Menu

Bord Eżekuttiv

Ekonomija

 • Analiżi taċ-Ċiklu tan-Negozju
 • Il-Qasam tal-Provvista, is-Swieq tax-Xogħol u s-Sorveljanza
 • Politika Fiskali
 • Prezzijiet u Spejjeż
 • Settur Estern taż-Żona tal-Euro u Adozzjoni tal-Euro
 • Tbassir u Mudelli tal-Politika

Infrastruttura tas-Suq u Ħlasijiet

 • Appoġġ għall-Infrastruttura tas-Suq
 • Ġestjoni tal-Infrastruttura tas-Suq
 • Innovazzjoni u Integrazzjoni tas-Suq
 • Sorveljanza
 • Żvilupp tal-Infrastruttura tas-Suq

Komunikazzjoni

 • Kuntatti Interni u Esterni (Internal & External Engagement)
 • Relazzjonijiet Midja Globali
 • Servizzi Lingwistiċi
 • Web u Midja diġitali

Operazzjonijiet tas-Suq

 • Analiżi tal-Operazzjonijiet tas-Suq
 • Servizzi tal-Operazzjonijiet Finanzjarji
 • Sistemi tal-Operazzjonijiet tas-Suq
 • Suq Monetarju u Likwidità
 • Swieq tal-Bonds u Operazzjonijiet Internazzjonali

Politika Monetarja

 • Analiżi Monetarja
 • Strateġija tal-Politika Monetarja
 • Swieq tal-Kapital / Struttura Finanzjarja

Riċerka

 • Riċerka Finanzjarja
 • Riċerka Politika Monetarja

Segretarjat BERS

Statistika

 • Applikazzjonijiet u Għodod tal-Istatistika
 • Dejta analitika tal-kreditu u Master Dejta
 • Dejta Superviżjoni Bankarja
 • Statistika Esterna u Kontijiet Settorjali
 • Statistika Monetarja u Ekonomika
 • Titoli u Dejta tas-Swieq Finanzjarji

Ġestjoni tar-Riskju

 • Analiżi tar-Riskju
 • Strateġija tar-Riskju

Karti tal-flus

 • Ġestjoni tal-Valuta
 • Żvilupp tal-Valuta

Kunsillier tal-Bord Eżekuttiv

Politika Makroprudenzjali & Stabbiltà Finanzjarja

 • Finanza abbażi tas-Suq
 • Mudellar tat-Testijiet tal-Istress
 • Politika Makroprudenzjali
 • Regolamentazzjoni Finanzjarja & Politika
 • Riskju Sistemiku & Istituzzjonijiet Finanzjarji

Relazzjonijiet Internazzjonali u Ewropej

 • Analiżi Politika Internazzjonali
 • Istituzzjonijiet u Forums tal-UE (inkluż l-Uffiċċju tar-Rappreżentanza tal-BĊE fi Brussell)
 • Uffiċċju ta' Brussell
 • Uffiċċju ta' Washington
 • Żviluppi Esterni

Segretarjat

 • Segretarjat
 • Servizzi ta’ Ġestjoni tal-Informazzjoni

Uffiċċju tal-Konformità u l-Governanza

 • Konformità u Governanza

Servizzi Legali

 • Dritt Finanzjarju
 • Dritt Istituzzjonali
 • Dritt Superviżorju
 • Leġiżlazzjoni

Verifika Interna

 • Appoġġ u Investigazzjonijiet tal-Verifika
 • Missjonijiet tal-Verifika

Uffiċċju Ewlieni għas-Servizzi

Riżorsi Umani

 • Servizzi tal-Impjegati
 • Sħubija tax-Xogħol
 • Żvilupp Professjonali

Sistemi tal-Informazzjoni

 • Innovazzjoni & Arkitettura
 • Qasam tas-Servizzi Prudenzjali
 • Servizzi Analitiċi tad-Dejta tad-Domain
 • Servizzi Eżekuttivi tad-Domain
 • Servizzi tal-Infrastruttura u l-Operazzjonijiet
 • Servizzi tas-Sigurtà Diġitali
 • Sistemi tad-Domain tal-Intrapriża

Servizzi ta' Governanza u Trasformazzjoni

Servizzi Korporattivi

Amministrazzjoni

 • Bini
 • Servizzi Amministrattivi
 • Sigurtà u Sikurezza

Finanzi

 • Akkwist Ċentrali
 • Baġit u Kontroll
 • Kontabilità
 • Rappurtar Finanzjarju

Grupp għall-Effikaċja Organizzattiva

Ġestjoni tar-Riskju Operazzjonali u Kontinwità tax-Xogħol

President u Viċi President tal-Bord Superviżorju

Superviżjoni Mikroprudenzjali I

 • Superviżjoni ta’ Banek Sinifikanti I-VII, XVI, XVII

Superviżjoni Mikroprudenzjali III

 • Appoġġ Analitiku u Metodoloġiku
 • Sorveljanza Istituzzjonali u Settorjali
 • Sorveljanza Superviżorja u Relazzjonijiet mal-ANK

Segretarjat tal-Bord Superviżorju

 • Assigurazzjoni tal-Kwalità Superviżorja
 • Awtorizzazzjoni
 • Infurzar & Sanzjonijiet
 • Teħid ta' Deċiżjonijiet MSU

Superviżjoni Mikroprudenzjali II

 • Superviżjoni ta’ Banek Sinifikanti VIII-XV

Superviżjoni Mikroprudenzjali IV

 • Analiżi tar-Riskju tal-MSU
 • Ġestjoni tal-Kriżijiet
 • Ippjanar u Koordinazzjoni tas-Superviżjoni
 • Mudelli Interni
 • Politika Superviżorja
 • Spezzjonijiet Ċentralizzati Fuq il-Post
 • Żvilupp ta' Metodoloġija u Standards