Menu

Munten

Euromunten zijn er in acht verschillende waarden: 1, 2, 5, 10, 20 en 50 cent, en €1 en €2. De euromunten hebben een gemeenschappelijke en een nationale zijde. Op de nationale zijde is te zien welk land de munt heeft uitgegeven. De gemeenschappelijke zijdes van de munten zijn ontworpen door Luc Luycx van de Koninklijke Munt van België.

Ze verbeelden de Europese Unie of Europa en symboliseren de eenheid van de EU. Op de munten van 5, 2 en 1 cent is een globe met de ligging van Europa ten opzichte van Afrika en Azië afgebeeld.

U kunt alle euromunten overal in het eurogebied gebruiken.

Herdenkingsmunten van €2

€2 commemorative coins

Elk land mag jaarlijks twee herdenkingsmunten uitgeven. Deze munten hebben dezelfde kenmerken en eigenschappen en dezelfde gemeenschappelijke zijde als de gewone munten van €2. Wat ze onderscheidt, is het herdenkingsontwerp op de nationale zijde. Alleen de munt van €2 kan voor herdenkingsmunten gebruikt worden.

Herdenkingsmunten van €2 zijn in het hele eurogebied wettig betaalmiddel. Dat betekent dat ze als gewone euromunten kunnen worden gebruikt – en moeten worden geaccepteerd.

Verantwoordelijkheid voor de munten

Responsibility for coins

Anders dan bankbiljetten zijn euromunten nog steeds een nationale bevoegdheid en niet die van de ECB. Een euroland dat een munt met een nieuwe afbeelding wil uitgeven, bijvoorbeeld een herdenkingsmunt, dient de Europese Commissie daarover te informeren. De Commissie publiceert de informatie dan in het meertalige Publicatieblad van de EU (C-serie). Dat is de gezaghebbende bron op grond waarvan de ECB de informatie over munten op haar website bijwerkt.

Vragen over euromunten kunt u stellen aan:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Economische en financiële zaken

Een te groot aantal munten en bankbiljetten in omloop zou kunnen leiden tot inflatie. En de ECB probeert juist de inflatie te beheersen door de prijsstabiliteit te handhaven. Om die reden moet de ECB de hoeveelheid euromunten die de eurolanden mogen uitgeven, goedkeuren. In het geval van bankbiljetten moet de ECB zowel de hoeveelheid als de uitgifte goedkeuren. Meer informatie