Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Organogram van de ECB

Directie

Bureau Gegevensbescherming

Bankbiljetten

 • Muntbeheer
 • Muntontwikkeling

Directieadviseurs

Centrum Klimaatverandering

ESRB-Secretariaat

Interne Audit

 • Auditmissies
 • Auditondersteuning en Onderzoeken

Macroprudentieel Beleid en Financiële Stabiliteit

 • Financiële Regelgeving en Beleid
 • Macroprudentieel Beleid
 • Niet-banken en Financiële Markten
 • Stresstestmodellering
 • Systeemrisico en Financiële Instelllingen

Markttransacties

 • Financiëletransactiediensten
 • Geldmarkt en Liquiditeit
 • Markttransactieanalyse
 • Markttransactiesystemen
 • Obligatiemarkten en Internationale Transacties

Onderzoek

 • Financieel Onderzoek
 • Monetairbeleidsonderzoek

Secretariaat

 • Informatiegovernance
 • Secretariaat

Bureau Naleving en Governance

 • Naleving en Governance

Mediation

Communicatie

 • Design & Digital
 • Newsroom
 • Publiekscommunicatie
 • Strategische Communicatie
 • Talendiensten

Economie

 • Aanbodzijde, Arbeidsmarkt en Landentoezicht
 • Begrotingsbeleid
 • Conjunctuuranalyse
 • Externe Sector van het Eurogebied en Euro-invoering
 • Prijzen en Kosten
 • Prognose- en Beleidsmodellering

Internationale en Europese Betrekkingen

 • Externe Ontwikkelingen
 • Instellingen en Fora van de EU
 • Internationale Beleidsanalyse
 • Vertegenwoordigingskantoor van de ECB in Brussel
 • Vertegenwoordigingskantoor van de ECB in Londen
 • Vertegenwoordigingskantoor van de ECB in Washington, D.C.

Juridische Zaken

 • Financieel Recht
 • Institutioneel Recht
 • Toezichtsrecht
 • Wetgeving

Marktinfrastructuur en Betalingsverkeer

 • Beheer Marktinfrastructuur
 • Marktinnovatie en -integratie
 • Ondersteuning Marktinfrastructuur
 • Ontwikkeling Marktinfrastructuur
 • Oversight

Digitale Euro

 • End-to-endproduct & Levering
 • Positionering & Publieksdiensten
 • Productvoorstel

Monetair Beleid

 • Kapitaalmarkten en Financiële Structuur
 • Monetairbeleidsstrategie
 • Monetaire Analyse

Risicobeheer

 • Risicoanalyse
 • Risicostrategie

Statistieken

 • Analytische Kredietgegevens en Stamgegevens
 • Bankentoezichtsgegevens
 • Effecten- en Financiëlemarktgegevens
 • Externe Statistieken en Sectorrekeningen
 • Monetaire en Economische Statistieken
 • Statistische Applicaties en Instrumenten

Data Office

 • Data Office

Chief Services Officer

Corporate Services

Algemeen Beheer

 • Administratieve Diensten
 • Beveiliging
 • Huisvesting

Financiën

 • Budgettering en Controlling
 • Centrale Aanschaffingen
 • Financial Accounting & Reporting

Informatiesystemen

 • Alliantie van DevOps-productteams
 • Data Analytics
 • Digitale Beveiliging
 • Enterprise & Business Services
 • Infrastructuur en Operations
 • Innovatie en Architectuur
 • Prudentiële Applicaties

Groep Organisatorische Effectiviteit

Human Resources

 • Business Partnering
 • Medewerkersdiensten
 • Talentmanagement

Governance en Transformatie

Beheer Operationeel Risico en Bedrijfscontinuïteit

Voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht

Inspecties ter plaatse & Interne Modellen

 • Inspecties financiële risico's
 • Inspecties niet-financiële risico's
 • Onderzoek interne modellen
 • Operaties & Integratie

Horizontaal Toezicht

 • Bedrijfsmodellen, Kapitaal & Crisis
 • Experts kapitaalmarkten & treasury
 • Experts kredietrisico
 • Experts niet-financiële risico's
 • Experts stresstests
 • Toezichtsbeleid
 • Toezichtsmethodologie

Systeem- & Internationale Banken

 • Afdeling 1 tot en met 6

Toezichtsstrategie & -risico

 • Bureau Strategische Planning
 • Strategische Risico's & Analyses
 • Toezichtsrisico - financieel risico
 • Toezichtsrisico - niet-financieel risico

Gespecialiseerde Instellingen en LSI's

 • Afdeling 1 tot en met 5
 • Institutioneel & Sectoraal Oversight

SSM Governance & Operations

 • Autorisatie
 • Deskundigheid & Betrouwbaarheid
 • Handhaving & Sancties
 • SSM-secretariaat
 • Technologie & Innovatie

Universele & Gediversifieerde Instellingen

 • Afdeling 1 tot en met 6

Alle pagina's in dit deel