniós NKB-nak az EKB-tőkerészesedése kis százalékát kell befizetnie, hozzájárulva ezzel a KBER-tagságból eredő működési költségekhez. A befizetendő összeg 2010. december 29. óta a jegyzett tőkében való teljes részesedésük 3,75%-ának felel meg. Az euroövezeten kívüli NKB-k összesen 75 794 263,89 € tőkét fizettek be az EKB-nak, a következő bontás szerint:

Az euroövezeten kívüli NKB-k hozzájárulása az EKB jegyzett tőkéjéhez

Nemzeti központi bank Tőkejegyzési kulcs (%) Befizetett tőke (€)
(1) A kerekítés miatt előfordulhat, hogy a végösszeg nem egyezik meg pontosan a feltüntetett számok összegével.
Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) (Bulgária) 0,9832 3 991 180,11
Česká národní banka (Cseh Köztársaság) 1,8794 7 629 194,36
Danmarks Nationalbank (Dánia) 1,7591 7 140 851,23
Hrvatska narodna banka (Horvátország) 0,6595 2 677 159,56
Magyar Nemzeti Bank (Magyarország) 1,5488 6 287 164,11
Narodowy Bank Polski (Lengyelország) 6,0335 24 492 255,06
Banca Naţională a României (Románia) 2,8289 11 483 573,44
Sveriges Riksbank (Svédország) 2,9790 12 092 886,02
Összesen(1) 18,6714 75 794 263,89

Az euroövezeten kívüli NKB-k nem részesülhetnek az EKB felosztható nyereségéből, ugyanakkor nem kötelesek finanszírozni az EKB esetleges veszteségét sem.

Sajtóközlemények