Menu

Consiliul guvernatorilor

Consiliul guvernatorilor este principalul organ de decizie al BCE. Acesta este alcătuit din:

  • cei șase membri ai Comitetului executiv, la care se adaugă
  • guvernatorii tuturor băncilor centrale naționale (BCN) ale celor 19 țări din zona euro.
The Governing Council

Consiliul guvernatorilor BCE

(februarie 2020)

Responsabilități

  • adoptarea orientărilor și deciziilor necesare pentru a asigura îndeplinirea atribuțiilor încredințate BCE și Eurosistemului;
  • formularea politicii monetare a zonei euro. Aceasta include adoptarea deciziilor privind obiectivele în materie de politică monetară, ratele dobânzilor reprezentative, furnizarea de rezerve Eurosistemului și stabilirea orientărilor pentru implementarea deciziilor respective;
  • în contextul noilor responsabilități ale BCE legate de supravegherea bancară, adoptarea deciziilor referitoare la cadrul general în care sunt luate deciziile în materie de supraveghere și adoptarea proiectelor de decizii complete propuse de Consiliul de supraveghere în cadrul procedurii aplicabile în cazul absenței unei obiecții.

Ședințe și decizii

Consiliul guvernatorilor se întrunește, de regulă, de două ori pe lună, la sediul BCE din Frankfurt pe Main, Germania.

Consiliul guvernatorilor evaluează evoluțiile economice și monetare și adoptă deciziile privind politica monetară la fiecare șase săptămâni. În cadrul celorlalte ședințe, Consiliul discută, în principal, chestiuni legate de alte atribuții și responsabilități ale BCE și ale Eurosistemului. Pentru a asigura separarea atribuțiilor BCE în domeniul politicii monetare și în alte domenii de responsabilitățile în materie de supraveghere, se organizează ședințe separate ale Consiliului guvernatorilor.

Deciziile de politică monetară sunt explicate în detaliu într-o conferință de presă organizată la fiecare șase săptămâni. Președinta, asistată de vicepreședinte, conduce conferința de presă.

În plus, BCE publică dări de seamă periodice referitoare la ședințele Consiliului guvernatorilor privind politica monetară înainte de data ședinței următoare.

Calendarul ședințelor Consiliului guvernatorilor
Contextul deciziilor de politică monetară

Aflați mai multe despre procesul decizional din cadrul Mecanismului unic de supraveghere. Website-ul privind supravegherea bancară

Rotația drepturilor de vot în cadrul Consiliului guvernatorilor BCE

Aderarea Lituaniei la zona euro la data de 1 ianuarie 2015 a condus la implementarea unui sistem conform căruia guvernatorii băncilor centrale naționale dispun pe rând de drepturi de vot în cadrul Consiliului guvernatorilor.

În acest text, BCE oferă răspunsuri la unele întrebări frecvente privind modul de funcționare a sistemului și motivele existenței acestuia.

Material explicativ privind rotația drepturilor de vot
Calendarul complet

Membri

Christine Lagarde

Christine Lagarde

Președinta BCE

Curriculum vitae
Luis de Guindos

Luis de Guindos

Vicepreședintele BCE

Curriculum vitae
Philip R. Lane

Philip R. Lane

Membru al Comitetului executiv al BCE

Curriculum vitae
Yves Mersch

Yves Mersch

Membru al Comitetului executiv al BCE

Curriculum vitae
Fabio Panetta

Fabio Panetta

Membru al Comitetului executiv al BCE

Curriculum vitae
Isabel Schnabel

Isabel Schnabel

Membră a Comitetului executiv al BCE

Curriculum vitae
Pierre Wunsch

Pierre Wunsch

Guvernator, Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Jens Weidmann

Jens Weidmann

Președinte, Deutsche Bundesbank

Madis Müller

Madis Müller

Guvernator, Eesti Pank

Gabriel Makhlouf

Gabriel Makhlouf

Guvernator, Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

Yannis Stournaras

Guvernator, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos

Guvernator, Banco de España

François Villeroy de Galhau

François Villeroy de Galhau

Guvernator, Banque de France

Ignazio Visco

Ignazio Visco

Guvernator, Banca d'Italia

Constantinos Herodotou

Constantinos Herodotou

Guvernator, Central Bank of Cyprus

Mārtiņš Kazāks

Mārtiņš Kazāks

Guvernator, Latvijas Banka

Vitas Vasiliauskas

Vitas Vasiliauskas

Președintele Consiliului de Administrație, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Gaston Reinesch

Guvernator, Banque centrale du Luxembourg

Mario Vella

Mario Vella

Guvernator, Central Bank of Malta

Klaas Knot

Klaas Knot

președinte, De Nederlandsche Bank

Robert Holzmann

Robert Holzmann

Guvernator, Oesterreichische Nationalbank

Mário Centeno

Mário Centeno

Guvernator, Banco de Portugal

Boštjan Vasle

Boštjan Vasle

Guvernator, Banka Slovenije

Peter Kažimír

Peter Kažimír

Guvernator, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Olli Rehn

Guvernator, Suomen Pankki - Finlands Bank