Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Postopek preoblikovanja bankovcev

Decembra 2021 smo objavili načrte za preoblikovanje eurskih bankovcev. Ti načrti so del širšega razvoja novih bankovcev. Zagotoviti želimo, da bodo bankovci ljudem vedno na voljo, da bodo lahko dostopni ter da bodo še naprej dobro zaščiteno in učinkovito plačilno sredstvo. 

Obenem želimo, da so bankovci čim bolj trajnostni in okolju prijazni. Zato proučujemo njihov okoljski odtis, da bi ugotovili, kako lahko z novimi materiali in proizvodnimi postopki zmanjšamo njihov vpliv na okolje. Postopek preoblikovanja je hkrati tudi priložnost, da bankovci postanejo bolj vključujoči za vse Evropejce.

Odločitev o novi temi in novi oblikovni podobi bankovcev bo sprejel Svet ECB. Pri tem bo upošteval stališča javnosti, zbrana z anketami, in nasvete strokovnjakov.

V postopku sta dva glavna mejnika:

  1. izbira možnih prihodnjih tem
  2. faza oblikovanja, ki obsega izbiro možnih motivov in oblikovalski natečaj

Tudi v nadaljevanju postopka se bomo opirali na mnenja javnosti in nasvete strokovnjakov. Naš cilj je zagotoviti, da bosta nova tema in oblikovna podoba sprejemljiva za vse Evropejce in Evropejke.

Glavni koraki v postopku preoblikovanja

Izbira teme za prihodnje bankovce

Svet ECB je 29. novembra 2023 sklenil, da postopek preoblikovanja eurskih bankovcev prehaja v naslednjo fazo z dvema temama: »Evropska kultura« ter »Reke in ptice«. Da bi se čim bolj upoštevale preference javnosti, sta bili dve temi v ožjem izboru – »Reke: vodovja življenja v Evropi« ter »Ptice: svobodne, vzdržljive in navdihujoče« – združeni v eno samo temo, povezane z naravo, ki se vklaplja v širši sklop okoljskih in trajnostnih tem.

Zelo nam je pomembno, da odločitve, sprejete med celotnim postopkom preoblikovanja, odražajo mnenja evropske javnosti. Izbrani temi sta bili najbolj priljubljeni tako v spletni anketi ECB kot tudi v anketi, ki jo je izvedla zunanja javnomnenjska agencija.

Možni temi za prihodnje eurske bankovce


Evropska kultura

Bogata kulturna dediščina Evrope ter dinamični kulturni in kreativni sektorji krepijo evropsko identiteto, s tem pa gradijo skupen občutek pripadnosti. 

Kultura podpira skupne vrednote, vključenost in dialog tako v Evropi kot tudi vsepovsod po svetu. Kultura povezuje ljudi.

Reke in ptice

Reke in ptice ne poznajo meja ter tako simbolizirajo svobodo in enotnost med Evropejci ter našo povezanost z naravo. 

Evropa se ponaša z veliko raznolikostjo rek in ptic, ki nas navdihujejo in opozarjajo na našo odgovornost, da varujemo okolje.

Prisluhnili smo Evropejcem

Od začetka preoblikovanja bankovcev smo se dvakrat posvetovali z evropsko javnostjo. 

Med decembrom 2021 in marcem 2022 smo ljudi v vseh državah euroobmočja vprašali, kaj menijo o možnih temah za prihodnje eurske bankovce.

Oglejte si, kaj so odgovorili, v kvalitativni študiji o novih temah.

Celotno poročilo Povzetek

Med julijem in avgustom 2023 smo izvedli spletno anketo, v kateri smo ljudi prosili, da nam povejo, katere od sedmih tem v ožjem izboru so jim najbolj všeč. Odzvalo se je več kot 365.000 Evropejcev. Zaprosili smo tudi neodvisno javnomnenjsko agencijo, naj vzporedno s spletno anketo izvede podobno anketo v več državah, da bi imeli reprezentativen vzorec.

V poročilu je več informacij o rezultatih anket.

Celotno poročilo Povzetek

Posvetovanje s strokovnjaki

Ob koncu leta 2021 smo oblikovali svetovalno skupino za izbiro teme, tj. neodvisno, večdisciplinarno in raznoliko skupino strokovnjakov iz vsega euroobmočja, ki nam svetuje o možnih temah za nove bankovce. Skupina je na podlagi informacij, ki so bile zbrane s kvalitativno študijo, predlagala ožji izbor tem. 

Svet ECB je nato skrbno preučil, ali bi bile teme, ki so bile uvrščene v ožji izbor, vsebinsko blizu Evropejcem in Evropejkam ter ali predstavljajo evropsko življenje in vrednote. Po pregledu je sklenil, da doda še sedmo temo »Evropska kultura«.

Sedmerica tem v ožjem izboru je predstavljena spodaj (v naključnem vrstnem redu). Opis teh tem je na voljo v sporočilu za javnost z dne 10. julija 2023.

  • »Ptice: svobodne, vzdržljive in navdihujoče«
  • »Evropska kultura«
  • »Evropske vrednote, kot se odražajo v naravi«
  • »Prihodnost je tvoja« 
  • »Roke: skupaj gradimo Evropo«
  • »Naša Evropa, mi sami«
  • »Reke: vodovja življenja v Evropi« 

Več o delu 
svetovalne skupine za izbiro teme


Vzpostavljena je bila strokovna skupina – svetovalna skupina za izbiro motivov – ki podpira ECB s tem, da Svetu ECB predlaga motive na podlagi izbranih tem. Člani skupine predstavljajo različna področja strokovnega znanja v zvezi z izbranima temama.

Člani svetovalne skupine za izbiro motivov

Potem ko sta bili kot možni temi za prihodnje eurske bankovce izbrani »Evropska kultura« ter »Reke in ptice«, bomo zdaj izbrali motive, ki najbolje ponazarjajo ti dve temi.

Nato bomo začeli pripravljati oblikovalski natečaj. O fazi priprave oblikovne podobe in oblikovalskem natečaju vas bomo podrobno obveščali na naših uradnih kanalih. Svet ECB bo prihodnjo oblikovno podobo predvidoma izbral v letu 2026.

Ko bo prihodnja oblikovna podoba izbrana, se bo Svet ECB odločil, kdaj bodo novi eurski bankovci izdelani in izdani. Zatem bo minilo še nekaj let, preden bodo prvi bankovci izdelani in na koncu prišli v naše denarnice.

Vse strani v tem razdelku