Directie

Bankbiljetten

 • Muntbeheer
 • Muntontwikkeling

Directieadviseurs

ESRB-Secretariaat

Interne Audit

 • Auditmissies
 • Auditondersteuning en Onderzoeken

Macroprudentieel Beleid en Financiële Stabiliteit

 • Financiële Regelgeving en Beleid
 • Macroprudentieel Beleid
 • Niet-banken en Financiële Markten
 • Stresstestmodellering
 • Systeemrisico en Financiële Instelllingen

Markttransacties

 • Financiëletransactiediensten
 • Geldmarkt en Liquiditeit
 • Markttransactieanalyse
 • Markttransactiesystemen
 • Obligatiemarkten en Internationale Transacties

Onderzoek

 • Financieel Onderzoek
 • Monetairbeleidsonderzoek

Secretariaat

 • Informatiegovernance
 • Secretariaat

Bureau Naleving en Governance

 • Naleving en Governance

Communicatie

 • Global Media Relations
 • Interne Communicatie en Externe Betrekkingen
 • Talendiensten
 • Web & Digital

Economie

 • Aanbodzijde, Arbeidsmarkt en Landentoezicht
 • Begrotingsbeleid
 • Conjunctuuranalyse
 • Externe Sector van het Eurogebied en Euro-invoering
 • Prijzen en Kosten
 • Prognose- en Beleidsmodellering

Internationale en Europese Betrekkingen

 • Externe Ontwikkelingen
 • Instellingen en Fora van de EU
 • Internationale Beleidsanalyse
 • Vertegenwoordigingskantoor van de ECB in Brussel
 • Vertegenwoordiging van de ECB in Washington, D.C.

Juridische Zaken

 • Financieel Recht
 • Institutioneel Recht
 • Toezichtsrecht
 • Wetgeving

Marktinfrastructuur en Betalingen

 • Beheer Marktinfrastructuur
 • Marktinnovatie en -integratie
 • Ondersteuning Marktinfrastructuur
 • Ontwikkeling Marktinfrastructuur
 • Oversight

Monetair Beleid

 • Kapitaalmarkten en Financiële Structuur
 • Monetairbeleidsstrategie
 • Monetaire Analyse

Risicobeheer

 • Risicoanalyse
 • Risicostrategie

Statistieken

 • Analytische Kredietgegevens en Stamgegevens
 • Bankentoezichtsgegevens
 • Effecten- en Financiëlemarktgegevens
 • Externe Statistieken en Sectorrekeningen
 • Monetaire en Economische Statistieken
 • Statistische Applicaties en Instrumenten

Chief Services Officer

Corporate Services

Algemeen Beheer

 • Administratieve Diensten
 • Beveiliging
 • Huisvesting

Financiën

 • Accounting
 • Budgettering en Controlling
 • Centrale Aanschaffingen
 • Financiële Rapportage

Informatiesystemen

 • Bedrijfssystemen
 • Centralebankapplicaties
 • Data Analytics
 • Digitale Beveiliging
 • Infrastructuur en Operations
 • Innovatie en Architectuur
 • Prudentiële Applicaties

Groep Organisatorische Effectiviteit

Human Resources

 • Business Partnering
 • Medewerkersdiensten
 • Talentmanagement

Governance en Transformatie

Beheer Operationeel Risico en Bedrijfscontinuïteit

Voorzitter en Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht

Microprudentieel Toezicht I

 • Toezicht Belangrijke Banken I-VII, XVI

Microprudentieel Toezicht III

 • Analyse en Methodologische Ondersteuning
 • Institutioneel en Sectoraal Toezicht
 • Toezichtsoversight en NBA-betrekkingen

Secretariaat van de Raad van Toezicht

 • Autorisatie
 • Handhaving en Sancties
 • SSM-Besluitvorming
 • Toezichtsgebonden Kwaliteitsborging

Microprudentieel Toezicht II

 • Toezicht Belangrijke Banken VIII-XV

Microprudentieel Toezicht IV

 • Crisisbeheer
 • Gecentraliseerde Inspecties ter plaatse
 • Interne Modellen
 • Methodologie en Normontwikkeling
 • Planning en Coördinatie van Toezicht
 • Risicoanalyse SSM
 • Toezichtsbeleid