Menu

Padome

Padome ir galvenā ECB lēmējinstitūcija. Tās sastāvā ietilpst

  • seši Valdes locekļi un
  • 19 euro zonas valstu nacionālo centrālo banku vadītāji.
The Governing Council

ECB Padome

(2020. gada februārī)

Pienākumi

  • Apstiprināt pamatnostādnes un pieņemt lēmumus, kas nepieciešami Eurosistēmai uzticēto uzdevumu izpildes nodrošināšanai;
  • Formulēt euro zonas monetāro politiku. Tas ietver lēmumus, kas attiecas uz Eurosistēmas monetārajiem mērķiem, galvenajām procentu likmēm, rezervju nodrošinājumu, un šo lēmumu īstenošanai nepieciešamo pamatnostādņu izstrādi;
  • ECB jauno banku uzraudzības pienākumu kontekstā lemt par vispārējo regulējumu, saskaņā ar kuru tiek pieņemti uzraudzības lēmumi, un iebildumu neizteikšanas procedūras ietvaros apstiprināt Uzraudzības valdes pilnībā sagatavotos lēmumus.

Sanāksmes un lēmumi

Padomes sanāksmes parasti notiek divas reizes mēnesī ECB telpās Frankfurtē pie Mainas, Vācijā.

Reizi sešās nedēļās Padome novērtē tautsaimniecības un monetāro attīstību un pieņem lēmumu par monetāro politiku. Pārējās sanāksmēs Padome galvenokārt apspriež jautājumus, kas saistīti ar citiem ECB un Eurosistēmas uzdevumiem un pienākumiem. Lai nodrošinātu, ka ECB pilda monetārās politikas u.c. uzdevumus nošķirti no uzraudzības uzdevumiem, par tiem tiek lemts atsevišķās Padomes sanāksmēs.

Monetārās politikas lēmums tiek detalizēti izskaidrots preses konferencē, kas notiek reizi sešās nedēļās. Preses konferenci vada prezidents, viņam palīdz viceprezidents.

Turklāt ECB regulāri publicē pārskatus par monetārajai politikai veltītajām Padomes sanāksmēm pirms nākamās sanāksmes datuma.

Padomes sanāksmju kalendārs
Vairāk par monetārās politikas lēmumiem

Uzziniet vairāk par lēmumu pieņemšanu Vienotajā uzraudzības mehānismā. Banku uzraudzības interneta vietne.

Kā notiek balsstiesību rotācija ECB Padomē?

Sakarā ar Lietuvas pievienošanos euro zonai 2015. gada 1. janvārī stājās spēkā sistēma, kurā valstu centrālo banku vadītāji Padomē pārmaiņus izmanto balsstiesības.

Šajā sadaļā ECB sniedz atbildes uz dažiem bieži uzdotiem jautājumiem par šīs sistēmas darbību un ieviešanas iemesliem.

Noderīga informācija par balsstiesību rotāciju ECB Padomē
Pārskats par rotācijas grafiku

Locekļi

Christine Lagarde

Kristīne Lagarda (Christine Lagarde)

ECB prezidente

Autobiogrāfija
Luis de Guindos

Luiss de Gindoss (Luis de Guindos)

ECB viceprezidents

Autobiogrāfija
Philip R. Lane

Filips R. Leins (Philip R. Lane)

ECB Valdes loceklis

Autobiogrāfija
Frank Elderson

Franks Eldersons (Frank Elderson)

ECB Valdes loceklis

Autobiogrāfija
Fabio Panetta

Fabio Paneta (Fabio Panetta)

ECB Valdes loceklis

Autobiogrāfija
Isabel Schnabel

Izabela Šnābele (Isabel Schnabel)

ECB Valdes locekle

Autobiogrāfija
Pierre Wunsch

Pjērs Vunšs (Pierre Wunsch)

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, prezidents

Jens Weidmann

Jenss Veidmanis (Jens Weidmann)

Deutsche Bundesbank, prezidents

Madis Müller

Madiss Millers (Madis Müller)

Eesti Pank, prezidents

Gabriel Makhlouf

Gabriels Maklufs (Gabriel Makhlouf)

Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland, prezidents

Yannis Stournaras

Jannis Sturnars (Yannis Stournaras)

Bank of Greece, prezidents

Pablo Hernández de Cos

Pablo Ernandess de Koss (Pablo Hernández de Cos)

Banco de España, prezidents

François Villeroy de Galhau

Fransuā Vilerojs de Galo (François Villeroy de Galhau)

Banque de France, prezidents

Ignazio Visco

Ignacio Visko (Ignazio Visco)

Banca d'Italia, prezidents

Constantinos Herodotou

Konstantins Herodotu (Constantinos Herodotou)

Central Bank of Cyprus, prezidents

Mārtiņš Kazāks

Mārtiņš Kazāks

Latvijas Banka, prezidents

Vitas Vasiliauskas

Vits Vasiļausks (Vitas Vasiliauskas)

Lietuvos bankas, valdes priekšsēdētājs

Gaston Reinesch

Gastons Reinešs (Gaston Reinesch)

Banque centrale du Luxembourg, prezidents

Edward Scicluna

Edvards Šikluna (Edward Scicluna)

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, prezidents

Klaas Knot

Klāss Knots (Klaas Knot)

De Nederlandsche Bank, prezidents

Robert Holzmann

Roberts Holcmans (Robert Holzmann)

Oesterreichische Nationalbank, prezidents

Mário Centeno

Mariu Sentenu (Mário Centeno)

Banco de Portugal, prezidents

Boštjan Vasle

Boštjans Vasle (Boštjan Vasle)

Banka Slovenije, prezidents

Peter Kažimír

Peters Kažimirs (Peter Kažimír)

Národná banka Slovenska, prezidents

Olli Rehn

Olli Rēns (Olli Rehn)

Suomen Pankki - Finlands Bank, prezidents