Menu


O Evropski centralni banki

Evropska centralna banka je centralna banka za euroobmočje

Evropska centralna banka (ECB) je centralna banka 19 držav Evropske unije, ki so sprejele euro. Naša glavna naloga je ohranjati stabilnost cen v euroobmočju in s tem vzdrževati kupno moč enotne valute.Kakšna organizacija je ECB?

ECB je uradna institucija EU, ki je v samem središču Eurosistema in enotnega mehanizma nadzora, prek katerega se izvaja bančni nadzor. Seznanite se z njeno organizacijo in spoznajte člane Sveta ECB, ki je glavni organ odločanja.

Odločanje
Organigram ECB
Poslanstvo ECB

Naše poslanstvo je, da z varovanjem vrednosti eura in ohranjanjem cenovne stabilnosti služimo prebivalcem Evrope. Seznanite se s poslanstvom ECB, Eurosistema in enotnega mehanizma nadzora.

Izjava o poslanstvu
Kaj so naše naloge?

Določamo in izvajamo denarno politiko za euroobmočje ter opravljamo številne druge naloge, med katerimi je tudi bančni nadzor.

Naloge ECB
ECB, ESCB in Eurosistem
Demokratična odgovornost do prebivalcev Evrope

Delamo v dobro prebivalcev Evrope, ki smo jim tudi formalno odgovorni prek Evropskega parlamenta. Pogodbi o Evropski uniji določata različne kanale izvajanja demokratične odgovornosti, med katerimi je tudi izdajanje letnega poročila.

Odgovornost
Letno poročilo