Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vergadert om de drie weken, om de toezichthoudende taken van de ECB te bespreken, te plannen en uit te voeren. Hij stelt ontwerpbesluiten op en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur in het kader van de geen-bezwaarprocedure.

Raad van Bestuur van de ECB

Samenstelling

  • voorzitter (benoemd voor een eenmalige termijn van vijf jaar)
  • vicevoorzitter (gekozen uit de directieleden van de ECB)
  • vier vertegenwoordigers van de ECB
  • vertegenwoordigers van nationale toezichthouders

Leden van de Raad van Toezicht

ECB-leden
Voorzitter

Claudia Buch

Vicevoorzitter Frank Elderson
ECB-vertegenwoordiger Edouard Fernandez-Bollo
ECB-vertegenwoordiger Kerstin af Jochnick
ECB-vertegenwoordiger Elizabeth McCaul
ECB-vertegenwoordiger Anneli Tuominen
Vertegenwoordigers van nationale toezichthouders
België Tom Dechaene (Nationale Bank van België)
Bulgarije Radoslav Milenkov (Bulgaarse Nationale Bank)
Duitsland Mark Branson (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Burkhard Balz (Deutsche Bundesbank)
Estland Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Veiko Tali (Eesti Pank)
Ierland Sharon Donnery (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Griekenland

Christina Papaconstantino (Bank of Greece)

Spanje Margarita Delgado (Banco de España)
Frankrijk Denis Beau (Banque de France)
Kroatië Tomislav Ćorić (Hrvatska narodna banka)
Italië Alessandra Perrazzelli (Banca d’Italia)
Cyprus George Ioannou (Central Bank of Cyprus)
Litouwen Simonas Krėpšta (Lietuvos bankas)
Letland Santa Purgaile (Latvijas Banka)
Luxemburg Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Michelle Mizzi Buontempo (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Nederland Steven Maijoor (De Nederlandsche Bank)
Oostenrijk Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Gottfried Haber (Oesterreichische Nationalbank)
Portugal Rui Pinto (Banco de Portugal)
Slovenië Primož Dolenc (Banka Slovenije)
Slowakije Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finland Tero Kurenmaa (Finanssivalvonta)
Päivi Tissari (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Indien de door een lidstaat aangewezen nationale toezichtsautoriteit geen nationale centrale bank (NCB)
is, mag de vertegenwoordiger van de bevoegde autoriteit vergezeld worden door een vertegenwoordiger van zijn NCB. In dat geval worden de vertegenwoordigers voor de toepassing van de stemprocedure samen beschouwd als één lid.

Raad van Toezicht

(per 2 februari 2024)

Stuurcomité

Het stuurcomité ondersteunt de activiteiten van de Raad van Toezicht en bereidt de vergaderingen van de Raad voor.

Samenstelling

  • Voorzitter van de Raad van Toezicht
  • Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht
  • één ECB-vertegenwoordiger
  • vijf vertegenwoordigers van nationale toezichthouders

De vijf vertegenwoordigers van nationale toezichthouders worden door de Raad van Toezicht voor één jaar benoemd op grond van een roulatiesysteem dat een rechtvaardige vertegenwoordiging van landen verzekert.

Leden van het stuurcomité

Voorzitter van de Raad van Toezicht

Claudia Buch

Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht

Frank Elderson

ECB-vertegenwoordiger

Anneli Tuominen

België

Tom Dechaene (Nationale Bank van België)

Duitsland

Mark Branson (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)

Italië

Alessandra Perrazzelli (Banca d'Italia)

Cyprus

George Ioannou (Central Bank of Cyprus)

Finland

Tero Kurenmaa (Finanssivalvonta)

Alle pagina's in dit deel