Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer és az egységes felügyeleti mechanizmus szervezeti alapelvei

Az eurorendszer esetében a decentralizáció alapelvének megfelelő tiszteletben tartása mellett:

Részvétel

Az eurorendszer és az egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) tagjai stratégiai és operatív eszközökkel mindannyian hozzájárulnak céljaik megvalósításához.

Együttműködés

Az eurorendszer és az SSM tagjai feladatkörüket az együttműködés és a csapatmunka szellemében látják el.

Átláthatóság, felelősség

Az eurorendszer és az SSM tagjainak tevékenységét az átláthatóság jellemzi, funkcióik eredményes ellátásáért teljes körű felelősséggel és elszámolással tartoznak.

Az európai és az országos tevékenységek megkülönböztetése

A nemzeti központi bankok és az illetékes nemzeti hatóságok által végzett európai tevékenységet egyértelműen meghatározzák, és megkülönböztetik az országos hatáskörbe tartozó tevékenységtől.

Kohézió, egység

A tagság jogállásának tiszteletben tartása mellett az eurorendszer a kohézió és az egység, az SSM pedig a kohéziót és az egyeztetés elvét követve jár el. A csapatszellem jegyében mind az eurorendszer, mind az SSM egységes mondanivalót közvetít annak érdekében, hogy közel kerüljön az európai polgárokhoz.

Az erőforrások megosztása

Az eurorendszer és az SSM tagjai szorgalmazzák a munkavállalók, a szakértelem és a tapasztalatok egymás közötti megosztását.

Eredményes és hatékony döntéshozatal

Mind az eurorendszer, mind az SSM döntéshozatali és döntés-előkészítő folyamatában az eredményesség és a hatékonyság elve érvényesül. A döntéshozatal során a hangsúlyt az elemzésre és az érvelésre helyezik, teret engedve az eltérő véleményeknek.

Takarékosság, mérés, módszertan

Az eurorendszer és az SSM tagsága körültekintően gazdálkodik az erőforrásokkal, és tevékenysége során az eredményesség és a takarékosság elvét érvényesíti. Az eurorendszer és az SSM olyan ellenőrzési rendszereket és teljesítménymutatókat dolgoz ki, amelyekkel mérhető funkcióinak ellátása és a kitűzött céljaival való összhang. Hangsúlyt fektet továbbá az egymással összevethető költségértékelési és költségelszámolási módszerek kidolgozására, alkalmazására.

Az együttműködésben rejlő előnyök kiaknázása, a párhuzamos munkavégzés kerülése

Mind az eurorendszeren, mind az SSM-en belül – a monetáris politikai és felügyeleti feladatok különválasztásának messzemenő tiszteletben tartása mellett – feltárjuk, és a lehetőségekhez mérten kiaknázzuk az együttműködésből és a méretgazdaságosságból eredő potenciális előnyöket. Az egyes munkafeladatok és erőforrások közötti szükségtelen párhuzamokat, valamint a túlzott mértékű, rossz hatékonyságú koordinációt kerülni fogjuk. Ennek érdekében nagy energiát fektetünk olyan szervezeti alternatívák kialakítására, amelyek a meglevő erőforrások fokozott felhasználása révén rendelkezésre álló tapasztalatok kiaknázásával biztosítják az eredményességet, a hatékonyságot és az azonnali intézkedést. Az eurorendszer háttérfeladatait és tevékenységeit végző külső vállalkozókkal szemben is hasonló követelményeket támasztunk, és a biztonsági szempontokat is szem előtt tartjuk.

Ebben a szekcióban található oldalak