Bord Eżekuttiv

Ekonomija

 • Tbassir u użu ta' makromudelli għall-politika

Politika Monetarja

 • Analiżi Monetarja
 • Strateġija Politika Monetarja
 • Swieq tal-Kapital / Struttura Finanzjarja

Żviluppi Ekonomiċi

 • Analiżi taċ-Ċiklu tan-Negozju
 • Il-Qasam tal-Provvista, is-Swieq tax-Xogħol u s-Sorveljanza
 • Politika Fiskali
 • Prezzijiet u Spejjeż
 • Settur Estern taż-Żona tal-Euro & Adozzjoni tal-Euro

Infrastruttura tas-Suq u Ħlasijiet

 • Ġestjoni Infrastruttura tas-Suq
 • Integrazzjoni tas-Suq
 • Sorveljanza
 • Żvilupp Infrastruttura tas-Suq

Komunikazzjoni

 • Kuntatti (Outreach)
 • Relazzjonijiet Midja Globali
 • Servizzi Lingwistiċi
 • Web u Midja diġitali

Operazzjonijiet tas-Suq

 • Analiżi Operazzjonijiet tas-Suq
 • Servizzi Operazzjonijiet Finanzjarji
 • Sistemi Operazzjonijiet tas-Suq
 • Suq Monetarju u Likwidità
 • Swieq tal-Bonds u Operazzjonijiet Internazzjonali

Relazzjonijiet Internazzjonali u Ewropej

 • Analiżi Politika Internazzjonali
 • Istituzzjonijiet u Forums tal-UE (inkluż l-Uffiċċju tar-Rappreżentanza tal-BĊE fi Brussell)
 • Uffiċċju ta' Brussell
 • Uffiċċju ta' Washington
 • Żviluppi Esterni

Segretarjat

 • Segretarjat
 • Servizzi Ġestjoni tal-Informazzjoni
 • Uffiċċju Konformità u Governanza

Servizzi Legali

 • Dritt Finanzjarju
 • Dritt Istituzzjonali
 • Dritt Superviżorju
 • Leġiżlazzjoni

Verifika Interna

 • Missjonijiet tal-Verifika 1
 • Missjonijiet tal-Verifika 2

Ġestjoni tar-Riskju

 • Analiżi tar-Riskju
 • Strateġija tar-Riskju

Karti tal-flus

 • Ġestjoni tal-Valuta
 • Żvilupp tal-Valuta

Kunsillier tal-Bord Eżekuttiv

Politika Makroprudenzjali u Stabbiltà Finanzjarja

 • Kollegamenti Makrofinanzjarji
 • Politika Makrofinanzjarja
 • Regolamentazzjoni Finanzjarja
 • Sorveljanza Stabbiltà Finanzjarja

Riċerka

 • Riċerka Finanzjarja
 • Riċerka Politika Monetarja

Segretarjat BERS

Statistika

 • Applikazzjonijiet u Għodod tal-Istatistika
 • Dejta analitika tal-kreditu u Master Data
 • Dejta Superviżjoni Bankarja
 • Statistika Esterna u Kontijiet Settorjali
 • Statistika Monetarja u Ekonomika
 • Titoli u Dejta tas-Swieq Finanzjarji

Uffiċju ewlieni għas-Servizzi

Ġestjoni tar-Riskju Operazzjonali u Kontinwità tax-Xogħol

Amministrazzjoni

 • Bini
 • Servizzi Amministrattivi
 • Sigurtà u Sikurezza

Riżorsi Umani

 • Servizzi tal-Impjegati
 • Sħubija tax-Xogħol
 • Żvilupp Professjonali

Grupp Effikaċja Organizzattiva

Finanzi

 • Akkwist Ċentrali
 • Baġit u Kontroll
 • Kontabilità
 • Rappurtar Finanzjarju

Sistemi tal-Informazzjoni

 • Applikazzjonijiet Netwerk Analitiku
 • Applikazzjonijiet Netwerk Eżekuttiv
 • Governanza Informatika u Relazzjonijiet tax-Xogħol
 • Infrastruttura u Operazzjonijiet
 • Sigurtà u Arkitettura
 • Sistemi tal-Intrapriża

Bord Superviżorju

Superviżjoni Mikroprudenzjali I

 • Superviżjoni Banek Sinifikanti I-VII

Superviżjoni Mikroprudenzjali III

 • Appoġġ Analitiku u Metodoloġiku
 • Sorveljanza Istituzzjonali u Settorjali
 • Sorveljanza Superviżorja u Relazzjonijiet mal-ANK

Segretarjat Bord Superviżorju

Superviżjoni Mikroprudenzjali II

 • Superviżjoni Banek Sinifikanti VIII-XV

Superviżjoni Mikroprudenzjali IV

 • Analiżi tar-Riskju tal-MSU
 • Assigurazzjoni tal-Kwalità Superviżorja
 • Awtorizzazzjoni
 • Ġestjoni tal-Kriżijiet
 • Infurzar u Sanzjonijiet
 • Ippjanar u Koordinazzjoni tas-SEP
 • Mudelli Interni
 • Politika Superviżorja
 • Spezzjonijiet Ċentralizzati Fuq il-Post
 • Żvilupp ta' Metodoloġija u Standards