European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Organigram ECB

Izvršilni odbor

Služba za varstvo podatkov

Denarna politika

 • Denarna analiza
 • Kapitalski trgi in finančna struktura
 • Strategija denarne politike

Makrobonitetna politika in finančna stabilnost

 • Finančna regulacija in politika
 • Makrobonitetna politika
 • Modeliranje stresnih testov
 • Sistemsko tveganje in finančne institucije
 • Tržno financiranje

Notranja revizija

 • Izvajanje revizij
 • Revizijska podpora in preiskave

Raziskave

 • Finančne raziskave
 • Raziskave s področja denarne politike

Sekretariat ESRB

Stiki z javnostjo

 • Digitalni mediji
 • Jezikovne storitve
 • Komunikacija z javnostjo
 • Medijsko središče
 • Strateška komunikacija

Tržna infrastruktura in plačila

 • Podpora tržni infrastrukturi
 • Pregled nad delovanjem sistemov
 • Razvoj tržne infrastrukture
 • Tržne inovacije in integracija
 • Upravljanje tržne infrastrukture

Upravljanje tveganj

 • Analiza tveganj
 • Strategija na področju tveganj

Bankovci

 • Razvoj gotovine
 • Upravljanje gotovine

Ekonomske analize

 • Analiza poslovnih ciklov
 • Cene in stroški
 • Fiskalna politika
 • Modeliranje napovedi in politik
 • Ponudbena stran, trg dela in spremljanje držav
 • Zunanji sektor euroobmočja in uvedba eura

Mednarodni in evropski odnosi

 • Analiza mednarodne ekonomske politike
 • Predstavniški urad ECB v Bruslju
 • Predstavniški urad ECB v Washingtonu
 • Predstavništvo ECB v Londonu
 • Ustanove in forumi EU
 • Zunanja gibanja

Pravna služba

 • Finančno pravo
 • Institucionalno pravo
 • Zakonodaja
 • Zakonodaja o nadzoru

Sekretariat

 • Sekretariat
 • Upravljanje informacij

Služba za skladnost s predpisi in upravljanje

 • Skladnost s predpisi in upravljanje

Statistika

 • Analitični kreditni in glavni podatki
 • Denarna in ekonomska statistika
 • Podatki o bančnem nadzoru
 • Podatki o vrednostnih papirjih in finančnih trgih
 • Statistične aplikacije in orodja
 • Zunanja statistika in sektorski računi

Podatkovna služba

 • Podatkovna služba

Svetovanje Izvršilnemu odboru

Center za podnebne spremembe

Tržne operacije

 • Analiza tržnih operacij
 • Denarni trg in likvidnost
 • Operacije na obvezniških trgih in mednarodne operacije
 • Sistemi za tržne operacije
 • Storitve finančnih operacij

Glavni koordinator podpornih služb

Informacijski sistemi

 • Centralnobančne storitve
 • Digitalna varnost
 • Infrastruktura in operacije
 • Inovacije in arhitektura
 • Organizacijski sistemi
 • Podatkovna analitika
 • Storitve za bonitetni nadzor

Korporativne storitve

Finance

 • Centralno javno naročanje
 • Finančno računovodstvo in poročanje
 • Proračun in kontroling

Uprava

 • Splošna služba
 • Upravljanje prostorov
 • Varovanje in zaščita

Upravljanje in preoblikovanje

Kadrovska služba

 • Partnerstvo s poslovnimi področji
 • Poklicno usmerjanje
 • Storitve za zaposlene

Skupina za organizacijsko učinkovitost

Operativno tveganje in neprekinjeno poslovanje

Predsednik in podpredsednik Nadzornega odbora

Inšpekcijski pregledi na kraju samem in preverjanje notranjih modelov

 • Inšpekcijski pregledi finančnih tveganj
 • Inšpekcijski pregledi nefinančnih tveganj
 • Operativni postopki in integracija
 • Preverjanje notranjih modelov

Sistemske in mednarodne banke

 • Oddelki 1–6

Univerzalne in diverzificirane institucije

 • Oddelki 1–6

Strategija nadzora in tveganja

 • Nadzorna tveganja – finančna tveganja
 • Nadzorna tveganja – nefinančna tveganja
 • Služba za strateško načrtovanje
 • Strateška tveganja in analitika

Horizontalni nadzor

 • Nadzorna metodologija
 • Nadzorna politika
 • Strokovnjaki za kapitalske trge in zakladništvo
 • Strokovnjaki za kreditno tveganje
 • Strokovnjaki za nefinančna tveganja
 • Strokovnjaki za stresno testiranje
 • Ustreznost poslovnih modelov in kapitalska ustreznost

Specializirane institucije in manj pomembne institucije

 • Oddelki 1–5
 • Pregled nad institucijami in sektorji

Upravljanje in operativni postopki v EMN

 • Dovoljenja
 • Ocenjevanje sposobnosti in primernosti
 • Sankcije
 • Sekretariat EMN
 • Tehnologija in inovacije

Vse strani v tem razdelku