ECB-rådet

ECB-rådet är det högsta beslutande organet vid ECB. Det består av

  • de sex ledamöterna i direktionen och
  • euroländernas 19 nationella centralbankschefer.
The Governing Council

ECB-rådet

(juni 2018)

Ansvarsområden

  • Att anta de riktlinjer och fatta de beslut som behövs för att säkerställa att de uppgifter som har anförtrotts ECB och Eurosystemet blir utförda.
  • Att utforma penningpolitiken för euroområdet. Detta innefattar beslut relaterade till penningpolitiska mål, styrräntor och tillgången till reserver i Eurosystemet samt att upprätta riktlinjer för genomförandet av dessa beslut.
  • Att i samband med ECB:s nya ansvarsområden relaterade till banktillsyn anta beslut enligt det generella ramverket för tillsynsbeslut, och att anta de fullständiga utkast till beslut som tillsynsnämnden föreslår i enlighet med förfarandet med implicit godkännande.

Möten och beslut

ECB-rådet har normalt möten två gånger i månaden på ECB i Frankfurt am Main, Tyskland.

ECB-rådet bedömer den ekonomiska och monetära utvecklingen och fattar sina penningpolitiska beslut var sjätte vecka. Vid de andra mötena diskuterar ECB-rådet huvudsakligen frågor om ECB:s och Eurosystemets andra uppgifter och ansvarsområden. För att säkerställa att ECB:s penningpolitiska och andra uppgifter hålls åtskilda från dess tillsynsansvar håller ECB-rådet separata möten.

Det penningpolitiska beslutet förklaras i detalj vid en presskonferens som hålls var sjätte vecka. Ordföranden leder presskonferensen assisterad av vice ordföranden.

ECB offentliggör dessutom redogörelser från ECB-rådets penningpolitiska sammanträden innan nästa hålls.

Läs mer om beslutsfattandet inom den gemensamma tillsynsmekanismen. Webbplats om banktillsyn

Hur roterar rösträtterna i ECB-rådet?

I och med att Litauen gick med i euroområdet den 1 januari 2015 började ett system användas där de nationella centralbankscheferna turas om att ha rösträtt i ECB-rådet.

I den här texten besvarar ECB några vanliga frågor om hur systemet fungerar och varför det finns.

Vanliga frågor om rotationssystemet för rösträtter
Översikt över det fullständiga schemat

Ledamöter

Mario Draghi

Mario Draghi

ECB:s ordförande

Meritförteckning
Luis de Guindos

Luis de Guindos

ECB:s vice ordförande

Meritförteckning
Benoît Cœuré

Benoît Cœuré

ledamot av ECB:s direktion

Meritförteckning
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschläger

ledamot av ECB:s direktion

Meritförteckning
Yves Mersch

Yves Mersch

ledamot av ECB:s direktion

Meritförteckning
Peter Praet

Peter Praet

ledamot av ECB:s direktion

Meritförteckning
Jan Smets

Jan Smets

chef, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Jens Weidmann

Jens Weidmann

ordförande, Deutsche Bundesbank

Ardo Hansson

Ardo Hansson

chef, Eesti Pank

Philip R. Lane

Philip R. Lane

chef, Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

Yannis Stournaras

chef, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos

chef, Banco de España

François Villeroy de Galhau

François Villeroy de Galhau

chef, Banque de France

Ignazio Visco

Ignazio Visco

chef, Banca d'Italia

Chrystalla Georghadji

Chrystalla Georghadji

chef, Central Bank of Cyprus

Ilmārs Rimšēvičs

Ilmārs Rimšēvičs

chef, Latvijas Banka

Vitas Vasiliauskas

Vitas Vasiliauskas

styrelseordförande, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Gaston Reinesch

chef, Banque centrale du Luxembourg

Mario Vella

Mario Vella

chef, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Klaas Knot

Klaas Knot

ordförande, De Nederlandsche Bank

Ewald Nowotny

Ewald Nowotny

chef, Oesterreichische Nationalbank

Carlos Costa

Carlos Costa

chef, Banco de Portugal

To be appointed

Ännu ej utnämnd

chef, Banka Slovenije

Jozef Makúch

Jozef Makúch

chef, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Olli Rehn

chef, Finlands Bank