Consiliul guvernatorilor

Consiliul guvernatorilor este principalul organ de decizie al BCE. Acesta este alcătuit din:

  • cei șase membri ai Comitetului executiv, la care se adaugă
  • guvernatorii tuturor băncilor centrale naționale (BCN) ale celor 19 țări din zona euro.
The Governing Council

Consiliul guvernatorilor BCE

(iunie 2018)

Responsabilități

  • adoptarea orientărilor și deciziilor necesare pentru a asigura îndeplinirea atribuțiilor încredințate BCE și Eurosistemului;
  • formularea politicii monetare a zonei euro. Aceasta include adoptarea deciziilor privind obiectivele în materie de politică monetară, ratele dobânzilor reprezentative, furnizarea de rezerve Eurosistemului și stabilirea orientărilor pentru implementarea deciziilor respective;
  • în contextul noilor responsabilități ale BCE legate de supravegherea bancară, adoptarea deciziilor referitoare la cadrul general în care sunt luate deciziile în materie de supraveghere și adoptarea proiectelor de decizii complete propuse de Consiliul de supraveghere în cadrul procedurii aplicabile în cazul absenței unei obiecții.

Ședințe și decizii

Consiliul guvernatorilor se întrunește, de regulă, de două ori pe lună, la sediul BCE din Frankfurt pe Main, Germania.

Consiliul guvernatorilor evaluează evoluțiile economice și monetare și adoptă deciziile privind politica monetară la fiecare șase săptămâni. În cadrul celorlalte ședințe, Consiliul discută, în principal, chestiuni legate de alte atribuții și responsabilități ale BCE și ale Eurosistemului. Pentru a asigura separarea atribuțiilor BCE în domeniul politicii monetare și în alte domenii de responsabilitățile în materie de supraveghere, se organizează ședințe separate ale Consiliului guvernatorilor.

Deciziile de politică monetară sunt explicate în detaliu într-o conferință de presă organizată la fiecare șase săptămâni. Președintele, asistat de vicepreședinte, conduce conferința de presă.

În plus, BCE publică dări de seamă periodice referitoare la ședințele Consiliului guvernatorilor privind politica monetară înainte de data ședinței următoare.

Aflați mai multe despre procesul decizional din cadrul Mecanismului unic de supraveghere. Website-ul privind supravegherea bancară

Rotația drepturilor de vot în cadrul Consiliului guvernatorilor BCE

Aderarea Lituaniei la zona euro la data de 1 ianuarie 2015 a condus la implementarea unui sistem conform căruia guvernatorii băncilor centrale naționale dispun pe rând de drepturi de vot în cadrul Consiliului guvernatorilor.

În acest text, BCE oferă răspunsuri la unele întrebări frecvente privind modul de funcționare a sistemului și motivele existenței acestuia.

Întrebări frecvente privind rotația drepturilor de vot
Prezentarea calendarului complet

Membri

Mario Draghi

Mario Draghi

președintele BCE

Curriculum vitae
Luis de Guindos

Luis de Guindos

vicepreședintele BCE

Curriculum vitae
Benoît Cœuré

Benoît Cœuré

membru al Comitetului executiv al BCE

Curriculum vitae
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschläger

membră a Comitetului executiv al BCE

Curriculum vitae
Yves Mersch

Yves Mersch

membru al Comitetului executiv al BCE

Curriculum vitae
Peter Praet

Peter Praet

membru al Comitetului executiv al BCE

Curriculum vitae
Jan Smets

Jan Smets

guvernator, Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Jens Weidmann

Jens Weidmann

președinte, Deutsche Bundesbank

Ardo Hansson

Ardo Hansson

guvernator, Eesti Pank

Philip R. Lane

Philip R. Lane

guvernator, Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

Yannis Stournaras

guvernator, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos

guvernator, Banco de España

François Villeroy de Galhau

François Villeroy de Galhau

guvernator, Banque de France

Ignazio Visco

Ignazio Visco

guvernator, Banca d'Italia

Chrystalla Georghadji

Chrystalla Georghadji

guvernator, Central Bank of Cyprus

Ilmārs Rimšēvičs

Ilmārs Rimšēvičs

guvernator, Latvijas Banka

Vitas Vasiliauskas

Vitas Vasiliauskas

președintele Consiliului de Administrație, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Gaston Reinesch

guvernator, Banque centrale du Luxembourg

Mario Vella

Mario Vella

guvernator, Central Bank of Malta

Klaas Knot

Klaas Knot

președinte, De Nederlandsche Bank

Ewald Nowotny

Ewald Nowotny

guvernator, Oesterreichische Nationalbank

Carlos Costa

Carlos Costa

guvernator, Banco de Portugal

To be appointed

Urmează să fie numit

guvernator, Banka Slovenije

Jozef Makúch

Jozef Makúch

guvernator, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Olli Rehn

guvernator, Suomen Pankki - Finlands Bank