Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Kormányzótanács

A makroprudenciális döntéshozatal az EKB Kormányzótanácsának feladata. Az ennek keretében hozott döntések az egységes felügyeleti mechanizmus (Single Supervisory Mechanism – SSM) hatálya alá tartozó minden országra és bankra vonatkoznak, azaz az euroövezeti országokban és azokban az uniós országokban érvényesek, amelyek nemzeti hatóságai szoros együttműködési megállapodást kötöttek az Európai Központi Bankkal.

Makroprudenciális Fórum

Az EKB Kormányzótanácsa és Felügyeleti Testülete alkotta Makroprudenciális Fórum az Európa-szerte uralkodó többféle mikro- és makroprudenciális szemlélet rendszeres, magas szintű megvitatásának ad helyet.

Pénzügyi Stabilitási Bizottság

A Kormányzótanács és a Makroprudenciális Fórum munkáját a Pénzügyi Stabilitási Bizottság támogatja, amely az EKB, a nemzeti központi bankok és a felügyeletek képviselőiből áll. Az EKB és a nemzeti hatóságok közötti szakpolitikai egyeztetésnek és közös kockázatértékelésnek ad teret.

Együttműködés az európai és nemzetközi hatóságokkal és testületekkel

Az EKB – az európai uniós felügyeleti, szabályozási és szanálási keretrendszer fejlesztése céljából – szoros együttműködést folytat más európai intézményekkel és testületekkel, így az európai felügyeleti hatóságokkal, köztük az Európai Bankhatósággal (EBH), valamint az Európai Rendszerkockázati Testülettel (ERKT).

Emellett részt vesz a szabályozásról és felügyeletről folytatott szakpolitikai vitákban mind nemzetközi szinten (pl. Pénzügyi Stabilitási Tanács, Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság), mind európai szinten (pl. Európai Bizottság).

Ebben a szekcióban található oldalak