Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB organizacinė schema

Vykdomoji valdyba

Duomenų apsaugos tarnyba

Banknotų direktoratas

 • Banknotų kūrimo skyrius
 • Banknotų valdymo skyrius

ESRV sekretoriatas

Makroprudencinės politikos ir finansinio stabilumo generalinis direktoratas

 • Finansinio reguliavimo ir politikos skyrius
 • Makroprudencinės politikos skyrius
 • Nebankinių finansų tarpininkų ir rinkų skyrius
 • Sisteminės rizikos ir finansų įstaigų skyrius
 • Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis modeliavimo skyrius

Rinkos infrastruktūros ir mokėjimų generalinis direktoratas

 • Rinkos infrastruktūros palaikymo skyrius
 • Rinkos infrastruktūros valdymo skyrius
 • Rinkos infrastruktūros vystymo skyrius
 • Rinkos inovacijų ir integracijos skyrius
 • Stebėsenos skyrius

Skaitmeninio euro direktoratas

 • Pozicionavimo ir informavimo skyrius
 • Produkto pasiūlymo skyrius
 • Visapusio produkto kūrimo ir įgyvendinimo skyrius

Rizikos valdymo direktoratas

 • Rizikos analizės skyrius
 • Rizikos strategijos skyrius

Statistikos generalinis direktoratas

 • Analitinių kredito ir pagrindinių duomenų skyrius
 • Bankų priežiūros duomenų skyrius
 • Išorės sektoriaus statistikos ir sektorių sąskaitų skyrius
 • Pinigų ir ekonominės statistikos skyrius
 • Statistinių programų ir priemonių skyrius
 • Vertybinių popierių ir finansų rinkų duomenų skyrius

Duomenų skyrius

 • Duomenų skyrius

Teisinių paslaugų generalinis direktoratas

 • Finansų teisės skyrius
 • Institucinės teisės skyrius
 • Priežiūros teisės skyrius
 • Teisės aktų skyrius

Vidaus audito direktoratas

 • Audito skyrius
 • Paramos auditui ir tyrimų skyrius

Mediacijos tarnyba

Ekonomikos generalinis direktoratas

 • Euro zonos išorės sektoriaus ir euro įvedimo skyrius
 • Fiskalinės politikos skyrius
 • Kainų ir sąnaudų skyrius
 • Pasiūlos, darbo rinkos ir stebėjimo skyrius
 • Prognozavimo ir politikos modeliavimo skyrius
 • Verslo ciklo analizės skyrius

Komunikacijos generalinis direktoratas

 • Dizaino ir skaitmeninės komunikacijos skyrius
 • Kalbos paslaugų skyrius
 • Naujienų skyrius
 • Strateginės komunikacijos skyrius
 • Viešosios komunikacijos skyrius

Pinigų politikos generalinis direktoratas

 • Kapitalo rinkų ir finansinės struktūros skyrius
 • Pinigų analizės skyrius
 • Pinigų politikos strategijos skyrius

Rinkos operacijų generalinis direktoratas

 • Finansinių operacijų paslaugų skyrius
 • Obligacijų rinkų ir tarptautinių operacijų skyrius
 • Pinigų rinkų ir likvidumo skyrius
 • Rinkos operacijų analizės skyrius
 • Rinkos operacijų sistemų skyrius

Sekretoriato generalinis direktoratas

 • Informacijos valdymo skyrius
 • Sekretoriatas

Atitikties užtikrinimo ir valdymo tarnyba

 • Atitikties užtikrinimo ir valdymo skyrius

Tarptautinių ir Europos ryšių generalinis direktoratas

 • ECB atstovybė Briuselyje
 • ECB atstovybė Londone
 • ECB atstovybė Vašingtone
 • ES institucijų ir forumų skyrius
 • Ne euro zonos raidos skyrius
 • Tarptautinės politikos analizės skyrius

Tyrimų generalinis direktoratas

 • Finansinių tyrimų skyrius
 • Pinigų politikos tyrimų skyrius

Vykdomosios valdybos patarėjai

Klimato kaitos centras

Bendrųjų reikalų valdytojas

Informacinių sistemų generalinis direktoratas

 • Duomenų analizės srities paslaugų skyrius
 • Infrastruktūros ir operacijų paslaugų skyrius
 • Inovacijų ir architektūros paslaugų skyrius
 • Jungtinis IT plėtros ir operacijų produktų komandų skyrius
 • Prudencinės srities paslaugų skyrius
 • Skaitmeninės apsaugos paslaugų skyrius
 • Vidinių sistemų ir veiklos sričių paslaugų skyrius

Žmogiškųjų išteklių generalinis direktoratas

 • Kompetencijos ir profesinio tobulėjimo valdymo skyrius
 • Paslaugų darbuotojams skyrius
 • Paslaugų padaliniams skyrius

Valdymo ir tobulinimo skyrius

Vidaus paslaugų generalinis direktoratas

Administracijos generalinis direktoratas

 • Administracinių paslaugų skyrius
 • Apsaugos ir saugos skyrius
 • Patalpų skyrius

Finansų generalinis direktoratas

 • Biudžeto planavimo ir kontrolės skyrius
 • Centralizuotų viešųjų pirkimų skyrius
 • Finansinės apskaitos ir atskaitomybės skyrius

Organizacinio veiksmingumo grupė

Operacinės rizikos valdymo ir veiklos tęstinumo užtikrinimo poskyris

Priežiūros valdybos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas

Patikrinimų vietoje ir vidaus modelių patikrinimų generalinis direktoratas

 • Finansinės rizikos patikrinimų skyrius
 • Nefinansinės rizikos patikrinimų skyrius
 • Veiklos ir integracijos skyrius
 • Vidaus modelių patikrinimų skyrius

Horizontalios priežiūros generalinis direktoratas

 • Kapitalo rinkų ir iždo ekspertų skyrius
 • Kredito rizikos ekspertų skyrius
 • Nefinansinės rizikos ekspertų skyrius
 • Priežiūros metodikos skyrius
 • Priežiūros politikos skyrius
 • Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis ekspertų skyrius
 • Verslo modelių, kapitalo ir krizių skyrius

Specializuotųjų įstaigų ir mažiau svarbių įstaigų generalinis direktoratas

 • 1–5 skyriai
 • Įstaigų ir sektorių stebėsenos skyrius

Priežiūros strategijos ir rizikos direktoratas

 • Priežiūros rizikos - finansinės rizikos skyrius
 • Priežiūros rizikos - nefinansinės rizikos skyrius
 • Strateginės rizikos ir analizės skyrius
 • Strateginio planavimo padalinys

BPM valdymo ir veiklos generalinis direktoratas

 • BPM sekretoriatas
 • Kompetencijos ir tinkamumo vertinimo skyrius
 • Leidimų skyrius
 • Technologijų ir inovacijų skyrius
 • Vykdymo užtikrinimo ir sankcijų skyrius

Sisteminės svarbos ir tarptautinių bankų generalinis direktoratas

 • 1–6 skyriai

Universaliųjų ir diversifikuotųjų įstaigų generalinis direktoratas

 • 1–6 skyriai

Visi šios dalies puslapiai