Vykdomoji valdyba

Banknotų direktoratas

 • Banknotų kūrimo
 • Banknotų valdymo

ESRV sekretoriatas

Makroprudencinės politikos ir finansinio stabilumo generalinis direktoratas

 • Finansinio reguliavimo ir politikos
 • Makroprudencinės politikos
 • Nebankinių finansų tarpininkų ir rinkų
 • Sisteminės rizikos ir finansų įstaigų
 • Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis modeliavimo

Rinkos operacijų generalinis direktoratas

 • Finansinių operacijų paslaugų
 • Obligacijų rinkų ir tarptautinių operacijų
 • Pinigų rinkų ir likvidumo
 • Rinkos operacijų analizės
 • Rinkos operacijų sistemų

Sekretoriato generalinis direktoratas

 • Informacijos valdymo
 • Sekretoriatas

Atitikties užtikrinimo ir valdymo tarnyba

 • Atitikties užtikrinimo ir valdymo

Tarptautinių ir Europos ryšių generalinis direktoratas

 • ECB atstovybė Briuselyje
 • ECB atstovybė Vašingtone
 • ES institucijų ir forumų
 • Ne euro zonos raidos
 • Tarptautinės politikos analizės

Tyrimų generalinis direktoratas

 • Finansinių tyrimų
 • Pinigų politikos tyrimų

Vykdomosios valdybos patarėjai

Ekonomikos generalinis direktoratas

 • Prognozavimo ir politikos modeliavimo

Ekonominės raidos generalinis direktoratas

 • Euro zonos išorės sektoriaus ir euro įvedimo
 • Fiskalinės politikos
 • Kainų ir sąnaudų
 • Pasiūlos, darbo rinkos ir stebėjimo
 • Verslo ciklo analizės

Pinigų politikos generalinis direktoratas

 • Kapitalo rinkų ir finansinės struktūros
 • Pinigų analizės
 • Pinigų politikos strategijos

Komunikacijos generalinis direktoratas

 • Kalbos paslaugų
 • Ryšių su pasaulio žiniasklaida
 • Vidaus komunikacijos ir išorės santykių
 • Žiniatinklio ir skaitmeninės komunikacijos

Rinkos infrastruktūros ir mokėjimų generalinis direktoratas

 • Rinkos infrastruktūros palaikymo
 • Rinkos infrastruktūros valdymo
 • Rinkos infrastruktūros vystymo
 • Rinkos integracijos
 • Stebėsenos

Rizikos valdymo direktoratas

 • Rizikos analizės
 • Rizikos strategijos

Statistikos generalinis direktoratas

 • Analitinių kredito ir pagrindinių duomenų
 • Bankų priežiūros duomenų
 • Išorės sektoriaus statistikos ir sektorių sąskaitų
 • Pinigų ir ekonominės statistikos
 • Statistinių programų ir priemonių
 • Vertybinių popierių ir finansų rinkų duomenų

Teisinių paslaugų generalinis direktoratas

 • Finansų teisės
 • Institucinės teisės
 • Priežiūros teisės
 • Teisės aktų

Vidaus audito direktoratas

 • 1-asis audito
 • 2-asis audito

Bendrųjų reikalų valdytojas

Operacinės rizikos valdymo ir veiklos tęstinumo užtikrinimo

Administracijos generalinis direktoratas

 • Administracinių paslaugų
 • Apsaugos ir saugos
 • Patalpų

Informacinių sistemų generalinis direktoratas

 • Duomenų analizės srities paslaugų
 • Infrastruktūros ir operacijų paslaugų
 • Inovacijų ir architektūros paslaugų
 • Prudencinės srities paslaugų
 • Skaitmeninės apsaugos paslaugų
 • Vidinių sistemų srities paslaugų
 • Vykdomosios srities paslaugų

Valdymo ir tobulinimo skyrius

Organizacinio veiksmingumo grupė

Finansų generalinis direktoratas

 • Apskaitos
 • Biudžeto planavimo ir kontrolės
 • Centralizuotų viešųjų pirkimų
 • Finansinės atskaitomybės

Žmogiškųjų išteklių generalinis direktoratas

 • Kompetencijos ir profesinio tobulėjimo valdymo
 • Paslaugų darbuotojams
 • Paslaugų padaliniams

Priežiūros valdybos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas

Mikroprudencinės priežiūros I generalinis direktoratas

 • Svarbių bankų priežiūros I–VII

Mikroprudencinės priežiūros III generalinis direktoratas

 • Analizės ir metodinės pagalbos
 • Įstaigų ir sektorių stebėsenos
 • Priežiūrinės stebėsenos ir santykių su NKI

Priežiūros valdybos sekretoriatas

 • BPM sprendimų priėmimo
 • Leidimų
 • Priežiūros kokybės užtikrinimo
 • Vykdymo užtikrinimo ir sankcijų

Mikroprudencinės priežiūros II generalinis direktoratas

 • Svarbių bankų priežiūros VIII–XV

Mikroprudencinės priežiūros IV generalinis direktoratas

 • BPM rizikos analizės
 • Centralizuotų patikrinimų vietoje
 • Krizių valdymo
 • Metodikos ir standartų rengimo
 • Priežiūros analizės programų planavimo ir koordinavimo
 • Priežiūros politikos
 • Vidaus modelių