De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het belangrijkste besluitvormende orgaan van de ECB. De Raad bestaat uit:

  • de zes leden van de Directie, plus
  • de presidenten van de nationale centrale banken van de 19 landen van het eurogebied.
The Governing Council

Raad van Bestuur van de ECB

(per juni 2018)

Verantwoordelijkheden

  • het vaststellen van de richtsnoeren en het nemen van de besluiten die nodig zijn voor het vervullen van de aan de ECB en het Eurosysteem opgedragen taken; en
  • het formuleren van het monetaire beleid voor het eurogebied. Hieronder vallen besluiten met betrekking tot monetaire doelstellingen, de basisrentetarieven en de liquiditeitsvoorziening in het Eurosysteem, en het opstellen van richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van de besluiten.
  • in het kader van de nieuwe taken van de ECB betreffende het bankentoezicht: het goedkeuren van besluiten aangaande het algemene kader op basis waarvan toezichtsbesluiten worden genomen, en het goedkeuren van volledige conceptbesluiten die via de geen-bezwaar-procedure door de Raad van Toezicht worden voorgesteld.

Vergaderingen en besluiten

De Raad van Bestuur komt doorgaans twee keer per maand bijeen in het hoofdkantoor van de ECB in Frankfurt am Main, Duitsland.

De Raad van Bestuur beoordeelt de economische en monetaire ontwikkelingen en neemt elke zes weken de monetairbeleidsbeslissingen. Tijdens de andere vergaderingen bespreekt de Raad voornamelijk zaken met betrekking tot de andere taken en verantwoordelijkheden van de ECB en het Eurosysteem. Om de monetairbeleids- en andere taken van de ECB gescheiden te houden van haar toezichtstaken, worden daartoe afzonderlijke vergaderingen van de Raad van Bestuur belegd.

De monetairbeleidsbeslissingen worden gedetailleerd toegelicht tijdens een persconferentie elke zes weken. De President zit de persconferentie voor, ondersteund door de Vicepresident.

Daarnaast publiceert de ECB reguliere verslagen van de monetairbeleidsvergaderingen vóór de volgende vergadering van de Raad.

Vergaderkalender van de Raad van Bestuur
Achtergrond bij de monetairbeleidsbeslissingen

Meer informatie over de besluitvorming binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme is te vinden op: Website bankentoezicht

Hoe rouleren de stemrechten binnen de Raad van Bestuur van de ECB?

Met de toetreding van Litouwen tot het eurogebied op 1 januari 2015 is een nieuw systeem in werking getreden op basis waarvan de presidenten/gouverneurs van de nationale centrale banken om de beurt stemrecht hebben in de Raad van Bestuur.

Op de webpagina hieronder beantwoordt de ECB enkele vaak gestelde vragen over hoe het systeem werkt en waarom het bestaat.

Explainer over de roulatie van stemrechten
Overzicht van het volledige roulatieschema

Leden

Mario Draghi

Mario Draghi

President van de ECB

Curriculum vitae
Luis de Guindos

Luis de Guindos

Vicepresident van de ECB

Curriculum vitae
Benoît Cœuré

Benoît Cœuré

Lid van de Directie van de ECB

Curriculum vitae
Yves Mersch

Yves Mersch

Lid van de Directie van de ECB

Curriculum vitae
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschläger

Lid van de Directie van de ECB

Curriculum vitae
Philip R. Lane

Philip R. Lane

Lid van de Directie van de ECB

Curriculum vitae
Pierre Wunsch

Pierre Wunsch

Gouverneur, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Jens Weidmann

Jens Weidmann

President, Deutsche Bundesbank

Madis Müller

Madis Müller

Gouverneur, Eesti Pank

Gabriel Makhlouf

Gabriel Makhlouf

Gouverneur, Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

Yannis Stournaras

Gouverneur, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos

Gouverneur, Banco de España

François Villeroy de Galhau

François Villeroy de Galhau

Gouverneur, Banque de France

Ignazio Visco

Ignazio Visco

Gouverneur, Banca d'Italia

Constantinos Herodotou

Constantinos Herodotou

Gouverneur, Central Bank of Cyprus

Ilmārs Rimšēvičs

Ilmārs Rimšēvičs

Gouverneur, Latvijas Banka

Vitas Vasiliauskas

Vitas Vasiliauskas

Voorzitter van de Directie, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Gaston Reinesch

Gouverneur, Banque centrale du Luxembourg

Mario Vella

Mario Vella

Gouverneur, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Klaas Knot

Klaas Knot

President, De Nederlandsche Bank

Robert Holzmann

Robert Holzmann

Gouverneur, Oesterreichische Nationalbank

Carlos Costa

Carlos Costa

Gouverneur, Banco de Portugal

Boštjan Vasle

Boštjan Vasle

Gouverneur, Banka Slovenije

Peter Kažimír

Peter Kažimír

Gouverneur, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Olli Rehn

Gouverneur, Suomen Pankki - Finlands Bank