Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Politična neodvisnost

Neodvisnost ECB prispeva k ohranjanju cenovne stabilnosti. To potrjujejo številne teoretične analize in empirični dokazi o neodvisnosti centralne banke.

Neodvisnost ECB je določena v institucionalnem okviru za enotno denarno politiko (v Pogodbi in Statutu).

Praktične posledice

Niti ECB niti nacionalne centralne banke (NCB) niti kateri koli član organov odločanja ne sme od institucij ali organov EU, vlade katere koli države članice EU ali katerega koli drugega organa zahtevati ali sprejemati navodil.

Institucije in organi EU ter vlade držav članic morajo spoštovati to načelo in ne smejo poskušati, da bi vplivali na člane organov odločanja ECB (člen 130 Pogodbe).

Druge določbe

Finančne zadeve ECB so ločene od zadev EU. ECB ima svoj proračun. Njen kapital vpišejo in vplačajo nacionalne centralne banke euroobmočja.

Statut predvideva dolg mandat za člane Sveta ECB. Člani Izvršilnega odbora ne morejo biti ponovno imenovani.

Guvernerjem nacionalnih centralnih bank in članom Izvršilnega odbora je zagotovljena varnost mandata:

  • guvernerji nacionalnih centralnih bank imajo najmanj 5-letni mandat;
  • člani Izvršilnega odbora ECB imajo enkraten 8-letni mandat;
  • oboji so lahko razrešeni samo v primeru nezmožnosti za opravljanje dela ali hujše kršitve;
  • za reševanje sporov je pristojno Sodišče Evropske unije.

Eurosistem organom EU ali subjektom javnega sektorja v posameznih državah ne sme dajati posojil. S tem je dodatno zaščiten pred morebitnim vplivom državnih oblasti.

Eurosistem je funkcionalno neodvisen. ECB ima na voljo vse instrumente in pristojnosti, ki so potrebni za izvajanje učinkovite denarne politike, in je pooblaščena, da se samostojno odloča, kdaj in kako jih bo uporabila.

ECB ima pravico, da sprejme zavezujoče predpise v obsegu, ki je potreben za izvajanje nalog ESCB in v nekaterih drugih primerih, določenih v posameznih aktih Sveta EU.

SEE ALSO

Find out more about related content

Pravni okvir

Pogodba in Statut

Vse strani v tem razdelku