Menu

Vykdomoji valdyba

Banknotų direktoratas

 • Banknotų kūrimo skyrius
 • Banknotų valdymo skyrius

ESRV sekretoriatas

Makroprudencinės politikos ir finansinio stabilumo generalinis direktoratas

 • Finansinio reguliavimo ir politikos skyrius
 • Makroprudencinės politikos skyrius
 • Nebankinių finansų tarpininkų ir rinkų skyrius
 • Sisteminės rizikos ir finansų įstaigų skyrius
 • Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis modeliavimo skyrius

Rinkos infrastruktūros ir mokėjimų generalinis direktoratas

 • Rinkos infrastruktūros palaikymo skyrius
 • Rinkos infrastruktūros valdymo skyrius
 • Rinkos infrastruktūros vystymo skyrius
 • Rinkos inovacijų ir integracijos skyrius
 • Stebėsenos skyrius

Rizikos valdymo direktoratas

 • Rizikos analizės skyrius
 • Rizikos strategijos skyrius

Statistikos generalinis direktoratas

 • Analitinių kredito ir pagrindinių duomenų skyrius
 • Bankų priežiūros duomenų skyrius
 • Išorės sektoriaus statistikos ir sektorių sąskaitų skyrius
 • Pinigų ir ekonominės statistikos skyrius
 • Statistinių programų ir priemonių skyrius
 • Vertybinių popierių ir finansų rinkų duomenų skyrius

Teisinių paslaugų generalinis direktoratas

 • Finansų teisės skyrius
 • Institucinės teisės skyrius
 • Priežiūros teisės skyrius
 • Teisės aktų skyrius

Vidaus audito direktoratas

 • Audito skyrius
 • Paramos auditui ir tyrimų skyrius

Ekonomikos generalinis direktoratas

 • Euro zonos išorės sektoriaus ir euro įvedimo skyrius
 • Fiskalinės politikos skyrius
 • Kainų ir sąnaudų skyrius
 • Pasiūlos, darbo rinkos ir stebėjimo skyrius
 • Prognozavimo ir politikos modeliavimo skyrius
 • Verslo ciklo analizės skyrius

Komunikacijos generalinis direktoratas

 • Kalbos paslaugų skyrius
 • Ryšių su pasaulio žiniasklaida skyrius
 • Vidaus komunikacijos ir išorės santykių skyrius
 • Žiniatinklio ir skaitmeninės komunikacijos skyrius

Pinigų politikos generalinis direktoratas

 • Kapitalo rinkų ir finansinės struktūros skyrius
 • Pinigų analizės skyrius
 • Pinigų politikos strategijos skyrius

Rinkos operacijų generalinis direktoratas

 • Finansinių operacijų paslaugų skyrius
 • Obligacijų rinkų ir tarptautinių operacijų skyrius
 • Pinigų rinkų ir likvidumo skyrius
 • Rinkos operacijų analizės skyrius
 • Rinkos operacijų sistemų skyrius

Sekretoriato generalinis direktoratas

 • Informacijos valdymo skyrius
 • Sekretoriatas

Atitikties užtikrinimo ir valdymo tarnyba

 • Atitikties užtikrinimo ir valdymo skyrius

Tarptautinių ir Europos ryšių generalinis direktoratas

 • ECB atstovybė Briuselyje
 • ECB atstovybė Vašingtone
 • ES institucijų ir forumų skyrius
 • Ne euro zonos raidos skyrius
 • Tarptautinės politikos analizės skyrius

Tyrimų generalinis direktoratas

 • Finansinių tyrimų skyrius
 • Pinigų politikos tyrimų skyrius

Vykdomosios valdybos patarėjai

Bendrųjų reikalų valdytojas

Informacinių sistemų generalinis direktoratas

 • Duomenų analizės srities paslaugų skyrius
 • Infrastruktūros ir operacijų paslaugų skyrius
 • Inovacijų ir architektūros paslaugų skyrius
 • Prudencinės srities paslaugų skyrius
 • Skaitmeninės apsaugos paslaugų skyrius
 • Vidinių sistemų srities paslaugų skyrius
 • Vykdomosios srities paslaugų skyrius

Žmogiškųjų išteklių generalinis direktoratas

 • Kompetencijos ir profesinio tobulėjimo valdymo skyrius
 • Paslaugų darbuotojams skyrius
 • Paslaugų padaliniams skyrius

Valdymo ir tobulinimo skyrius

Vidaus paslaugų generalinis direktoratas

Administracijos generalinis direktoratas

 • Administracinių paslaugų skyrius
 • Apsaugos ir saugos skyrius
 • Patalpų skyrius

Finansų generalinis direktoratas

 • Apskaitos skyrius
 • Biudžeto planavimo ir kontrolės skyrius
 • Centralizuotų viešųjų pirkimų skyrius
 • Finansinės atskaitomybės skyrius

Organizacinio veiksmingumo grupė

Operacinės rizikos valdymo ir veiklos tęstinumo užtikrinimo poskyris

Priežiūros valdybos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas

Mikroprudencinės priežiūros I generalinis direktoratas

 • Svarbių bankų priežiūros I–VII, XVI, XVII skyriai

Mikroprudencinės priežiūros III generalinis direktoratas

 • Analizės ir metodinės pagalbos skyrius
 • Įstaigų ir sektorių stebėsenos skyrius
 • Priežiūrinės stebėsenos ir santykių su NKI skyrius

Priežiūros valdybos sekretoriatas

 • BPM sprendimų priėmimo skyrius
 • Leidimų skyrius
 • Priežiūros kokybės užtikrinimo skyrius
 • Vykdymo užtikrinimo ir sankcijų skyrius

Mikroprudencinės priežiūros II generalinis direktoratas

 • Svarbių bankų priežiūros VIII–XV skyriai

Mikroprudencinės priežiūros IV generalinis direktoratas

 • BPM rizikos analizės skyrius
 • Centralizuotų patikrinimų vietoje skyrius
 • Krizių valdymo skyrius
 • Metodikos ir standartų rengimo skyrius
 • Priežiūros planavimo ir koordinavimo skyrius
 • Priežiūros politikos skyrius
 • Vidaus modelių skyrius