Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Politikai függetlenség

Az Európai Központi Bank (EKB) függetlensége elősegíti az árstabilitás fenntartását. Ezt a megállapítást a központi banki függetlenséggel kapcsolatos kiterjedt elméleti kutatások és empirikus adatok is alátámasztják.

Az EKB függetlenségét az egységes monetáris politikáról szóló intézményes keretfeltételekben (a Szerződés és az Alapokmány) fektették le.

Gyakorlati vonatkozások

Sem az EKB, sem a nemzeti központi bankok, sem pedig döntéshozó szerveik tagjai nem kérhetnek vagy fogadhatnak el utasítást uniós intézménytől és szervtől, az uniós tagállamok kormányaitól, sem bármely más testülettől.

Az uniós intézmények és szervek, valamint a tagállamok kormányai kötelesek tiszteletben tartani ezt az elvet, és nem kísérelhetik meg befolyásolni az EKB döntéshozó testületeit (a Szerződés 130. cikke).

Egyéb rendelkezések

Az EKB pénzügyeit az Európai Unióétól elkülönülten kezelik. Az EKB saját költségvetéssel rendelkezik; tőkéjét az euroövezetbeli nemzeti központi bankok jegyzik és fizetik be.

Az alapokmány rendelkezései szerint a Kormányzótanács tagjainak megbízatása hosszú időre szól. Az igazgatósági tagok nem jelölhetők újra.

A nemzeti központi banki elnököknek és az Igazgatóság tagjainak hivatali idejét az alábbi garanciákkal védik:

  • a nemzeti központi banki elnökök megbízatása legalább öt évre szól;
  • az EKB igazgatósági tagjainak hivatali ideje nyolc évre szól és nem újítható meg;
  • hivatalukból csak akadályoztatás vagy súlyos kötelességmulasztás esetén távolíthatók el;
  • jogvita esetén az Európai Unió Bírósága hivatott eljárni.

Az eurorendszer nem nyújthat kölcsönt sem uniós, sem nemzeti közintézménynek. Ez további védelmet nyújt számára a közigazgatási szervek bárminemű befolyása ellen.

Az eurorendszer működését tekintve független. Az EKB-nak a monetáris politika hatékony megvalósításához szükséges minden eszköz és hatáskör rendelkezésére áll, és jogában áll önállóan dönteni azok alkalmazási módjáról és idejéről.

Az EKB-nak joga van kötelező erejű rendeleteket hozni, amennyiben azok a KBER feladatainak ellátásához szükségesek, valamint az EU Tanácsa által hozott jogszabályokban megjelölt egyéb konkrét esetekben.

SEE ALSO

Find out more about related content

Ebben a szekcióban található oldalak