Valdančioji taryba

Valdančioji taryba yra pagrindinis sprendimus priimantis ECB organas. Ją sudaro

  • šeši Vykdomosios valdybos nariai ir
  • devyniolikos euro zonos šalių nacionalinių centrinių bankų valdytojai.
The Governing Council

ECB valdančioji taryba

(2018 m. birželio mėn.)

Pareigos

  • nustatyti gaires ir priimti sprendimus, būtinus siekiant užtikrinti, kad būtų atlikti ECB ir Eurosistemai patikėti uždaviniai;
  • formuoti euro zonos pinigų politiką. Tai apima su pinigų politikos tikslais, pagrindinėmis palūkanų normomis ir atsargų pasiūla Eurosistemoje susijusius sprendimus bei jiems įgyvendinti būtinas gaires.
  • ECB naujų pareigų bankų priežiūros srityje – priimti sprendimus, susijusius su bendrąja sistema, pagal kurią bus priimami sprendimai dėl priežiūros; priimti Priežiūros valdybos pasiūlytus galutinius sprendimų projektus vadovaujantis neprieštaravimo dėl sprendimo tvarka.

Posėdžiai ir sprendimai

Paprastai Valdančioji taryba posėdžiauja du kartus per mėnesį ECB pastate Frankfurte prie Maino, Vokietijoje.

Valdančioji taryba vertina ekonomikos ir pinigų raidą ir kas šešias savaites priima sprendimą dėl pinigų politikos. Per kitus posėdžius Valdančioji taryba daugiausia aptaria klausimus, susijusius su kitais ECB ir Eurosistemos uždaviniais ir pareigomis. Siekiant užtikrinti, kad ECB pinigų politikos ir kiti uždaviniai būtų vykdomi atskirai nuo priežiūros uždavinių, rengiami atskiri Valdančiosios tarybos posėdžiai.

Sprendimas dėl pinigų politikos yra išsamiai paaiškinamas po posėdžio rengiamoje spaudos konferencijoje (kas šešias savaites). Šią spaudos konferenciją veda Pirmininkas, padedamas savo pavaduotojo.

Be to, ECB reguliariai skelbia pranešimus, susijusius su Valdančiosios tarybos posėdžiais, kuriose sprendžiami pinigų politikos klausimai. Šie pranešimai paskelbiami iki kito posėdžio.

Sužinokite daugiau apie tai, kaip Bendrame priežiūros mechanizme priimami sprendimai Bankų priežiūrai skirta interneto svetainė

Kaip veikia ECB valdančiosios tarybos narių balsavimo teisių rotacija?

2015 m. sausio 1 d. prie euro zonos prisijungus Lietuvai, pradėta taikyti sistema, pagal kurią nacionalinių centrinių bankų valdytojai Valdančiojoje taryboje balsavimo teise naudosis paeiliui.

Toliau pateikti ECB atsakymai į kai kuriuos dažnai užduodamus klausimus apie tai, kaip ši sistema veikia ir kodėl ji taikoma.

DUK apie Valdančiosios tarybos narių balsavimo teisių rotaciją
Rotacijos grafikas

Nariai

Mario Draghi

Mario Draghi

ECB pirmininkas

Gyvenimo aprašymas
Luis de Guindos

Luis de Guindos

ECB pirmininko pavaduotojas

Gyvenimo aprašymas
Benoît Cœuré

Benoît Cœuré

ECB vykdomosios valdybos narys

Gyvenimo aprašymas
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschläger

ECB vykdomosios valdybos narė

Gyvenimo aprašymas
Yves Mersch

Yves Mersch

ECB vykdomosios valdybos narys

Gyvenimo aprašymas
Peter Praet

Peter Praet

ECB vykdomosios valdybos narys

Gyvenimo aprašymas
Jan Smets

Jan Smets

valdytojas, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Jens Weidmann

Jens Weidmann

pirmininkas, Deutsche Bundesbank

Ardo Hansson

Ardo Hansson

valdytojas, Eesti Pank

Philip R. Lane

Philip R. Lane

valdytojas, Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

Yannis Stournaras

valdytojas, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos

valdytojas, Banco de España

François Villeroy de Galhau

François Villeroy de Galhau

valdytojas, Banque de France

Ignazio Visco

Ignazio Visco

valdytojas, Banca d'Italia

Chrystalla Georghadji

Chrystalla Georghadji

valdytoja, Central Bank of Cyprus

Ilmārs Rimšēvičs

Ilmārs Rimšēvičs

valdytojas, Latvijas Banka

Vitas Vasiliauskas

Vitas Vasiliauskas

valdybos pirmininkas, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Gaston Reinesch

valdytojas, Banque centrale du Luxembourg

Mario Vella

Mario Vella

valdytojas, Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

Klaas Knot

Klaas Knot

valdytojas, Nederlandsche Bank

Ewald Nowotny

Ewald Nowotny

valdytojas, Oesterreichische Nationalbank

Carlos Costa

Carlos Costa

valdytojas, Banco de Portugal

To be appointed

Bus paskirtas

valdytojas, Banka Slovenije

Jozef Makúch

Jozef Makúch

valdytojas, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Olli Rehn

valdytojas, Suomen Pankki – Finlands Bank