Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Miért független az EKB?

2017. január 12.

Az EKB elsődleges célja az árstabilitás fenntartása, amelyhez kulcsfontosságú politikai függetlenségének megőrzése. Mindez az euroövezet pénzügyi rendszerének alapköve.

Miért van szükség a központi bank függetlenségére?

A központi bankok nem voltak mindig függetlenek, de az idő múlásával egyértelmű tendencia figyelhető meg a monetáris politika kivonására a politika közvetlen befolyása alól. Empirikus kutatások számtalan eredménye és elméleti elemzések sora igazolja, hogy a független központi bankok hatékonyabbak az inflációs ráta alacsonyan tartásában.

Az árstabilitás őreiként ők teremtik meg az egészséges és kiegyensúlyozott gazdaság alapjait. Ha a központi bankok közvetlen állami befolyás alatt állnának, a politikusoknak lehetőségük nyílna arra, hogy a kamatlábakat saját érdekeik szerint alakítsák, és ezzel rövid távú gazdasági fellendülést idézzenek elő, vagy a jegybankpénzt népszerűséget célzó politikai intézkedéseik finanszírozására használhatnák fel. Ez hosszú távon súlyos negatív következményekkel járna a gazdaságra.

Az EKB-t kifejezetten független intézményként hozták létre, így biztosítva, hogy az európai polgárok érdekeit szem előtt tartva végezhesse tevékenységét. Az EU működéséről szóló szerződés nagyon világosan megfogalmazza, hogy az EKB megbízatása az euroövezet árstabilitásának fenntartása és hogy feladatköre erre korlátozódik. Az EKB ily módon olyan monetáris politikát folytathat, amely élénkítheti a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést Európában.

Melyek az EKB függetlenségét biztosító alappillérek?

Az egységes monetáris politika intézményi keretrendszere megvédi az EKB-t a politikai befolyástól. Az intézmény függetlensége öt alappilléren nyugszik, amelyeket a Központi Bankok Európai Rendszerének alapokmánya és az EU működéséről szóló szerződés fektet le.

Intézményi függetlenség

A szerződés kimondja, hogy az EKB nem kérhet és nem fogadhat el utasítást semmilyen intézménytől, kormánytól vagy testülettől. A tagállamok kormányai és más uniós intézmények szintén nem befolyásolhatják az EKB döntéshozó testületeit.

Személyi függetlenség

A KBER alapokmánya védi az EKB Igazgatósági tagjainak személyi függetlenségét. Megbízatásuk nem megújítható, nyolc évre szól, és a tagok csak súlyos kötelezettségszegés esetén távolíthatók el hivatalukból. Ez lehetővé teszi, hogy felelősségteljes és objektív döntéseket hozzanak.

Funkcionális és működési függetlenség

Az alapokmány minden szükséges illetékességgel felruházza az EKB-t elsődleges céljának megvalósításához. Ennek érdekében az eurorendszer kizárólagos illetékességgel rendelkezik az euroövezet monetáris politikáját illetően. Az EKB továbbá nem nyújthat közvetlen hitelt az állami szektornak, elkerülve ezzel, hogy a közintézmények nyomást gyakoroljanak rá.

Pénzügyi és szervezeti függetlenség

Az eurorendszert érő külső befolyás további csökkentésének érdekében az EKB és a nemzeti központi bankok saját pénzügyi forrásokkal és jövedelemmel rendelkeznek. A KBER-alapokmány értelmében az EKB saját belátása szerint alakíthatja ki belső struktúráját. Ez az autonómia teszi lehetővé az eurorendszer számára, hogy feladatait megfelelően végezhesse.

Jogi függetlenség

Az EKB önálló jogi személy. Így például keresetet nyújthat be az Európai Unió Bíróságánál, hogy szükség esetén megvédhesse függetlenségét.

Hogyan számoltatható el az EKB?

Az elszámoltathatóság a központi banki függetlenség szükséges velejárója, ezért az EKB kifejti és megindokolja döntéseit az uniós polgárok és választott képviselőik előtt. Az EKB elnöke többek között negyedévente meghallgatáson jelenik meg az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Ügyek Bizottsága előtt. Az Európai Parlament képviselői írásban is intézhetnek kérdéseket az elnökhöz.

Hogyan számoltatható el az EKB az intézkedéseiért?

Az öt alappillér összességében lehetővé teszi az EKB számára a monetáris politika független és hatékony irányítását, elszámoltathatóságáról pedig átfogó keretrendszer gondoskodik. Így a bank teljesítheti elsődleges célkitűzését, valamint az euroövezet polgárai és az európai gazdaság javára tevékenykedhet.