Directie

Bankbiljetten

  Afdelingen:

 • Muntbeheer
 • Muntontwikkeling

Directieadviseurs

ESRB-Secretariaat

Interne Audit

  Afdelingen:

 • Audit-missies 1
 • Audit-missies 2

Macroprudentieel Beleid en Financiële Stabiliteit

  Afdelingen:

 • Financiële Regelgeving
 • Macrofinancieel Beleid
 • Macrofinanciële Verbindingen
 • Toezicht Financiële Stabiliteit

Markttransacties

  Afdelingen:

 • Financiëletransactiediensten
 • Geldmarkt en Liquiditeit
 • Markttransactieanalyse
 • Markttransactiesystemen
 • Obligatiemarkten en Internationale Transacties

Risicobeheer

  Afdelingen:

 • Risicoanalyse
 • Risicostrategie

Statistieken

  Afdelingen:

 • Externe Statistieken
 • Macro-economische Statistieken
 • Monetaire en Financiële Statistieken
 • Ontwikkeling/Coördinatie van Statistieken
 • Statistische-informatiediensten
 • Toezichtsstatistieken

Communicatie

  Afdelingen:

 • Global Media Relations
 • Outreach
 • Talendiensten
 • Web & Digital

Economie

Directoraat Economische Ontwikkelingen

  Afdelingen:

 • Begrotingsbeleid
 • Convergentie en Concurrentievermogen
 • Landentoezicht
 • Prijzen en Kosten
 • Productie en Vraag

Directoraat Monetair Beleid

  Afdelingen:

 • Kapitaalmarkten en Financiële Structuur
 • Monetairbeleidsstrategie
 • Monetaire Analyse

Internationale en Europese Betrekkingen

  Afdelingen:

 • ECB-Vertegenwoordiging in Washington, D.C.
 • Externe Ontwikkelingen
 • Instellingen en Fora van de EU (met inbegrip van de ECB-Vertegenwoordiging in Brussel)
 • Internationale Beleidsanalyse
 • Internationale Betrekkingen en Samenwerking

Juridische Zaken

  Afdelingen:

 • Financieel Recht
 • Institutioneel Recht
 • Toezichtsrecht
 • Wetgeving

Marktinfrastructuur en Betalingen

  Afdelingen:

 • Beheer Marktinfrastructuur
 • Marktintegratie
 • Ontwikkeling Marktinfrastructuur
 • Oversight

Onderzoek

  Afdelingen:

 • Financieel Onderzoek
 • Monetairbeleidsonderzoek

Secretariaat

  Afdelingen:

 • Bureau Naleving en Governance
 • Informatiebeheerdiensten
 • Secretariaat

Chief Services Officer

Algemeen Beheer

  Afdelingen:

 • Administratieve Diensten
 • Beveiliging
 • Huisvesting

Human Resources

  Afdelingen:

 • Business Partnering
 • Medewerkersdiensten
 • Talentmanagement

Financiën

  Afdelingen:

 • Accounting
 • Budgettering en Controlling
 • Centrale Aanschaffingen
 • Financiële Rapportage

Informatiesystemen

  Afdelingen:

 • Analytische Domeinapplicaties
 • Bedrijfssystemen
 • Beveiliging en Architectuur
 • Infrastructuur en Beheer
 • IT-bestuur en Zakenrelaties
 • Uitvoerende Domeinapplicaties

Raad van Toezicht

Microprudentieel Toezicht I

  Afdelingen:

 • Toezicht Belangrijke Banken I-VII

Microprudentieel Toezicht III

  Afdelingen:

 • Analyse en Methodologische Ondersteuning
 • Institutioneel en Sectoraal Toezicht
 • Toezichtsoversight en NBA-betrekkingen

Secretariaat van de Raad van Toezicht

Microprudentieel Toezicht II

  Afdelingen:

 • Toezicht Belangrijke Banken VIII-XV

Microprudentieel Toezicht IV

  Afdelingen:

 • Autorisatie
 • Crisisbeheer
 • Gecentraliseerde Inspecties ter plaatse
 • Handhaving en Sancties
 • Interne Modellen
 • Methodologie en Normontwikkeling
 • Planning en Coördinatie SEP
 • Risicoanalyse SSM
 • Toezichtsbeleid
 • Toezichtsgebonden Kwaliteitsborging