Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

De ce este BCE independentă?

12 ianuarie 2017

Independența politică a BCE este esențială pentru îndeplinirea obiectivului principal al acesteia, respectiv menținerea stabilității prețurilor. Aceasta reprezintă o componentă fundamentală a sistemului monetar al zonei euro.

De ce este necesară independența băncii centrale?

Băncile centrale nu au fost întotdeauna independente, existând, în timp, o tendință evidentă în direcția separării politicii monetare de influențele politice directe. Experiența practică bogată și analizele teoretice au evidențiat faptul că băncile centrale independente au o capacitate mai bună de a menține ratele inflației la un nivel scăzut.

Îndeplinind un rol de gardian al stabilității prețurilor, băncile centrale creează bazele unei economii solide și stabile. Dacă autoritățile guvernamentale ar exercita un control direct asupra băncilor centrale, politicienii ar putea fi tentați să modifice ratele dobânzilor în favoarea lor pentru a crea perioade de expansiune economică pe termen scurt sau să utilizeze banii băncii centrale pentru a finanța măsuri populare, ceea ce ar afecta semnificativ economia pe termen lung.

Pentru a asigura faptul că acționează în interesul optim al cetățenilor europeni, BCE a fost înființată în mod specific ca instituție independentă. Tratatul privind funcționarea UE conferă BCE un mandat foarte clar și limitat: menținerea stabilității prețurilor în zona euro. În acest mod, BCE are capacitatea de a aplica o politică monetară care favorizează creșterea economică și crearea de locuri de muncă în Europa.

Care sunt pilonii principali ai independenței BCE?

Cadrul instituțional destinat politicii monetare unice protejează BCE împotriva oricăror tipuri de influență politică. Independența BCE constă în cinci piloni principali, care se reflectă în Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și în Tratatul privind funcționarea UE.

Independența instituțională

Tratatul prevede că BCE nu trebuie să solicite sau să accepte instrucțiuni de la instituții, guverne sau alte organisme. Totodată, autorităților guvernamentale ale statelor membre și altor instituții ale UE li se interzice să influențeze organele de decizie ale BCE.

Independența personală

Statutul protejează independența personală a membrilor Comitetului executiv al BCE. Aceștia sunt numiți pentru un mandat de opt ani, care nu poate fi reînnoit, și pot fi demiși din funcție numai în cazul unei abateri grave. Această abordare le permite să adopte decizii responsabile și obiective.

Independența funcțională și operațională

Prin Statut, BCE i-au fost conferite toate competențele necesare pentru a atinge obiectivul principal al stabilității prețurilor. În acest scop, Eurosistemul dispune de competență exclusivă în ceea ce privește politica monetară în zona euro. În plus, BCE i se interzice să acorde în mod direct credite sectorului public. Această interdicție protejează BCE împotriva presiunilor din partea autorităților publice.

Independența financiară și organizațională

Pentru a limita și mai mult influențele externe asupra Eurosistemului, BCE și băncile centrale naționale dispun de resurse și venituri financiare proprii. Statutul permite BCE să își organizeze structura internă în modul pe care îl consideră corespunzător. Această autonomie permite Eurosistemului să își îndeplinească toate atribuțiile prevăzute.

Independența juridică

BCE dispune de personalitate juridică proprie. Aceasta îi permite să sesizeze Curtea Europeană de Justiție în vederea afirmării independenței sale, dacă este necesar.

Cum își asumă BCE responsabilitatea?

Asumarea responsabilității constituie un complement necesar al independenței băncii centrale. Prin urmare, BCE explică cetățenilor UE și reprezentanților aleși ai acestora deciziile pe care le adoptă și motivele care stau la baza lor. Printre altele, președintele BCE participă la audieri trimestriale ale Comisiei pentru afaceri economice și monetare din cadrul Parlamentului European. De asemenea, membrii Parlamentului European pot adresa BCE întrebări cu solicitare de răspuns scris.

Cum își asumă BCE responsabilitatea pentru acțiunile sale?

În ansamblu, cei cinci piloni ai independenței permit BCE să aplice politica monetară în mod autonom și eficient. În același timp, un cadru cuprinzător asigură asumarea responsabilității de către BCE, care își poate astfel urmări obiectivul principal privind stabilitatea prețurilor și poate acționa în interesul optim al cetățenilor zonei euro și al economiei europene.