Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Ethics Network of Multilateral Organisations (ENMO)

Het Ethics Network of Multilateral Organisations (ENMO) werd in 2010 opgericht en bestaat uit hooggeplaatste ethiekfunctionarissen van circa 50 multilaterale intergouvernementele instellingen.

Missie

Het ENMO fungeert voor zijn leden als forum voor de uitwisseling van informatie en ervaringen. Het doel van het netwerk is om de kennis te verbreden, de beroepsbekwaamheid te versterken en normen en kernverantwoordelijkheden op het vlak van ethiek bij de aangesloten organisaties te stimuleren.

Lidmaatschap

Multilaterale intergouvernementele instellingen kunnen lid worden van het ENMO. Denk daarbij bijvoorbeeld aan organisaties die lid zijn van de Verenigde Naties en verwante organisaties, maar ook internationale en regionale financiële instellingen.

De ECB hecht groot belang aan ethiek en goed bestuur en heeft zich in 2019 bij het netwerk aangesloten.

ECB organiseert jaarvergadering Ethics Network of Multilateral Organisations 2021

De vergaderingen van het ENMO, een initiatief van de VN-organisaties, het IMF en de Wereldbank, worden elk jaar door een andere aangesloten organisatie belegd.

Hoge ethiekfunctionarissen van ruim 40 multilaterale intergouvernementele instellingen hebben in juli en november 2021 deelgenomen aan de door de ECB georganiseerde 13de jaarvergadering van het ENMO. Door reisbeperkingen en veiligheidsmaatregelen in verband met corona werden de bijeenkomsten online gehouden.

ECB-president Lagarde opende de vergadering en riep de deelnemers op hun diverse achtergronden en gezamenlijke kennis optimaal te benutten, samen te werken, ervaringen uit te wisselen, in te spelen op de toekomstige uitdagingen en met overtuiging de beste kaders voor ethiek en integriteit te ontwikkelen.

Op 7 en 8 juli 2021 wisselden de deelnemers best practices uit en discussieerden ze over de ethische uitdagingen en risico's van telewerken en het ‘nieuwe normaal’. Daarnaast spraken ze over een cultuur waarin medewerkers zich intern durven en kunnen uitspreken en over het meten en versterken van het werkklimaat. Op 17 en 18 november 2021 waren de onderwerpen discriminatie en racisme in internationale organisaties vanuit het oogpunt van ethiekfunctionarissen, en het persoonlijke gebruik van sociale media en de daarmee samenhangende ethische risico's.

De 13de jaarvergadering van het ENMO is opgedragen aan Olivia Graham, voormalig IMF Ethics Adviser en actieve voorvechter van het ENMO-netwerk, die in 2020 is overleden.

Samenwerkingsplatform
ENMO Portal (exclusief voor leden)

Alle pagina's in dit deel