Izvršilni odbor

Bankovci

  Oddelki:

 • Razvoj gotovine
 • Upravljanje gotovine

Makrobonitetna politika in finančna stabilnost

  Oddelki:

 • Finančna regulacija
 • Makrofinančne politike
 • Makrofinančne povezave
 • Spremljanje finančne stabilnosti

Notranja revizija

  Oddelki:

 • Izvajanje revizij 1
 • Izvajanje revizij 2

Raziskave

  Oddelki:

 • Finančne raziskave
 • Raziskave s področja denarne politike

Sekretariat ESRB

Stiki z javnostjo

  Oddelki:

 • Delo z javnostjo
 • Jezikovne storitve
 • Odnosi s svetovnimi mediji
 • Splet in digitalni mediji

Tržna infrastruktura in plačila

  Oddelki:

 • Pregled nad delovanjem sistemov
 • Razvoj tržne infrastrukture
 • Tržna integracija
 • Upravljanje tržne infrastrukture

Upravljanje tveganj

  Oddelki:

 • Analiza tveganj
 • Strategija na področju tveganj

Ekonomske analize

Direktorat Denarna politika

  Oddelki:

 • Denarna analiza
 • Kapitalski trgi in finančna struktura
 • Strategija denarne politike

Direktorat Gospodarska gibanja

  Oddelki:

 • Cene in stroški
 • Fiskalna politika
 • Konvergenca in konkurenčnost
 • Proizvodnja in popraševanje
 • Spremljanje držav

Mednarodni in evropski odnosi

  Oddelki:

 • Analiza mednarodne ekonomske politike
 • Mednarodni odnosi in sodelovanje
 • Predstavništvo ECB v Washingtonu
 • Ustanove in forumi EU (vključuje predstavniški urad ECB v Bruslju)
 • Zunanja gibanja

Pravna služba

  Oddelki:

 • Finančno pravo
 • Institucionalno pravo
 • Zakonodaja
 • Zakonodaja o nadzoru

Sekretariat

  Oddelki:

 • Sekretariat
 • Služba za skladnost s predpisi in upravljanje
 • Upravljanje dokumentov

Statistika

  Oddelki:

 • Denarna in finančna statistika
 • Makroekonomska statistika
 • Razvoj in usklajevanje statistike
 • Statistika v zvezi z nadzorom
 • Statistične storitve
 • Zunanja statistika

Svetovanje Izvršilnemu odboru

Tržne operacije

  Oddelki:

 • Analiza tržnih operacij
 • Denarni trg in likvidnost
 • Operacije na obvezniških trgih in mednarodne operacije
 • Sistemi za tržne operacije
 • Storitve finančnih operacij

Glavni koordinator podpornih služb

Finance

  Oddelki:

 • Centralno javno naročanje
 • Finančno poročanje
 • Proračun in kontroling
 • Računovodstvo

Kadrovska služba

  Oddelki:

 • Partnerstvo s poslovnimi področji
 • Poklicno usmerjanje
 • Storitve za zaposlene

Informacijski sistemi

  Oddelki:

 • Analitične aplikacije
 • Infrastruktura in operacije
 • Izvedbene aplikacije
 • Organizacijski sistemi
 • Upravljanje IT in poslovni odnosi
 • Varnost in arhitektura

Uprava

  Oddelki:

 • Splošna služba
 • Upravljanje prostorov
 • Varovanje in zaščita

Nadzorni odbor

Mikrobonitetni nadzor I

  Oddelki:

 • Nadzor pomembnih bank I–VII

Mikrobonitetni nadzor III

  Oddelki:

 • Analize in metodološka podpora
 • Pregled nad institucijami in sektorji
 • Pregled nad nadzorom in odnosi s pristojnimi nacionalnimi organi

Sekretariat Nadzornega odbora

Mikrobonitetni nadzor II

  Oddelki:

 • Nadzor pomembnih bank VIII–XV

Mikrobonitetni nadzor IV

  Oddelki:

 • Analiza tveganj v okviru EMN
 • Centralizirani inšpekcijski pregledi na kraju samem
 • Dovoljenja
 • Interni modeli
 • Krizno upravljanje
 • Nadzorne politike
 • Priprava in usklajevanje načrtov nadzorniških pregledov
 • Razvoj metodologije in standardov
 • Uveljavljanje pravil in sankcije
 • Zagotavljanje kakovosti nadzora