Bord Eżekuttiv

Ekonomija

Direttorat Politika Monetarja

  Taqsimiet:

 • Analiżi Monetarja
 • Strateġija Politika Monetarja
 • Swieq tal-Kapital / Struttura Finanzjarja

Direttorat Żviluppi Ekonomiċi

  Taqsimiet:

 • Konverġenza u Kompetittività
 • Politika Fiskali
 • Prezzijiet u Spejjeż
 • Produzzjoni u Domanda
 • Sorveljanza tal-Pajjiżi

Infrastruttura tas-Suq u Ħlasijiet

  Taqsimiet:

 • Ġestjoni Infrastruttura tas-Suq
 • Integrazzjoni tas-Suq
 • Sorveljanza
 • Żvilupp Infrastruttura tas-Suq

Komunikazzjoni

  Taqsimiet:

 • Kuntatti (Outreach)
 • Relazzjonijiet Midja Globali
 • Servizzi Lingwistiċi
 • Web u Midja diġitali

Operazzjonijiet tas-Suq

  Taqsimiet:

 • Analiżi Operazzjonijiet tas-Suq
 • Servizzi Operazzjonijiet Finanzjarji
 • Sistemi Operazzjonijiet tas-Suq
 • Suq Monetarju u Likwidità
 • Swieq tal-Bonds u Operazzjonijiet Internazzjonali

Relazzjonijiet Internazzjonali u Ewropej

  Taqsimiet:

 • Analiżi Politika Internazzjonali
 • Istituzzjonijiet u Forums tal-UE (inkluż l-Uffiċċju tar-Rappreżentanza tal-BĊE fi Brussell)
 • Rappreżentanza tal-BĊE f'Washington D.C.
 • Relazzjonijiet u Kooperazzjoni Internazzjonali
 • Żviluppi Esterni

Segretarjat

  Taqsimiet:

 • Segretarjat
 • Servizzi Ġestjoni tal-Informazzjoni
 • Uffiċċju Konformità u Governanza

Servizzi Legali

  Taqsimiet:

 • Dritt Finanzjarju
 • Dritt Istituzzjonali
 • Dritt Superviżorju
 • Leġiżlazzjoni

Verifika Interna

  Taqsimiet:

 • Missjonijiet tal-Verifika 1
 • Missjonijiet tal-Verifika 2

Ġestjoni tar-Riskju

  Taqsimiet:

 • Analiżi tar-Riskju
 • Strateġija tar-Riskju

Karti tal-flus

  Taqsimiet:

 • Ġestjoni tal-Munita
 • Żvilupp tal-Munita

Kunsillier tal-Bord Eżekuttiv

Politika Makroprudenzjali u Stabbiltà Finanzjarja

  Taqsimiet:

 • Kollegamenti Makrofinanzjarji
 • Politika Makrofinanzjarja
 • Regolamentazzjoni Finanzjarja
 • Sorveljanza Stabbiltà Finanzjarja

Riċerka

  Taqsimiet:

 • Riċerka Finanzjarja
 • Riċerka Politika Monetarja

Segretarjat BERS

Statistika

  Taqsimiet:

 • Servizzi Informazzjoni Statistika
 • Statistika Esterna
 • Statistika Makroekonomika
 • Statistika Monetarja u Finanzjarja
 • Statistika Superviżorja
 • Żvilupp u Koordinazzjoni tal-Istatistika

Kap Uffiċjal għas-Servizzi

Amministrazzjoni

  Taqsimiet:

 • Bini
 • Servizzi Amministrattivi
 • Sigurtà u Sikurezza

Riżorsi Umani

  Taqsimiet:

 • Servizzi tal-Impjegati
 • Sħubija tax-Xogħol
 • Żvilupp Professjonali

Finanzi

  Taqsimiet:

 • Akkwist Ċentrali
 • Baġit u Kontroll
 • Kontabilità
 • Rappurtar Finanzjarju

Sistemi tal-Informazzjoni

  Taqsimiet:

 • Applikazzjonijiet Netwerk Analitiku
 • Applikazzjonijiet Netwerk Eżekuttiv
 • Governanza Informatika u Relazzjonijiet tax-Xogħol
 • Infrastruttura u Operazzjonijiet
 • Sigurtà u Arkitettura
 • Sistemi tal-Impriża

Bord Superviżorju

Superviżjoni Mikroprudenzjali I

  Taqsimiet:

 • Superviżjoni Banek Sinifikanti I-VII

Superviżjoni Mikroprudenzjali III

  Taqsimiet:

 • Appoġġ Analitiku u Metodoloġiku
 • Sorveljanza Istituzzjonali u Settorjali
 • Sorveljanza Superviżorja u Relazzjonijiet mal-ANK

Segretarjat Bord Superviżorju

Superviżjoni Mikroprudenzjali II

  Taqsimiet:

 • Superviżjoni Banek Sinifikanti VIII-XV

Superviżjoni Mikroprudenzjali IV

  Taqsimiet:

 • Analiżi tar-Riskju tal-MSU
 • Assigurazzjoni tal-Kwalità Superviżorja
 • Awtorizzazzjoni
 • Ġestjoni tal-Kriżijiet
 • Infurzar u Sanzjonijiet
 • Ippjanar u Koordinazzjoni tas-SEP
 • Mudelli Interni
 • Politika Superviżorja
 • Spezzjonijiet Ċentralizzati Fuq il-Post
 • Żvilupp ta' Metodoloġija u Standards