Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

A Delors-bizottság (1988–89)

A gazdasági és monetáris uniót vizsgáló bizottságot, ismertebb nevén a Delors-bizottságot, 1988 júniusában állították fel. Az Európai Tanács azon megbízatása alapján jött létre, hogy tanulmányozza az európai gazdasági és monetáris unióhoz vezető állomásokat, és konkrét javaslatokat dolgozzon ki. A bizottságot Jacques Delors, az Európai Bizottság akkori elnöke vezette. Tagsága az Európai Gazdasági Közösség tagállamai központi banki elnökeiből és néhány egyéb választott tagból állt. Utóbbiak között volt Lámfalussy Sándor, a Nemzetközi Fizetések Bankjának akkori vezérigazgatója, később az Európai Monetáris Intézet első elnöke.

A Delors-bizottság az Európai Közösség gazdasági és monetáris uniójáról szóló jelentését ( Delors-jelentés) 1989 áprilisában terjesztette elő. Ebben egyebek mellett a gazdasági és monetáris unió megvalósítását három szakaszban vázolta fel, és hozzájárult a monetáris és gazdasági integráció továbbviteléhez.

A Delors-bizottság iratanyaga 1 folyóméter szöveges dokumentumból áll, és a bizottsági ülésekhez és a jelentés kidolgozásához kapcsolódnak. Zömükben angol és francia nyelven íródtak 1988. szeptember és 1989. október között.

Böngészés a tartalomban

DelC 1 Szervezés

Ebben a szakaszban az ülések szervezésével és egyéb adminisztratív ügyekkel kapcsolatos állományok találhatók.

DelC 1.1 Ülésszervezés

Ebben az alfejezetben az ülések beosztásai, a résztvevők névjegyzékei, a tagok szervezeteinek címjegyzékei, az ültetési rendek és az utazási tervek találhatók.

Az alfejezetben található dokumentumok

DelC 1.2 Tanulmányjegyzékek

Ez az alfejezet felsorolásokat tartalmaz a bizottságnak kiosztott, illetve ki nem osztott tanulmányokról, a konkrét ülésekhez készült tanulmányokról, valamint a bizottságnak készített vagy készülő tanulmányokról.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 1.3 A végleges jelentés közzététele

Ebben az alfejezetben a végleges jelentés közzétételével kapcsolatos állományok találhatók a levelezéssel és a végleges jelentés köröztetési listájával együtt.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 1.4 Köszönetnyilvánító levelek

Ebben az alfejezetben azok a levelek találhatók, amelyeket N. Thygesen, J. Delors, és R. Leigh-Pemberton írt G. Baernek, köszönetet mondva utóbbinak a bizottság részére tett referensi szolgálataiért. Itt szerepel G. Baer válasza is.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok
DelC 2 Az ülések jegyzőkönyvei, jelentései, átiratai

Ez a szakasz az egyes ülésekről készült jegyzőkönyveket, jelentéseket és átiratokat foglalja magában.

DelC 2.1 Első ülés – 1988. szeptember 13.

A Delors-bizottság első ülésén tárgyalt témák: szervezeti kérdések (hogyan örökítsék meg a vitákat jövőbeli hivatkozásul, és megosszák-e a bizottságon kívül), a Werner-jelentés és a bizottsági munkarend.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 2.2 Második ülés – 1988. október 10.

A Delors-bizottság második ülésén tárgyalt témák: a monetáris unióval összhangban levő gazdasági unió jellemzői és következményei, különös tekintettel a rögzített árfolyamokra, az irányelvekre és az intézményi felépítésre. A végleges jelentés vázlatát is ekkor vitatták meg első ízben.

Az ülésdokumentáció név szerint megemlíti a következő tanulmányokat:

  • DelC 5.2 Regional Policy and European Economic Integration (M. F. Doyle) [Regionális intézkedések és az európai gazdasági integráció]
  • DelC 7.11 Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer) [Kérdőív a gazdasági és monetáris unió fokozatos megvalósításával kapcsolatban alkalmazandó főbb eszközökről és szakpolitikai intézkedésekről]
  • DelC 7.15 The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi) [Az ECU a monetáris unió folyamatában]
  • DelC 8.2 Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert) [A közösségbeli szociális védelem költségvetési és makrogazdasági vetületei]
Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 2.3 Harmadik ülés – 1988. november 8.

A Delors-bizottság harmadik ülésének legfontosabb témaköre a gazdasági és monetáris unió felé tett első lépések, középpontban az intézményi változásokkal, és hogy vajon a gazdasági és monetáris unió lehetséges-e jogi átalakulás nélkül.

Az ülésdokumentáció cím szerint említi a következő tanulmányokat:

  • DelC 6.2 A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen) [Európai központi banki rendszer: analitikus és operatív megfontolások]
  • DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière) [Első állomások egy európai tartalékbank felállítása felé vezető úton: európai tartalékalap létrehozása]
  • DelC 6.5 The Working of the EMS: a Personal Assessment (J. Godeaux) [Az EMS működése: személyes értékelés]
Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 2.4 Negyedik ülés – 1988. december 13.

A Delors-bizottság negyedik ülése teljes egészében a végleges jelentés vázával foglalkozott.

J. de Larosière a következő tanulmányt mutatta be:

  • DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière) [Első állomások egy európai tartalékbank felállítása felé vezető úton: európai tartalékalap létrehozása]
Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 2.5 Ötödik ülés – 1989. január 10.

A Delors-bizottság ötödik ülésén tárgyalt témakörök: a végleges jelentés III. fejezete (elsősorban az európai tartalékalap és egy új szerződés megfogalmazása), az ECU és olyan szervezeti kérdések, mint a bizottság szerepe.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 2.6 Hatodik ülés – 1989. február 14.

A Delors-bizottság hatodik ülése a végleges jelentés vázrendszerével foglalkozott. Az érintett témakörök: a monetáris unió működési kerete, céljai, az ECU, a gazdasági unió meghatározása, a közös irányelvek, a regionális különbségek, valamint a gazdasági és monetáris unió megvalósítására létrehozandó intézmény szerepe, megbízatása, funkciói és felépítése.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 2.7 Hetedik ülés – 1989. március 14.

A Delors-bizottság hetedik ülése a végleges jelentés vázrendszerével foglalkozott. Az érintett témakörök: a szerződésmódosítások, az irányelvek, a politikai összefüggések, a gazdasági és monetáris unió céljai és a felé vezető gyakorlati lépések, valamint az ECU.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 2.8 Nyolcadik ülés – 1989. április 11–12.

A Delors-bizottság nyolcadik ülésének középpontjában a jelentés véglegesítése állt. A tárgyalt témakörök: jogi követelmények, a szerződésmódosítások, a politikai összefüggések, a gazdasági és monetáris unió felé vezető gyakorlati lépések, valamint megvalósításának időbeli lefutása.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 2.9 Nem hivatalos ülések

Ebben az alfejezetben a Delors-bizottság tagjai által a nem hivatalos üléseken készített feljegyzések találhatók. Ezek keletkezési időpontjai 1988. július 19. és 1989. március 23. közé esnek.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok
DelC 3 Jelentés a gazdasági és monetáris unióról az Európai Közösségben

Ebben a szakaszban található a bizottság által kiadott „Jelentés a gazdasági és monetáris unióról az Európai Közösségben”, más néven a Delors-jelentés, valamint ennek tervezetei.

DelC 3 Jelentés a gazdasági és monetáris unióról az Európai Közösségben

A jelentéstervezetek és a bizottsági észrevételek keletkezési időpontjai 1988. július 22. és 1989. április 12. közé esnek.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok
DelC 4 A bizottságnak benyújtott tanulmányok gyűjteménye – bevezetés

Ebben a szakaszban a tanulmánygyűjtemény bevezetése található, benne egy bevezetővel, a tartalomjegyzékkel és az „Újra a Werner-jelentésről” című beszámolóval, ahogy a tartalomjegyzék mutatja. Az alfejezetek az egyes tanulmánytervezeteket és a hozzájuk fűzött megjegyzéseket tartalmazzák.

DelC 4.1 Bevezetés és tartalomjegyzék

A bevezetőtervezetek, a kapcsolódó megjegyzések és a tanulmánygyűjtemény tartalomjegyzékének keletkezési időpontjai 1989. március 30. és július 14. közé esnek.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 4.2 Újra a Werner-jelentésről (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések az 1988. július 14. és 1989. szeptember 1. közötti időszakban keletkeztek.

Ezt a tanulmányt az első ülés dokumentációjában cím szerint említik.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok
DelC 5 A bizottságnak benyújtott tanulmánygyűjtemény – a gazdasági unióval kapcsolatos tanulmányok

Ez a rész a gazdasági unió kategóriájával kapcsolatos tanulmánygyűjteménynek felel meg, a tartalomjegyzék szerint. Az alrészekben az egyes tanulmányok különféle tervezetei és a hozzájuk fűzött megjegyzések vannak.

DelC 5.1 Economic and Monetary Union and Relaunching the Construction of Europe (J. Delors) [Gazdasági és monetáris unió és Európa építésének újraindítása]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések az 1988. szeptember 26. és 30. közötti időszakban keletkeztek.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 5.2 Regional Policy and European Economic Integration (M. Doyle) [Regionális politika és az európai gazdasági integráció]

A tanulmánnyal kapcsolatos tervezeteken és megjegyzéseken nincs dátum.

Ezt a tanulmányt a második ülés dokumentációjában cím szerint említik.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 5.3 Regional Implications of Economic and Monetary Integration (J. Delors) [A gazdasági és monetáris integráció regionális következményei]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések az 1989. január 25-től 30-ig tartó időszakban keletkeztek.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 5.4 Macro-Coordination of Fiscal Policies in a European Economic and Monetary Union (Lámfalussy S.) [A fiskális politikák makroszintű összehangolása az európai gazdasági és monetáris unióban]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések az 1988. október 27. és 1989. július 6. közötti időszakban keletkeztek.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok
DelC 6 A bizottságnak benyújtott tanulmánygyűjtemény – a monetáris unióval kapcsolatos tanulmányok

Ez a szakasz a monetáris unió kategóriájával kapcsolatos tanulmánygyűjteménynek felel meg a tartalomjegyzék szerint. Az egyes alfejezetekben ugyanannak a tanulmánynak a különféle tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések találhatók.

DelC 6.1 The Further Development of the European Monetary System (K. O. Pöhl) [Az európai monetáris rendszer továbbfejlesztése]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések az 1988. október 7. és 1989. július 6. közötti időszakban keletkeztek.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 6.2 A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen) [Európai központi banki rendszer: analitikus és operatív megfontolások]

A tanulmánynak csak a végleges változata maradt meg 1989. júniusi dátummal.

Ezt a tanulmányt a harmadik ülés dokumentációjában cím szerint említik.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière) [Első állomások egy európai tartalékbank felállítása felé vezető úton: európai tartalékalap létrehozása]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések az 1988. október 28-tól december 6-ig tartó időszakban keletkeztek.

Ezt a tanulmányt a harmadik és a negyedik ülés dokumentációjában cím szerint említik.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 6.4 The ECU as a Parallel Currency (W. Duisenberg) [Az ECU mint párhuzamos fizetőeszköz]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések az 1988. október 30-tól november 29-ig tartó időszakban keletkeztek.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 6.5 The Working of the EMS: a Personal Assessment (J. Godeaux) [Az EMS működése: személyes értékelés]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések az 1988. november 2. és 1989. április 11. közötti időszakban keletkeztek.

Ezt a tanulmányt a harmadik ülés dokumentációjában cím szerint említik.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 6.6 The ECU Banking Market (Lámfalussy S.) [Az ECU banki piaca]

A tanulmánnyal kapcsolatos tervezetek és megjegyzések 1988. december 1-jén keltek.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 6.7 The ECU, the Common Currency and the Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa) [Az ECU, a közös pénznem és a monetáris unió]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések az 1989. január 4-től július 10-ig tartó időszakban keletkeztek.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 6.8 A Proposal for Stage Two Under Which Monetary Policy Operations Would Be Centralised in a Jointly-owned Subsidiary (Lámfalussy S.) [A második szakaszra vonatkozó javaslat, amelyben a monetáris politikai műveleteket közös tulajdonú leányvállalatban központosítják]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések az 1989. január 30-tól május 23-ig tartó időszakban keletkeztek.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 6.9 The Basic Difference Between the Frameworks for Policy Decision-making Provided by the EMS and EMU (P. Jaans) [Az EMR és a GMU által biztosított döntéshozói keretek közti alapvető különbség]

A tanulmány egyetlen meglévő változatán nem található dátum.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 6.10 An Operational Framework for an Integrated Monetary Policy in Europe (C. Ciampi) [Az egységesített monetáris politika működési kerete Európában]

A tanulmány egyetlen elérhető verziójának keltezése 1989 áprilisa.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok
DelC 7 Támogató tanulmányok – a szerzők bizottsági tagok

Ebben a szakaszban olyan tanulmányok találhatók, amelyeket benyújtottak ugyan a bizottságnak, de a tanulmánygyűjteményben nem szerepelnek. Az idesorolt tanulmányokat a bizottsági tagok nyújtották be. Az alfejezetek az egyes tanulmányok különféle tervezeteit és a hozzájuk fűzött megjegyzéseket tartalmazzák.

DelC 7.1 A European Central Banking System: Some Institutional Considerations (N. Thygesen) [Európai központi banki rendszer: néhány intézményi szempont]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések 1988. október 26-i keltűek.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 7.2 Economic and Monetary Union: the Main Issues (G. Baer, T. Padoa-Schioppa) [Gazdasági és monetáris unió: a fő kérdések]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések az 1988. augusztus 18-tól szeptember 1-ig tartó időszakban keletkeztek.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 7.3 Economic Union: Implications of a Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa) [Gazdasági unió: egy monetáris unió következményei]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések az 1988. szeptember 16-tól október 4-ig tartó időszakban keletkeztek.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 7.4 Features of a European Central Bank Statute (K. O. Pöhl) [Az Európai Központi Bank alapokmányának jellemzői]

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

A tanulmányhoz fűzött megjegyzések 1989. január 6-i keltűek.

DelC 7.5 Monetary Union and a European System of Central Banks (G. Baer, T. Padoa-Schioppa) [Monetáris unió és a központi bankok európai rendszere]

A tanulmány tervezeteinek és a hozzá fűzött megjegyzéseknek a keltezései 1988. október 21-től 31-ig terjednek.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 7.6 Objectives and Instruments of Monetary Policy at an Advanced Stage of Integration (N. Thygesen) [A monetáris politika céljai és eszközei az integráció fejlett stádiumában]

A tanulmány egyetlen elérhető verziójának kelte 1989. január 31.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 7.7 Outline of Problems Connected with a European Economic Union (K. O. Pöhl) [Az európai gazdasági unióval kapcsolatos problémák körvonalai]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések az 1988. szeptember 9-től október 6-ig tartó időszakban keletkeztek.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 7.8 Overcoming the Limits of Coordination in Conducting a Common Monetary Policy (C. Ciampi) [A közös monetáris politika koordinációs határainak leküzdése]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések 1989. február 8-i keltűek.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 7.9 Propositions relating to the ECU (Delors-bizottság) [Az ECU-hoz kapcsolódó javaslatok]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések 1989. január 27. és 31. között keltek.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 7.10 Quelques Réflexions sur les Missions et les Compétences du Centre de Décision de Politique Économique (J. Mingasson)

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések vagy 1988. október 14-i keltűek, vagy nincs rajtuk dátum.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 7.11 Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer) [Kérdőív a gazdasági és monetáris unió fokozatos megvalósításával kapcsolatban alkalmazandó főbb eszközökről és szakpolitikai intézkedésekről]

A kérdőív tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések, válaszok az 1988. október 11. és 1989. február 10. közötti időszakban keletkeztek.

Ezt a tanulmányt a második ülés dokumentációjában cím szerint említik.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 7.12 Questions and Answers on the ECU and European Monetary Union [Az ECU-ról és az európai monetáris unióról szóló kérdések és válaszok]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések 1989. január 20. és április 12. közötti keltezésűek.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 7.13 Regional Balancing Mechanisms in Economic and Monetary Unions (M. Emerson) [Regionális egyensúlyi mechanizmusok a gazdasági és monetáris uniókban]

A tanulmány egyetlen elérhető verziójának keltezése 1988. november 1.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 7.14 A Ciampi–Thygesen-terv

A tanulmány egyetlen elérhető verziójának keltezése 1989. március 10.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 7.15 The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi) [Az ECU a monetáris unió folyamatában]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések vagy 1989. január 7-i keltűek, vagy nincs rajtuk keltezés.

Ezt a tanulmányt a második ülés dokumentációjában cím szerint említik.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 7.16 The Legal Status of the Bank of Spain (M. Rubio) [A spanyol jegybank jogi státusza]

A tanulmánnyal kapcsolatos tervezeteken és megjegyzéseken nincs dátum.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok
DelC 8 Támogató tanulmányok – más szerzők

Ebben a szakaszban olyan tanulmányok találhatók, amelyeket benyújtottak ugyan a bizottságnak, de a tanulmánygyűjteményben nem szerepelnek. Az idesorolt tanulmányokat a bizottságon kívüli személyek vagy szervezetek nyújtották be. Az alfejezetek az egyes tanulmányok különféle tervezeteit és a hozzájuk fűzött megjegyzéseket tartalmazzák.

DelC 8.1 Alternative Paradigms for Monetary Union (D. Gros) [A monetáris unió alternatív paradigmái]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések az 1988. október 10-től november 21-ig tartó időszakban keletkeztek.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 8.2 Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert) [A közösségbeli szociális védelem költségvetési és makrogazdasági vetületei]

A tanulmány egyetlen elérhető verziójának keltezése 1989. január 25.

Ezt a tanulmányt a második ülés dokumentációjában cím szerint említik.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 8.3 Considerations on the Costs and Benefits of Economic and Monetary Union [A gazdasági és monetáris unió költségeivel és előnyeivel kapcsolatos megfontolások]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések az 1989. január 24-től február 20-ig tartó időszakban keletkeztek.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 8.4 Le Marché Intérieur et la Coopération Monétaire (Gazdasági Minisztérium, Dánia)

A tanulmány egyetlen elérhető verziójának keltezése 1989. november 9.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 8.5 L'Efficacité Économique des Politiques Régionales (J. Drevet)

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések vagy 1988. decemberi keltűek, vagy nincs rajtuk dátum.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 8.6 Les Rapports de la Banque de France et de l’État au Regard de la Loi

A tanulmány egyetlen elérhető verziójának keltezése 1988. december 22.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 8.7 Les Politiques Régionales dans le Mouvement vers l'Union Économique et Monétaire (Groupe Lacroix)

A tanulmány egyetlen elérhető verziójának keltezése 1989. január 23.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 8.8 Loi Organique Communautaire (C. Ehlermann)

A tanulmány egyetlen elérhető verziójának keltezése 1988. november 14.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 8.9 Mise en Application Graduelle des Dispositions d'un Traité sur l'UEM (C. Ehlermann)

A tanulmány egyetlen elérhető verziójának keltezése 1988. november 14.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 8.10 Monetary Policy and Financial Integration: Consequences of 1992 [Monetáris politika és pénzügyi integráció: 1992 következményei]

A tanulmánnyal kapcsolatos tervezeteken és megjegyzéseken nincs dátum.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 8.11 Note sur la Politique Régionale (J. van Ginderachter)

A tanulmány egyetlen elérhető verziójának keltezése 1988. október 31.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 8.12 Regional Policy within a Monetary Union: a Case Study of Strathclyde (Strathclyde Egyetem) [A monetáris unión belüli regionális politika: Strathclyde-esettanulmány]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések 1988. december 16. és 21. közötti keltűek.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 8.13 Some Technical Considerations on the Benefits of an Economic and Monetary Union (D. Gros, A. Jacquemin, M. Catinat) [Néhány technikai megfontolás a gazdasági és monetáris unió előnyeiről]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések 1989. január 18-i keltűek.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 8.14 The All Saints' Day Manifesto for European Monetary Union (The Economist) [Az európai monetáris unió mindszenti kiáltványa]

A cikk fénymásolatán nem található dátum.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 8.15 The Distribution of Economic Policy Powers in the Public Finances of Federal Economic and Monetary Union [A gazdaságpolitikai jogkörök megoszlása a föderális gazdasági és monetáris unió közfinanszírozásában]

A dokumentum egyetlen elérhető változatának keltezése 1988. december 19.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 8.16 The European Monetary System and its Interactions with Economic and Monetary Policies: Lessons for Future Progress Towards European Monetary Union [Az Európai Monetáris Rendszer gazdaság- és monetáris politikai összefüggései: az európai monetáris unió felé haladás jövőjének tanulságai]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések 1988. november 7-i keltűek.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 8.17 The Federal Reserve System: Origins and Development (P. van den Bergh) [A Federal Reserve System gyökerei és fejlődése]

A dokumentum egyetlen elérhető változatának keltezése 1988. október 23.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 8.18 The Legal Relationship Between the Central Bank and the Political Authorities in Denmark [A jegybank és a politikai hatóságok közötti jogi kapcsolat Dániában]

A dokumentum egyetlen elérhető változatának keltezése 1989. január 3.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 8.19 The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc. [A Dán Nemzeti Bank: törvény, rendeletek stb.]

Ez az alrész a „The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.” című, 1937. évi kiadványt foglalja magában.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

DelC 8.20 The Flaw in Europe's Tax Strategy (The Wall Street Journal) [A hiba Európa adóstratégiájában]

Ebben az alrészben a The Wall Street Journal 1989. március 30-i számából egy oldal fénymásolata található.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok
DelC 9 Külső kommunikáció

Ebben a szakaszban a Delors-bizottságon kívüli személyekkel és szervezetekkel folytatott levelezés, valamint a bizottsági tagok által a munkájukról külső rendezvényeken mondott beszédek találhatók. Felvilágosítás iránti kéréseket vagy a végleges jelentés példányainak igényléseit tartalmazza, valamint a megfelelő válaszokat. Nem tartalmaz támogató iratokat és kapcsolódó levelezést.

DelC 9 Külső kommunikáció

A külső levelezés és a beszédek keltezései 1988. november 15. és 1989. november 18. közé esnek.

Ebben az alfejezetben található dokumentumok

Ebben a szekcióban található oldalak