Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB organizacinė schema

Vykdomoji valdyba

Banknotų direktoratas

 • Banknotų kūrimo skyrius
 • Banknotų valdymo skyrius

ESRV sekretoriatas

Makroprudencinės politikos ir finansinio stabilumo generalinis direktoratas

 • Finansinio reguliavimo ir politikos skyrius
 • Makroprudencinės politikos skyrius
 • Nebankinių finansų tarpininkų ir rinkų skyrius
 • Sisteminės rizikos ir finansų įstaigų skyrius
 • Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis modeliavimo skyrius

Rinkos infrastruktūros ir mokėjimų generalinis direktoratas

 • Rinkos infrastruktūros palaikymo skyrius
 • Rinkos infrastruktūros valdymo skyrius
 • Rinkos infrastruktūros vystymo skyrius
 • Rinkos inovacijų ir integracijos skyrius
 • Stebėsenos skyrius

Rizikos valdymo direktoratas

 • Rizikos analizės skyrius
 • Rizikos strategijos skyrius

Statistikos generalinis direktoratas

 • Analitinių kredito ir pagrindinių duomenų skyrius
 • Bankų priežiūros duomenų skyrius
 • Išorės sektoriaus statistikos ir sektorių sąskaitų skyrius
 • Pinigų ir ekonominės statistikos skyrius
 • Statistinių programų ir priemonių skyrius
 • Vertybinių popierių ir finansų rinkų duomenų skyrius

Teisinių paslaugų generalinis direktoratas

 • Finansų teisės skyrius
 • Institucinės teisės skyrius
 • Priežiūros teisės skyrius
 • Teisės aktų skyrius

Vidaus audito direktoratas

 • Audito skyrius
 • Paramos auditui ir tyrimų skyrius

Ekonomikos generalinis direktoratas

 • Euro zonos išorės sektoriaus ir euro įvedimo skyrius
 • Fiskalinės politikos skyrius
 • Kainų ir sąnaudų skyrius
 • Pasiūlos, darbo rinkos ir stebėjimo skyrius
 • Prognozavimo ir politikos modeliavimo skyrius
 • Verslo ciklo analizės skyrius

Komunikacijos generalinis direktoratas

 • Kalbos paslaugų skyrius
 • Ryšių su pasaulio žiniasklaida skyrius
 • Vidaus komunikacijos ir išorės santykių skyrius
 • Žiniatinklio ir skaitmeninės komunikacijos skyrius

Pinigų politikos generalinis direktoratas

 • Kapitalo rinkų ir finansinės struktūros skyrius
 • Pinigų analizės skyrius
 • Pinigų politikos strategijos skyrius

Rinkos operacijų generalinis direktoratas

 • Finansinių operacijų paslaugų skyrius
 • Obligacijų rinkų ir tarptautinių operacijų skyrius
 • Pinigų rinkų ir likvidumo skyrius
 • Rinkos operacijų analizės skyrius
 • Rinkos operacijų sistemų skyrius

Sekretoriato generalinis direktoratas

 • Informacijos valdymo skyrius
 • Sekretoriatas

Atitikties užtikrinimo ir valdymo tarnyba

 • Atitikties užtikrinimo ir valdymo skyrius

Tarptautinių ir Europos ryšių generalinis direktoratas

 • ECB atstovybė Briuselyje
 • ECB atstovybė Londone
 • ECB atstovybė Vašingtone
 • ES institucijų ir forumų skyrius
 • Ne euro zonos raidos skyrius
 • Tarptautinės politikos analizės skyrius

Tyrimų generalinis direktoratas

 • Finansinių tyrimų skyrius
 • Pinigų politikos tyrimų skyrius

Vykdomosios valdybos patarėjai

Klimato kaitos centras

Bendrųjų reikalų valdytojas

Informacinių sistemų generalinis direktoratas

 • Duomenų analizės srities paslaugų skyrius
 • Infrastruktūros ir operacijų paslaugų skyrius
 • Inovacijų ir architektūros paslaugų skyrius
 • Prudencinės srities paslaugų skyrius
 • Skaitmeninės apsaugos paslaugų skyrius
 • Vidinių sistemų srities paslaugų skyrius
 • Vykdomosios srities paslaugų skyrius

Žmogiškųjų išteklių generalinis direktoratas

 • Kompetencijos ir profesinio tobulėjimo valdymo skyrius
 • Paslaugų darbuotojams skyrius
 • Paslaugų padaliniams skyrius

Valdymo ir tobulinimo skyrius

Vidaus paslaugų generalinis direktoratas

Administracijos generalinis direktoratas

 • Administracinių paslaugų skyrius
 • Apsaugos ir saugos skyrius
 • Patalpų skyrius

Finansų generalinis direktoratas

 • Biudžeto planavimo ir kontrolės skyrius
 • Centralizuotų viešųjų pirkimų skyrius
 • Finansinės apskaitos ir atskaitomybės skyrius

Organizacinio veiksmingumo grupė

Operacinės rizikos valdymo ir veiklos tęstinumo užtikrinimo poskyris

Priežiūros valdybos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas

Patikrinimų vietoje ir vidaus modelių patikrinimų generalinis direktoratas

 • Finansinės rizikos patikrinimų skyrius
 • Nefinansinės rizikos patikrinimų skyrius
 • Veiklos ir integracijos skyrius
 • Vidaus modelių patikrinimų skyrius

Horizontalios priežiūros generalinis direktoratas

 • Kapitalo rinkų ir iždo ekspertų skyrius
 • Kredito rizikos ekspertų skyrius
 • Nefinansinės rizikos ekspertų skyrius
 • Priežiūros metodikos skyrius
 • Priežiūros politikos skyrius
 • Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis ekspertų skyrius
 • Verslo modelių ir kapitalo pakankamumo skyrius

Specializuotųjų įstaigų ir mažiau svarbių įstaigų generalinis direktoratas

 • 1–5 skyriai
 • Įstaigų ir sektorių stebėsenos skyrius

Priežiūros strategijos ir rizikos direktoratas

 • Priežiūros rizikos - finansinės rizikos skyrius
 • Priežiūros rizikos - nefinansinės rizikos skyrius
 • Strateginės rizikos ir analizės skyrius
 • to be translated

BPM valdymo ir veiklos generalinis direktoratas

 • BPM sekretoriatas
 • Kompetencijos ir tinkamumo vertinimo skyrius
 • Leidimų skyrius
 • Sankcijų skyrius
 • Technologijų ir inovacijų skyrius

Sisteminės svarbos ir tarptautinių bankų generalinis direktoratas

 • 1–6 skyriai

Universaliųjų ir diversifikuotųjų įstaigų generalinis direktoratas

 • 1–6 skyriai

Visi šios dalies puslapiai